Skip to content

Vinner mot f.d. sambo i domstol - advokats värdering av lägenhet ändras med 4,5 miljoner

Lägenheten ligger på Strandvägen i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT

När advokaten hade förordnats som bodelnings-förrättare värderade han den bostadsrätt som paret hade bott i till 21 miljoner kronor. Kvinnan hävdade dock att detta var alldeles för lågt. Tingsrätten har nu givit henne rätt och slår fast att lägenheten "försiktigtvis" ska värderas till 25,5 miljoner. 

 

När samboförhållandet mellan mannen och kvinnan upphörde förordnades en advokat som bodelningsförrättare. När advokaten kom med sitt beslut var dock ingen av parterna nöjda och bodelningen klandrades därför vid Stockholms tingsrätt på en rad punkter.

En av frågorna gällde den bostadsrätt på Strandvägen i Stockholm som paret hade bott i. Enligt mannen skulle den överhuvudtaget inte ingå i bodelningsunderlaget. Kvinnan, å sida, hävdade att lägenheten hade undervärderats av bodelningsförrättaren.

Ska räknas med
Tingsrätten slår nu fast att lägenheten förvärvades år 1989 för gemensam användning och därför ska räknas in i bodelningen.

När det gäller värderingen av lägenheten går tingsrätten på kvinnans linje om att bostadsrätten är värd betydligt mer än de 21 miljoner kronor som bodelningsförrättaren hade värderat den till.

Tingsrätten värderar - med hänvisning till tre mäklarutlåtanden och mäklarstatisk som kvinnan har åberopat - i stället lägenheten "försiktigtvis" till 25,5 miljoner kronor.

Skifteslikvid på 10,5 miljoner
Mannen ska därmed betala en så kallad skifteslikvid till kvinnan på cirka 10,5 miljoner kronor.

Han ska också betala sin före detta sambos rättegångskostnader på totalt 804 000 kronor.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt