Skip to content

Asylsökande ändrade sin ålder när hon omhändertogs - men får tvångsvårdas som "ung"

Foto: Marcus Eriksson/TT

När den unga kvinnan sökte asyl i Sverige uppgav hon att hon var 17 år. När hon omhändertogs för tvångsvård enligt LVU hävdade hon dock att hon var 25 år och därför inte kunde tvångsvårdas enligt lagen. Kammarrätten utgår dock ifrån den ålder som hon först uppgav och slår fast att hon därför får tvångsvårdas enligt LVU.

 

När den unga kvinnan ansökte om asyl 2017 uppgav hon att hon var 17 år och att hon hade kommit till Sverige som ensamkommande från Elfenbenskusten.

Under Migrationsverkets utredning har hon därför bott på tre olika HVB-hem.

Hamnade i slagsmål
Inledningsvis hade flickan varit lugn och tillbakadragen men efter någon månad började hon må dåligt. Hon hamnade i slagsmål med andra ungdomar och rymde. I samband med polistransporter försökte hon kasta sig ut från bilen under färd.

Personalen beskriver henne som "aggressiv, okontaktbar och desorienterad". Socialutskottet i Danderyds kommun beslutade därför att omedelbart omhänderta henne med stöd av LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) innan fallet prövades i domstol.

När ärendet hamnade hos Förvaltningsrätten i Stockholm hävdade den unga kvinnan att hon hade ljugit för Migrationsverket och att hon i själva verket är 25 år gammal och därför var för gammal för att kunna tvångsvårdas enligt LVU.

Arrangerat äktenskap
Hon hävdade också att hon hade flytt från ett arrangerat äktenskap i Belgien där hon skulle ha utsatts för såväl fysiska som psykiska övergrepp.

Socialnämnden höll därför fast vid sin uppfattning om hennes ålder och att hon på grund av "socialt nedbrytande beteende" borde tvångsvårdas.

Förvaltningsrätten slog fast att det i första hand är en fråga för Migrationsverket att utreda en asylsökandes ålder.

Lämnat olika uppgifter
Eftersom myndigheten ännu inte hade prövat den unga kvinnans asylansökan ansåg förvaltningsrätten att man skulle utgå ifrån att hon kunde tvångsvårdas enligt LVU. Förvaltningsrätten skrev:

"Av utredningen i målet har framkommit att X tidigare har lämnat olika uppgifter om bl.a. sin ålder. Det har inte framkommit någon bevisning som stödjer hennes nu lämnade uppgifter om att hon är 25 år. Därför utgår förvaltningsrätten från den ålder som X uppgett vid sin asylansökan, dvs. att hon är 17 år. Förvaltningsrätten  anser därför att det inte föreligger något hinder att tillämpa LVU utifrån lagens åldersrekvisit."

HFD prövar inte fallet
Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som dock instämde i förvaltningsrättens resonemang.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att inte pröva målet. Kammarrättens dom står därmed fast.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt