Skip to content

JO och chefsrådman från Helsingborg - de blir nya justitieråd i Högsta domstolen

Foto: Dagens Juridik

Cecilia Renfors, nuvarande JO och tidigare lagman vid Svea hovrätt, och Stefan Reimer, chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt, blir nya justitieråd i Högsta domstolen. Det beslutade regeringen under ett sammanträde igår. 

 

Cecilia Renfors arbetar sedan 2013 som justitieombudsman hos Riksdagens ombudsmän (JO). Dessförinnan arbetade hon i sex år som hovrättslagman i Svea hovrätt. Hon har även erfarenhet av arbete som direktör och myndighets­chef vid Granskningsnämnden för radio och tv och som departementsråd och biträdande enhetschef i Justitiedepartementet.

Cecilia Renfors tillträder som justitieråd den 2 september 2019.

Stefan Reimer arbetar sedan 2008 som chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som rådman i samma domstol i sex år. Han har även erfarenhet av arbete som utredare och expert i flera statliga utredningar, främst inom det straffrättsliga och straffprocessuella området.

Stefan Reimer tillträder som justitieråd den 25 mars 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt