Skip to content

Svensk generaladvokat föreslås bli ny domare i EU-domstolen - "har ett försteg framför andra sökande"

Nuvarande domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund, och Nils Wahl. Foto: EU-domstolen/Riksdagen

Under förra veckans sammanträde fattade domarnämnden beslutet att nominera professorn och nuvarande generaladvokaten, Nils Wahl, till ny domare i EU-domstolen. 

 

Nils Wahl är professor i Europeisk integrationsrätt och har undervisat vid Stockholms universitet sedan 1987. sedan 1995 har han dessutom innehaft "The Jean Monnet Chair in European Law vid samma universitet. 

Varit både domare och generaladvokat
Den 27 april 2006 nominerades Nils Wahl av dåvarande regering till ny svensk domare vid tribunalen inom EU-domstolen.

Under våren 2012 utsågs han till generaladvokat av medlemsstaternas regeringsföreträdare och senare samma år avlade han sin ed som generaladvokat. 

Nomineras före andra skickliga sökande
Bland övriga sökande till tjänsten som domare i EU-domstolen fanns, bland andra,  Kristina Ståhl, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och  Ulf Öberg, domare vid Europeiska unionens tribunal. 

I protokollet från sitt senaste sammanträde konstaterar Domarnämnden dock att:

”När det gäller rangordningen mellan de sökande anser nämnden att Nils Wahl, i kraft av sin erfarenhet av arbete både som generaladvokat och domare vid ovan nämnda institutioner inom Europeiska unionen, har ett visst försteg framför Kristina Ståhl. Nils Wahl ska därför placeras i första och Kristina Ståhl i andra förslagsrummet.”

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt