Skip to content

Efter beslut om nya EU-regler – regeringen ser över lagstiftning om smittsamma djursjukdomar

Foto: Ingvar Karmhed/SvD/SCANPIX

Nyligen beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar. Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning som ska börja tillämpas i april 2021.

 

- Det är oerhört viktigt att vi i Sverige lyckas behålla det gynnsamma läge med få sjukdomar som de svenska lantbrukarna arbetat så hårt för att nå, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Syftet med utredningen är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig kompletterande svensk reglering om bekämpning av överförbara djursjukdomar på plats när den nya EU-förordningen börjar tillämpas. 

Förordningen innehåller krav på att djurhållare och yrkesverksamma blir skyldiga att övervaka och bekämpa djursjukdomar, samt även vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Utredaren ska ta ställning till om det krävs ytterligare nationella bestämmelser för att komplettera EU-förordningen.

I utredningens uppdrag ingår även att ge förslag till en ny sammanhållen lag som är ”enkel att förstå, överblicka och tillämpa”.

Den nya lagen är tänkt att ersätta de fem lagar som i dagsläget finns på området, och genom detta säkerställa ett gott smittskydd och tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt