Skip to content

Köpare förlorar feltvist mot säljare - bara "smärre brister" i bostadsrätt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rören i badrummet låg fel och också golv-brunnarna var felmonterade. Köparen av bostadsrätten stämde säljaren och ville ha prisavdrag på 300 000 kronor. Men köparen förlorar i rätten - och får betala 100 000 för säljarens rättegångskostnader. 

 

Köparen av en bostadsrätt väckte talan vid Attunda tingsrätt mot säljaren och yrkade prisavdrag med cirka 300 000 kronor.

Bostadsrätten är belägen i Kungsängen utanför Stockholm, har fyra rum och kök och köptes i april 2017 för cirka 2,7 miljoner kronor.

Lägenheten hade utfästs av säljaren som "totalrenoverad" under åren 2016-2017.

"Väsentligt sämre skick"
I slutet av 2017 upptäckte köparen dock, vad han tyckte, flera fel i den. Köparen ansåg att lägenheten var i väsentligt sämre skick än vad han med hänsyn till priset och övriga omständigheter kring köpet kunnat förutsätta.

Köparen tog i mars 2018 in en besiktningsman som bland annat konstaterade att rördragningen i badrummen var felaktigt utförd och att golvbrunnarna var felmonterade.

"Fackmannamässigt"
Säljaren bestred yrkandet och invände bland annat att lägenheten hade sålts i befintligt skick, samt att det inte förelåg några fel, utan att renoveringen av badrummen var fackmannamässigt utförd.

Tingsrätten går nu på säljarens linje och konstaterar att lägenheten har sålts i befintligt skick.

Köparen har påstått att underarbetet som genomförts i badrummen vid renoveringen är undermåligt.

Tingsrätten konstaterar att köparen har visat att det förekommer så kallat bomt ljud vid någon enstaka kakelplatta.

Detta fel ger dock inte rätt till ersättning, konstaterar domstolen.

Inte påvisat fel
Köparen har också påstått att det saknas så kallade rörmanschetter och väggbrickor i badrummet, och att detta innebär att renoveringen inte är fackmannamässigt utförd.

Tingsrätten anser dock att köparen inte har förmått påvisa ett sådant fel.

Även om en sådan avsaknad skulle anses visad menar tingsrätten att det inte är bevisat att en sådan avsaknad innebär att arbetet inte är fackmannamässigt utfört.

Fel har inte heller styrkts vad gäller monteringen av golvbrunnarna.

Även om det felet hade bevisats hade det inte gett någon rätt till ersättning.

"Försumbar brist"
Enligt tingsrätten kan ett sådant fel åtgärdas för mellan 2 000 och 3 000 kronor, vilket medför att lägenheten inte kan anses ha varit i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig.

Avsaknaden av så kallad mjukfog anses också vara en "försumbar brist som inte är att betrakta som fel i köplagens bemärkelse".

Vid en samlad bedömning kommer tingsrätten alltså fram till att de brister som befunnits föreligga - det vill säga bomt ljud vid någon enstaka platta och avsaknad av mjukfog - inte medför att bostadsrätten varit i väsentligt sämre skick än vad köparen haft att förvänta sig.

Hans talan ogillas därför.

Köparen ska även betala säljarens rättegångskostnader med ett belopp på cirka 100 000 kronor.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt