Skip to content

Även 17-åring utvisas efter gruppvåldtäkt - trots sin låga ålder och flyktingstatus

Gruppvåldtäkten skedde under Centralbron i Stockholm i september. Foto: Thomas Oneborg/TT

Hovrätten skärper straffen för de två unga män som döms för den uppmärksammade grupp-våldtäkten mot en 15-årig flicka i centrala Stockholm i höstas. Hovrätten slår fast att det handlar om ett "synnerligen allvarligt" brott och att även den yngre gärningsmannen ska utvisas - trots att han är minderårig och har permanent uppehållstillstånd som ensamkommande flyktingbarn.

 

De två unga männen - idag 17 och 19 år gamla - åtalades vid Stockholms tingsrätt för grov våldtäkt.

Av utredningen framgår att männen träffade på den då 15-åriga flickan och hennes väninna under Centralbron i Stockholm när de var på väg hem från en fest.

Betalning för narkotikan
Sällskapet bestämde sig för att röka hasch som männen hade med sig och när flickorna ville lämna platsen uppstod en diskussion om betalning för narkotikan.

Väninnan lyckades fly från platsen men den 15-åriga flickan blev utsatt för våld och tvingades under hot att utföra oralsex på männen. Brotten avbröts när männen uppfattade att polisen var på väg.

Båda männen, som har sökt asyl i Sverige, dömdes av tingsrätten för grov våldtäkt.

För ung för att utvisas
Den äldre mannen dömdes till två år och sex månaders fängelse och tio års utvisning. När det gäller utvisningen skrev tingsrätten:

"Även om X (den tilltalade) vistats i Sverige under tre års tid och går i skolan här är hans anknytning till landet inte sådan att han bör få stanna kvar. Som angetts ovan har beslut också fattats om att X ska utvisas från Sverige."

Riskerar våld i hemlandet
Den yngre mannen dömdes till tio månaders ungdomsvård. Åklagarens begäran om utvisning avslogs dock med hänsyn till hans låga ålder och att han har beviljats permanent uppehållstillstånd med status som ensamkommande flyktingbarn.

Tingsrätten skrev:

"Det har framkommit att Y (den tilltalade) i Afghanistan riskerar att utsättas för övergrepp och fysiskt våld, s.k. 'bacha bazi'. Upplysning har lämnats om att män över 18 år inte löper risk att utsättas för sådan behandling."

"Y döms nu till tio månaders sluten ungdomsvård och kommer alltså alltjämt att vara 17 år när straffet till fullo verkställts. Sammanfattningsvis gör tingsrätten bedömningen att verkställighetshindret kommer att kvarstå vid den tidpunkten."

170 000 i skadestånd
Männen dömdes också att tillsammans betala 170 000 kronor i skadestånd till flickan.

Domen överklagades till Svea hovrätt som också slår fast att männen ska dömas.

Hovrätten anser dock också att det är bevisat att den äldre mannen - med hjälp av den yngre - även har försökt genomföra ett vaginalt samlag med flickan.

Synnerligen pressande situation
När det gäller straffen understryker hovrätten att situationen för flickan har varit ”synnerligen pressande med de tilltalades hot och stegrande aggressivitet samt eskalerande krav på ersättning för haschet”.

Enligt hovrätten har männen visat en ”fullständig likgiltighet inför målsägandens situation och att hon mådde mycket dåligt”. De har dessutom hindrat henne från att ta sig från platsen.

Skärper straffet
Hovrätten skärper nu straffet för den äldre mannen till tre års fängelse och tio års utvisning.

När det gäller den yngre mannen döms han till ett år och fyra månaders sluten ungdomsvård.

Rädd för att dödas
Hovrätten understryker att det handlar om ett "synnerligen grovt brott" och att det - trots den yngre mannens ungdom och flyktingstatus - finns skäl att utvisa även honom. Hovrätten skriver:

"Y har gjort gällande att han är skyddsbehövande. Han har berättat att han inte har någon kontakt med sin familj och att han inte vet var familjen befinner sig. Han har vidare uppgett att våldtäkt är skamligt i Afghanistan och att han är rädd för att han, om han utvisas dit, antingen kommer att dödas för det han har gjort av sin farbror, som är taliban, eller utsättas av densamme för övergrepp och fysiskt våld i form av s.k. bacha bazi."

Kommer att ha fyllt 18 år
Hovrätten konstaterar dock att mannen kommer att vara frihetsberövad i Sverige under en "inte obetydlig tid" och utvisningen ska verkställas först då. Hovrätten skriver:

"Med tanke på att Y då kommer att ha fyllt 18 år bedömer hovrätten, mot bakgrund av den utredning som åberopats i denna del, att risken för att han ska utsättas för s.k. bacha bazi är låg. Hur brottet uppfattas i det land till vilket verkställighet ska ske är - med hänsyn till ändamålen bakom reglerna om utvisning på grund av brott - generellt sett inte ett skäl mot utvisning." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


 

 

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt