Skip to content

Mamma misshandlade sina barn - får straffrabatt eftersom hon inte visste att det var olagligt

Foto: Polisens förundersökning

Kvinnan slog sina barn regelbundet, och dömdes för flera fall av grov fridskränkning. Rätten menar att brottets straffvärde är "ett år och några månader", men sänker straffet avsevärt - eftersom kvinnan inte visste att det var olagligt att slå sina barn. 

 

Den 37-åriga kvinnan har tillsammans med sin familj bott i Sverige sedan 2015. Familjen kommer ursprungligen från Afghanistan. I familjen finns fyra barn, det äldsta 19 år, och den yngsta bara tre år. 

Slag och sparkar
I november förra året åtalades mamman i familjen för flera fall av grov fridskränkning mot sina barn. Det handlade om slag, både med händerna och med tillhyggen, sparkar och hon ska också ha rivit barnen och dragit dem i håret. 

Hon har också "systematiskt kränkt målsägandens integritet genom att uttala nedsättande ord. Gärningarna var också sådana att de kunde förväntas allvarligt skada", hette det i stämningsansökan.

Filmer bland bevisen
Bland bevisen fanns, förutom målsägandenas berättelser, filmer, bilder och journalanteckningar från sjukvården. 

Kvinnan medgav också att hon slagit sina barn.

- Alla afghanska mödrar har rätt att fostra sina barn, om de gör så att man blir arg eller är svåra att hantera kan man slå dem, förklarade hon.Jag visste inte att det var förbjudet i Sverige att slå sina barn.

Döms för flera fall
Tingsrätten dömer dock kvinnan för grov fridskränkning i två fall, ett fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel, vilket Metro var först att rapportera om. . 

"En felaktig uppfattning eller okunnighet om en straffbestämmelse friar alltså inte från ansvar", skriver tingsrätten. 

Mannen i familjen har dessutom vittnat om att han flera gånger berättat för sin fru att det är olagligt att slå barn i Sverige.

"Inte helt utrett"
Tingsrätten konstaterar i domen att det inte "är helt utrett" huruvida kvinnan känt till att det är olagligt att slå sina barn. 

Och trots att hon är analfabet, skriver rätten, har hon haft gott om tid på sig att "sätta sig in i Sveirges lagar och regler" - och kan därför inte undgå ansvar. 

"Ett år och några månader"
Tingsrätten menar att straffvärdet för brotten uppgår till fängelse i ett år och några månader. 

"Med hänsyn till de förhållanden som XX kommer ifrån, hennes analfabetism samt den till synes isolering i hemmet och avsaknad av kontakt med det svenska samhället som hon har befunnit sig i sedan familjen kom till Sverige, anser tingsrätten att den straffrättsvillfarelse som hon befunnit sig i – trots att den enligt vad som angetts i det föregående inte varit uppenbart ursäktlig – ska tillmätas viss betydelse i mildrande riktning vid bedömningen av brottslighetens samlade straffvärdem," skriver rätten. 

Därför, menar de, är straffvärdet i stället fängelse i ett år. 

Skyddstillsyn lämpligare
Men, rätten menar att det finns omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och skriver att skyddstillsyn vore än lämpligare påföljd. 

Dock är straffvärdet så högt att skyddstillsynen måste förenas med fängelse. 

Därmed dömer tingsrätten henne till skyddstillsyn, med föreskrift att underkasta sig behandling. Fängelsestraffet stannar vid tre månader. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt