Skip to content

Ensamkommande har rätt till bistånd för anhöriga - kammarrätten läxar upp socialnämnd

Foto: Maja Suslin/TT

Den 17-åriga flyktingflickan sökte bidrag för att kunna betala ansökningsavgiften för uppehålls-tillstånd för sina mamma och syskon - men fick nej. Nu ger kammarrätten henne rätt -  "det är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon," skriver rätten.

 

Ett ensamkommande flyktingbarn från Eritrea ansökte om bistånd för ansökningsavgift till Migrationsverket för att hennes mamma och två syskon skulle ha möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd. Kostnaden för ansökningsavgifterna uppgår till 3 000 kronor.

"Åligger föräldrarna"
Socialnämnden i Lunds kommun avslog flickans ansökan och anförde att det åligger hennes föräldrar att betala ansökningsavgiften.

Flickan överklagade beslutet och yrkade vid Förvaltningsrätten i Malmö att hon skulle beviljas det sökta biståndet.

Nödvändigt
Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det var nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon.

För att en sådan familjeåterförening ska kunna ske måste ansökningsavgift betalas till Migrationsverket.

Enligt förvaltningsrätten stod det klart att flickans mamma inte har möjlighet att bekosta ansökningsavgiften för sig själv och flickans syskon.

Saknade förmåga
Flickans pappa har betalat ansökningsavgiften för sin ansökan om uppehållstillstånd - men saknade enligt domstolen förmåga att betala ytterligare ansökningsavgifter.

Eftersom flickans behov inte kan tillgodoses på annat sätt ansågs hon ha rätt till bistånd, och förvaltningsrätten biföll därför hennes överklagande.

Socialnämnden överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som dock avslår överklagandet. Kammarrätten framhåller att socialnämnden inte har försökt utreda familjens ekonomiska situation vidare och att nämnden inte heller har anvisat flickan på vilket sätt hon kunde ha kompletterat sin ansökan.

Beviljas bistånd
Enligt kammarrätten visar inte utredningen i målet annat än att flickans behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd, och hon ska därför beviljas bistånd.

Kammarrätten har samma dag gjort i princip samma bedömning för ett annat ensamkommande flyktingbarn.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

 

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt