Skip to content

Barnbarn till bostadsrättsinnehavare förlorar i hovrätten - nekas medlemskap trots ägarandel

Foto: Leif R Jansson/TT

Den unga kvinnan ansökte om att bli medlem i den bostadsrättsförening i vilken hon bodde, men fick nej. Lägenheten tillhörde, till 90 procent, en man som hon var barnbarn till. Svea hovrätt konstaterar nu att föreningen hade rätt att neka kvinnan medlemskap. 

 

En kvinna ansökte i Hyresnämnden i Sundsvall om att hon skulle beviljas medlemskap i en bostadsrättsförening.

Barnbarn till ägaren
Bostadsrätten köptes i augusti 2015 av en man som kvinnan är barnbarn till.

Avsikten ska hela tiden ha varit att kvinnan skulle bo i lägenheten – något som till en början löstes genom en andrahandsuthyrning.

Hyrde i andra hand
Föreningen beviljade andrahandsuthyrning fram till 30 september 2017, men efter det har någon ny ansökan inte gjorts.

Mannen gav istället tio procent av bostadsrätten till kvinnan, som sedan ansökte om medlemskap i föreningen.

Fick avslag
Ansökan avslogs dock av föreningen, som också anmodade mannen att vidta rättelse kring vem som bodde i lägenheten samt avseende vissa störningar som förekommit.

Föreningen gjorde i hyresnämnden gällande att kvinnan, som har betalningsanmärkningar, saknade förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen och att den därför inte skäligen behövde godta henne som medlem.

Störningar
Föreningen gjorde också gällande att man hade inlett en förverkandeprocess avseende bostadsrätten, med hänvisning till de störningar som fortfarande pågick.

Hyresnämnden betonade att bostadsrättsföreningar har full frihet att reglera medlemskapsfrågor vid andelsförvärv, så länge det inte handlar om sambor eller makar.

Föreningens stadgar hänvisar också till detta – samt till fall med ”andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer”.

Ingla sammanboendeplaner
Mannen och kvinnan hade inga planer på att sammanbo i lägenheten och hyresnämnden ansåg därför att föreningen hade haft rätt att avslå kvinnans ansökan.

Svea hovrätt gör nu motsvarande bedömning och avslår kvinnans överklagande i målet.

Domstolen anser inte att det finns anledning att göra någon annan bedömning i medlemskapsfrågan än den som hyresnämnden gjort.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt