Skip to content

”Känsliga uppgifter” - DI kontrollerar lagligheten av SL-kontrollanters kroppskameror

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Datainspektionen drar igång en granskning av SL-kontrollanters kroppskameror. Syftet är att under-söka hur SL har resonerat kring personuppgifter som samlas in i samband med att biljett-kontrollanter börjar använda kroppskameror i Stockholms lokaltrafik.

 

- Kroppsburna kameror som spelar in både bild och ljud kan fånga känsliga uppgifter och uppgifter som kanske inte är relevanta för syftet. Därför vill vi nu veta hur SL har resonerat kring lagligheten avseende de personuppgifter som kommer att samlas in, säger Nils Henckel som leder Datainspektionens granskning.

Som ett första steg i granskningen begär Datainspektionen in uppgifter från SL för att sedan göra en bedömning hur granskningen ska gå vidare.

Förra året granskade Datainspektionen Polisens användning av kroppskameror och ansåg då att den borde regleras i egen lagstiftning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt