Skip to content

Lägenhetsköpare förlorar mot mäklare - rätten att reklamera preskriberad efter sju månader

Foto: Johan Nilsson/TT

Mannen köpte en lägenhet med ett sovrum som var klassat som förråd. När bostadsrättsföreningen förbjöd honom att bo där stämde han mäklaren. Hovrätten slår dock fast att den formella reklama-tionen kom in för sent - sju månader efter det att mannen ringde mäklaren första gången. 

 

 

Den 28-årige mannen köpte i mars 2015 en bostadsrätt i Helsingborg för drygt 1,8 miljoner kronor.

Bostadsrätten utgörs av 56 kvadratmeter boarea och 25 kvadratmeter biarea som är klassad som förråd.Såväl de tidigare ägarna som 28-åringen har använt förrådet som sovrum. Objektsbeskrivningen angav att boarean var ”ca 81 kvm”.

Stod i avtalet
Under rubriken ”Övrigt” framgick dock att lägenhetens boarea är 56 kvadratmeter och att sovrummet klassades som förråd, vilket även preciserades i överlåtelseavtalet.

"Skulle kunna förverkas"
28-åringen har efter tillträdet blivit kontaktad av bostadsrättsföreningen och uppmanats att vidta rättelse genom att utan dröjsmål upphöra med att använda förrådet som bostad. Om inte kunde nyttjanderätten till bostadsrätten kunna förverkas.

"Stämde mäklaren"
28-åringen stämde mäklaren vid Helsingborgs tingsrätt och begärde att han skulle 550 000 kronor i skadestånd.

Tingsrätten inledde med att pröva frågan om reklamation hade skett i tid.

Inga vägledande avgöranden
Tingsrätten konstaterade att det inte finns några vägledande avgöranden som klargör vad som ska anses vara skälig tid enligt fastighetsmäklarlagen.

Ansågs som generös
I ett avgörande enligt den tidigare lagen ansåg Högsta domstolen, HD, att en reklamation som skedde inom fyra och en halv månad hade skett inom skälig tid.

Tingsrätten noterade att HD:s bedömning inom den juridiska litteraturen, den så kallade doktrinen, hade ansetts som "generös".

Sex till åtta månader
Ett par hovrättsavgöranden i liknande frågor pekade mot att reklamationer efter sex respektive åtta månader skulle anses ha framställts för sent.

I det aktuella fallet hade 28-åringen ringt mäklaren samma dag som han kontaktades av bostadsrättsföreningen. Tingsrätten menade dock att någon reklamation inte framställdes i telefonsamtalet, utan först sju månader senare när ett kravbrev skickades till mäklaren.

Inte inom skälig tid
Tingsrätten ansåg att 28-åringen inte hade reklamerat inom skälig tid och gick därför på mäklarens linje.

28-åringen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som dock instämmer i tingsrättens bedömning och fastställer tingsrättens dom.

28-åringen kan därmed inte kräva mäklaren på skadestånd.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här


 

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt