Skip to content

Lyckades bli dömd för brott under olika identiteter - men nu utvisas han av hovrätten

Foto: DJ

Tingsrätten sade nej till att utvisa mannen från Sverige eftersom man då trodde att han bara var dömd en gång tidigare. I hovrätten kunde dock åklagaren bevisa att mannen tidigare hade ljugit om sin identitet och därmed lyckats bli dömd för en rad brott under andra identiteter. Hovrätten beslutar därför att mannen ska utvisas från Sverige.

 

Den unge mannen, som är i tjugoårsåldern och fick avslag på sin asylansökan år 2017, åtalades förra året vid Ångermanlands tingsrätt för bland annat förberedelse till stöld.

Enligt åtalat hade mannen, tillsammans med en kvinna, tillverkat särskilda "stöldväskor" som bland annat hade klätts invändigt med aluminiumfolie för att motverka att butikernas larmanordningar utlöstes.

Kriminalregisterutdrag
Både mannen och kvinnan dömdes av tingsrätten för förberedelse till stöld. Mannen dömdes samtidigt för snatteri.

Enligt det kriminalregisterutdrag som tingsrätten hade tillgång till var mannen tidigare dömd vid ett tillfälle. Han dömdes år 2017 av hovrätten till fem månaders fängelse för tre fall av misshandel.

Han hade nu återfallit i brott under sin så kallade prövotid och dömdes därmed till en månads fängelse.

Nej till utvisning
Åklagaren hade också begärt att mannen skulle utvisas från Sverige. Tingsrätten sade dock nej till detta.

Tingsrätten skrev:

"Det brott som X (den tilltalade) tidigare har lagförts för är misshandel och således inte likartad de han nu döms för. Även om  X har gjort sig skyldig till brott anser rätten inte omständigheterna är sådana att han ska utvisas ur riket."

Ny utredning
Åklagaren överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland och begärde att mannen skulle utvisas - och detta med hänvisning till en ny utredning som hade gjorts av hans förflutna.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Av utredningen i målet framgår att X för svenska myndigheter uppgett flera identiteter och även lagförts under olika identiteter." 

Justerat kriminalregisterutdrag
Efter att mannens kriminalregisterutdrag hade justerats med hänsyn till de nya uppgifterna konstaterar hovrätten att mannen sedan tidigare är dömd för bland annat stöld vid två tillfällen, grov stöld vid två tillfällen, häleri och narkotikabrott. Hovrätten skriver:

"Vad som framkommit om X tidigare brottslighet innebär att det kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet."

Hovrätten beslutar därför att mannen ska utvisas ur riket med förbud att återvända hit under fem år.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt