Skip to content

HD går på JK:s linje - nazistflagga inte preskriberad som tryckfrihetsbrott

Foto: DJ

Vilka beviskrav ska gälla när JK väcker åtal för tryckfrihetsbrott och den åtalade hävdar att brottet är preskriberat? Tingsrätten avvisade JK:s åtal för hets mot folkgrupp medan hovrätten gick på JK:s linje. Nu har även Högsta domstolen prövat frågan och slår fast att amnnens invändning om pre-skription "framstår som obefogad".

 

Natten till den 20 april 2017 hissade två maskerade personer en nazistisk flagga med ett hakkors på Fristadstorget i centrala Eskilstuna. Datumet är förknippat med Adolf Hitler, eftersom det var hans födelsedag.

En person - en 24-årig man - greps i samband med aktionen medan en annan en förblev okänd för polisen.

Åtalades av JK
24-åringen åtalades av justitiekanslern för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp eftersom han enligt åtalet hade spridit ett meddelande som uttrycker missaktning mot bland annat judar och romer. Anledningen till att det betecknades som ett tryckfrihetsbrott var eftersom flaggan enligt en undersökning från Nationellt Forensiskt Centrum hade framställts i en tryckpress.

Bevisningen utgjordes bland annat av rörliga bilder från övervakningskameror där man kan se hur de båda maskerade männen halar den EU-flagga som vanligtvis hänger på flaggstången och därefter hissar nazistflaggan. I samband med detta anländer en polisbil till torget och personerna försöker då springa från platsen.

Screentryckt flagga
24-åringen har erkänt och uppgett att han vet vem den andra personen är men att detta är "hemligstämplat". Han har samtidigt uppgett att han inte visste hur flaggan såg ut och att det "är att ta i" att det har handlat om att fira Hitlers födelsedag.

Flaggan är av allt att döma framställd med så kallad screentryckteknik och är enligt tingsrätten en skrift i tryckfrihetsförordningens mening – någonting som innebär att det är JK som ska driva målet och att det är ett års preskriptionstid.

24-åringen har enligt JK lämnat "vaga och oprecisa uppgifter" om flaggan som i praktiken är omöjliga att motbevisa – någonting som enligt JK borde medföra att flaggan ska anses ha getts ut vid samma tidpunkt som den spreds, det vill säga vid hissningen på torget.

Lämnade ut till försäljning
Enligt tryckfrihetsförordningen är den relevanta tidpunkten dock när skriften lämnades ut till försäljning eller liknande.

Flaggan saknar ursprungsuppgifter och det är möjligt att den de facto hade sålts mer än ett år före hissningen. Det kunde därför inte uteslutas att ett eventuellt brott var preskriberat och Eskilstuna tingsrätt avvisade därför JK:s åtal.

JK överklagade till Svea hovrätt som gjorde en annan bedömning än tingsrätten.

För hårda krav
Hovrätten gick på JK:s linje och slog fast att det beviskrav som tillämpats av tingsrätten när det gäller frågan om preskription är för hårt.

Tingsrätten hänvisade i sin bedömning till ett avgörande från Högsta domstolen som gäller påföljdsbestämning vid oklarhet kring den tilltalades ålder och ansåg med hänsyn till detta att JK behövde "klarlägga" att preskription inte hade inträtt för att åtalet inte ska avvisas.

Detta beviskrav gjorde dock enligt hovrätten att eventuella preskriptionsinvändningar ofta blir omöjliga att motbevisa.

Ska framstå som "obefogad"
Hovrätten ansåg istället att det var tillräckligt att JK lägger fram så mycket bevisning att preskriptionsinvändningen kan sägas framstå som "obefogad". Domstolen konstaterade här att "inte mycket" talade för att flaggan publicerats tidigare och ansåg att JK hade uppfyllt sitt beviskrav.

Gärningen var därför inte preskriberad och åtalet skulle därför tillåtas, enligt hovrätten.

Den 24-årige mannen överklagade till Högsta domstolen som beslutade att meddela prövningstillstånd när det gällde just frågan om vilket beviskrav som ska gälla i den här typen av mål. Nu har HD:s avgörande kommit.

Avgörande när flaggan spreds
HD konstaterar att mannen inte har kunnat lämna några upplysningar om flaggans ursprung eller framställning - men slår samtidigt fast att utgångspunkten för att beräkna preskriptiontide ska vara den tidpunkt då flaggan spreds till allmänheten enligt vad som framgår av gärningsbeskrivningen.

HF slår därför fast att JK har väckt åtal inom den frist som anges tryckfrihetsförordningen. HD delar hovrättens värdering av bevisningen och anser att JK har lagt fram så mycket bevisning att preskriptionsinvändningen "framstår som obefogad". Överklagandet avslås därför.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt