Skip to content

Försenade passagerare vinner mot flygbolag i hovrätten - trots pågående pilotstrejk

Foto: Finnair/TT

Flygbolaget har visserligen bevisat att det förekom stora förseningar till följd av de stridsåtgärder och den pilotstrejk som pågick. Bolaget har dock inte bevisat att det påverkade just den flygning som nu har hamnat i domstol. De försenade passagerarna har därför rätt till 600 euro i ersättning. Det slår hovrätten fast.

 

Mannen och kvinnan hade rest med Finnair från Bangkok till Göteborg via Helsingfors. Flygningen blev mer än tre timmar försenad och paret vände sig därför till flygbolaget och begärde ersättning enligt de tvingande EU-reglerna om flygförseningar.

Finnair vägrade dock att betala och hänvisade till att förseningen skulle ha berott på "extraordinära omständigheter" som låg utanför flygbolagets kontroll. Den finska pilotföreningen hade nämligen infört så kallade arbetstidsrestriktioner för piloterna - motsvarande en strejk - vilket var orsaken till förseningen. Paret stämde därför Finnair vid Göteborgs tingsrätt.

Fyra timmar försenad
Tingsrätten slog fast att flygningen var nästan fyra timmar försenad och därför enligt grundregeln gav passagerarna rätt till ersättning enligt EU-förordningen.

Det var nu Finnairs sak att bevisa att förseningen berodde på extraordinära omständigheter som låg utanför flygbolagets kontroll - där bland strejk kan vara en sådan orsak.

"Begränsat antal piloter"
Finnair pekade på konflikten och de förhandlingar som hade pågått mellan flygbolaget och pilotfacket. Finnairs uppfattning redovisades i tingsrättens dom:

"Förhandlingarna tog längre tid än beräknat. Medan de pågick beslutade fackföreningen om restriktioner för Finnairs piloter... Det innebar att det under den aktuella perioden fanns ett begränsat antal piloter tillgängliga för Finnairs flyg."

"Flygningen med flightnummer AY90 blev försenad som en följd av att den föregående flygningen med samma plan blev försenat på grund av strejken. Det var inte möjligt att få fram en reservpilot på grund av restriktionerna." 

Inte just den flygningen
Tingsrätten ansåg dock att Finnair inte hade bevisat att just den specifika flygningen hade påverkats av pilotföreningens restriktioner. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Av utredningen framgår således att Finnair har påverkats av pilotföreningens stridsåtgärder och vidtagit åtgärder för att i någon mån begränsa antalet inställda flygningar som annars kunde bli en följd av stridsåtgärderna."

"För att bevisa att det förelegat extraordinära omständigheter räcker det inte med att påstå att så är fallet och lämna in pressmeddelanden och nyhetsartiklar som handlar om stridsåtgärder i största allmänhet. Finnair ska också bevisa att stridsåtgärderna i fråga påverkade den enskilda flygningen, i detta fall AY90 den 14 december 2016. Det har inte Finnair gjort."

Hovrätten instämmer
Tingsrätten gick därför parets linje och slog fast att de hade rätt till ersättning.

Finnair överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som nu instämmer i tingsrättens bedömning. Finnair ska därför betala 600 euro till paret.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


 

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt