Skip to content

Brister i hantering i ärende om oredighet i forskning - Göteborgs universitet kritiseras

Göteborgs universitet vid vasaplatsen i Göteborg. Foto: Fredrik Persson/SCANPIX

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har fattat beslut i två ärenden om rör en forskare som Göteborgs universitet funnit skyldig till oredighet i forskning. I beslutet konstaterar UKÄ att Göteborgs universitet brustit i hanteringen av ärendet och riktar därför kritik mot universitetet.

 

Bakgrunden till ärendena var att Göteborgs universitet beslutat att en forskare gjort sig skyldig till oredighet till forskning i två ärenden.

Forskaren anmälde då universitetet till UKÄ för bland annat underlåtenhet att inhämta ett utlåtande från expertgruppen för oredighet i forskning.

Enligt forskaren hade universitetet varken tagit ställning till forskarens begäran genom ett formellt beslut och förs efter påpekande hänvisa till den lagliga grunden för att inte inhämta ett yttrande.

Dessutom hade forskaren inte fått lämna synpunkter på ett utlåtande innan beslutet fattades.

Bristande hantering av begäran om yttrande
Enligt UKÄ har Göteborgs universitet brustit vid sin hantering av begäran om att inhämta ett yttrande från expertgruppen för oredighet i forksning.

Enligt UKÄ är det svårt att förstå att universitetet hade ansett det ”uppenbart obehövligt” att inhämta ett yttrande i forskarens fall, mot bakgrund av den starka presumtionen i högskoleförordningen för att inhämta expertgruppens yttrande.

Fick inte lämna synpunkter
Vidare konstaterar UKÄ att universitetet även brutit mot sin egen handläggningsordning, och inte gett forskaren en möjlighet att lämna synpunkter på ett utlåtande från en extern bedömare innan rektorn fattade sitt beslut.

UKÄ riktar därför kritik mot universitet för de brister som funnits i hanteringen och utgår från att de inte ska upprepas.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt