Skip to content

Hovrätten underkänner förbudet mot laserpekare - teknisk text svårbegriplig för "var och en"

Foto: TT

Lagen hänvisar till en "100 sidor tätskriven text av utpräglat teknisk karaktär med tillhörande tabeller, formler och illustrationer" - någonting som är svårt för en vanlig människa att begripa. Förbudet mot så kallade laserpekare ska därför inte tillämpas. Det slår hovrätten fast och friar därmed den 25-årige mannen. 

 

Mannen, som är i 25-årsåldern, åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för att han bland annat hade haft en så kallad laserpekare som är så stark att den kräver tillstånd. 

Tingsrätten ansåg dock att åklagarens bevisning kring laserpekarens klassificering var otillräcklig och han friades därför på den punkten.

Lagen hänvisar vidare
Åklagaren överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som nu konstaterar att den nya strålskyddslag som gäller sedan juni 2018 hänvisar till strålskyddsförordningen – som i sin tur hänvisar till en standard som fastställs av den ideella organisationen SEK Svensk Elstandard.

Standarden finns inte tillgänglig på svenska och kostade tidigare pengar. Efter ett avgörande från Högsta domstolen (Dagens Juridik 2017-03-20) finns dock texten tillgänglig gratis via en hemsida.

Inte tillgänglig text
Hovrätten skriver nu i sin dom att det handlar "om cirka 100 sidor tätskriven text av utpräglat teknisk karaktär med tillhörande tabeller, formler och illustrationer."

Enligt domstolen kan standarden inte anses "tillgänglig för var och en" på det sätt som krävs för att en lag ska få tillämpas. Enligt hovrätten strider detta mot den så kallade legalitetsprincipen och uppfyller inte de rättssäkerhetskrav som ska kunna ställas på i synnerhet straffrätten.

Mannen frias därför på den åtalspunkten även av hovrätten.

Domen har överklagats till Högsta domstolen av riksåklagaren.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt