Skip to content

Pappa får ensam vårdnad trots barnmisshandel - mammas umgängessabotage större risk

Foto: Claudio Bresciani/TT

Pappan är dömd för att ha misshandlat sina söner. Nu får han ensam vårdnad om dem - sedan mamman i flera år har hindrat honom från att träffa sina barn. 

 

Svea hovrätt ändrar ett tidigare avgörande från Gotlands tingsrätt och beslutar nu att mannen ska ha ensam vårdnad om sina två söner - trots att han tidigare har misshandlat dem.

Tidigare gemensam vårdnad
De båda pojkarna är födda åren 2007 och 2010 och vårdnaden har fram till nu varit gemensam mellan deras båda föräldrar.

Mannen dömdes hösten 2014 till tre månaders fängelse för att ha misshandlat pojkarna och vårdnadsfrågan har även tidigare varit uppe för domstolsprövning.

Inte träffat pappan på fyra år
Pojkarna bodde tidigare växelvist hos sina föräldrar men detta upphörde när de var tre och sju år gamla - och de har idag inte träffat sin pappa på över fyra år.

Den senaste rättsprocessen har initierats av pappan som har begärt att pojkarna ska bo hos honom, alternativt att de ska ha rätt till umgänge med honom.

"Olämplig som vårdnadshavare"
Mamman har svarat med att i första hand begära ensam vårdnad - och hävdad att pappan med hänsyn till tidigare våld och kränkningar mot pojkarna är olämplig som vårdnadshavare.

Tingsrätten konstaterade att pappan har gått i terapi för att komma till rätta med sitt hetsiga temperament och ansåg att risken för att han skulle utsätta pojkarna för våld eller annan olämplig behandling numera är liten.

Hänvisade till kontinuitetsprincipen
Tingsrätten ansåg samtidigt att mamman inte hade levt upp till sitt ansvar som vårdnadshavare och boendeförälder - eftersom något umgänge mellan pappan och barnen fortfarande inte hade kommit till stånd trots starka uppmaningar i den förra vårdnadsprocessen.

Tingsrätten ville dock inte ändra på vårdnad eller boende med hänvisning till den så kallade kontinuitetsprincipen - och vårdnaden förblev därmed delad.

Anses inte utgöra risk
Hovrätten tar dock fasta på en familjerättsutredning där pappan inte anses utgöra någon risk för pojkarna - utan anses vara den som bäst kan tillgodose en kontakt med båda föräldrarna.

Föräldrarnas svårigheter att kommunicera och samarbeta gör enligt hovrätten samtidigt att gemensam vårdnad inte är något alternativ.

"Mycket allvarligt"
Det är, skriver rätten, "mycket allvarligt" att mamman aktivt motarbetar relationen mellan barnen och deras pappa - och detta gör att pappan ska få ensam vårdnad, trots den stora förändring det innebär för barnen.

"Ett stort ansvar" vilar nu på pappan att hålla mamman underrättad och se till att umgänget mellan henne och pojkarna fungerar så att deras goda relation till henne upprätthålls, understryker hovrätten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt