Skip to content

"Stort steg framåt för minoritetspolitiken" - förskola och äldrevård ska kunna ges på minoritetsspråk

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Robert Henriksson/TT

Stärkt skydd för språk, kultur och grundläggande rättigheter. Här är lagändringarna som ska stärka de nationella minoriteternas ställning i Sverige under de kommande åren. 

 

- I början av 2019 tar Sverige ett stort steg framåt för minoritetspolitiken. Nu måste alla Sveriges kommuner bedriva ett målinriktat arbete och rätten till förskola och äldreomsorg stärks, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Ändringarna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av samråd förtydligas i lagen.

Rätt till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk
Andra ändringar som träder i kraft i början av året rör rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på minoritetsspråk.

Ändringarna innebär till exempel att rätten till förskola på minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på minoritetsspråket.

Även rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk påverkas av de nya lagändringarna, bland annat genom att rätten ska avse en större del av verksamheten och att den ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Ändringarna innebär stärkta möjligheter till äldreomsorg på jiddisch och romani chib.

Fortsatt stöd för romer
Utöver ändringarna har beslutats att förordningen om statsbidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer kommer att förlängas till utgången av 2019. 

Den ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) uppdraget att fördela stöd med syftet att främja romers hälsa genom att "ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser".

MUCF ska särskilt prioritera projekt som t.ex. involverar romska flickor och kvinnor och ta hänsyn till projektets förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Fler kommuner ansluts
Slutligen innebär ändringen av förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk att ytterligare fem kommuner ansluts till förvaltningsområdena. 

I kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk ska de nationella minoriteterna kunna använda språket i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part.

Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken genom att de kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på invånarantalet.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt