Skip to content

"Stora delar av Västeuropa har varit naiva" - 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige

Chefen för Säkerhetspolisen, Klas Friberg. Foto: Janerik Henriksson/TT

Sverige och stora delar av Västeuropa har varit naiva när det gäller hotet från terrororganisationer - och för närvarande beräknas cirka 3 000 våldsbejakande extremister befinna sig i Sverige. Därför krävs skärpt lagstiftning och ökade resurser. Det säger chefen för Säkerhetspolisen, Klas Friberg. 

 

- En del av dessa planerar denna typ av brottslighet och vårt jobb är att utröna och försöka förstå vilka det är som är närmast att verkställa sin avsikt, säger cchefen för Säkerhetspolisen, Klas Friberg i P1 morgon. 

- Detta kräver att vi har ett intensifierat underrättelsearbete, vilket vi har. 

Säkerhetspolisen bedömer att det i dagsläget finns cirka 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige.

"Har varit naiva"
Klas Friberg anser att det har funnits en naivitet när det gäller hotet från terrororganisationer och andra underrättelsehot. 

- Ska man klä in det lite mjukt är det inte bara Sverige som har varit naiva i de här frågorna, utan stora delar av Västeuropa som varit naiva, både vad gäller säkerhetshotet från terrorism men också underrättelsehotet från andra statliga aktörer. 

Mest sanolika dådet utförs av en ensam gärningsman
Klas Friberg anser att Säkerhetspolisen har förhållandevis god kontroll på dem som befinner sig i andra länder för att strida för IS och som kan komma att återvända till Sverige. 

- Det finns naturligtvis risker att de ska begå brott när de kommer hem, men de bedömningar som vi gör från vårt terrorcenter i Sverige är att det mest sannolika dådet är av en ensam person som har radikaliserats i Sverige, säger Klas Friberg i P1 morgon. 

Vill kriminalisera samröre med terrororganisationer
När en ny regering på plats hoppas Säkerhtespolisen därför på att ett antal nya lagförslag ska drivas igenom. 

Det handlar bland annat om kriminalisering av deltagande i terrororganisationer.

- En sådan lagstiftning ger oss möjligheten att både inleda förundersökning och lagföra personer som idag inte kan bli dömda trots att de har ett samröre med terrorism. 

- Vi väntar ivirgt på att denna lagstiftning ska träda i kraft. 

Får ökade tillsynsuppdrag
Under året kommer dessutom en skärpning av säkerhetsskyddslagen att träda i kraft - en lag som kommer att ge Säkerhetspolisen en möjlighet att förhindra myndigheter från att outsourca arbetsuppgifter på privata aktörer. 

Något som enligt Klas Friberg blir en viktig pusselbit i arbetet med att motverka hot mot rikets säkerhet

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt