Skip to content

Tiggeriförbud får klartecken i högsta instans - HFD: "Förbudet inte obefogat långtgående"

Foto: DJ och Hossein Salmanzadeh/TT

Tiggeriförbudet i Vellinge kommun strider inte mot ordningslagen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen som skriver att "kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats".

 

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade i september 2017 att införa lokala ordningsföreskrifter som skulle förbjuda "passiv insamling av pengar" - alltså tiggeri - på särskilt angivna platser. Länsstyrelsen i Skåne upphävde dock tiggeriförbudet och underströk att kommunala ordningsföreskrifter bara får införas när de verkligen behövs. Kommunen fick också nej från förvaltningsrätten och kammarrätten.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat dom i frågan och ger kommunen rätt "att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats".

"Avgränsat geografiskt"
Domstolen pekar också på det faktum att kommunen har utformat förbudet så att det gällt ett "snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde" och att "föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa".

Enligt HFD finns det inte heller någon anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet av förbudet på det aktuella platserna. 

"Vittgående befogenheter"
Tiggeriförbudet strider alltså enligt HFD inte mot ordningslagen.

HFD konstaterar vidare att kommunerna har ett så kallat "öppet bemyndigande" som ger dem "vittgående befogenheter att meddela lokala ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen".

Störde utanför butiker
Vellingen kommun har hävdat att den allmänna ordningen stördes av tiggeriet - bland annat i anslutning till butiker - och att detta hade skapat en "känsla av otrygghet" bland kommuninvånarna.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt