Skip to content

"Uppgifter ska betraktas som röjda" - jurister varnar svenska myndigheter för amerikanska molntjänster

Foto: Michel Euler/TT

Information som svenska myndigheter lagrar i molntjänster från amerikanska företag som Microsoft och Google riskerar att lämnas ut till amerikanska myndigheter. Juridiska experter varnar nu svenska myndigheter - uppgifter som lagras i amerikanska molntjänster ska betraktas som "röjda". 

 

Sedan i somras finns en ny lagstiftning i USA, cloud act, som ger amerikanska myndigheter stora möjligheter att begära ut data från bland annat Microsoft och Google. 

De amerikanska myndigheterna har även möjlighet att begära ut data som lagrats utanför Sverige och nu varnas svenska myndigheter för att använda molntjänster från amerikanska leverantörer, rapporterar tidningen Publikt

"Inte osannolikt att uppgifter röjs"
Det är den juridiska expergruppen i E-samverkansprogrammet - ett organ där 23 statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting samverkar om digital utveckling -som i ett rättsligt uttalande skriver att sekretessbelagda uppgifter som lagras i molntjänster från amerikanska företag ska betraktas som röjda. 

- Vi kan inte säga om det är sannolikt att det skulle inträffa att sekretessreglerade uppgifter röjs, men vi har bedömt att det i vart fall inte är osannolikt, säger Johan Bålman i E-sams juridiska expertgrupp till Publikt. 

- Finns det en risk menar vi att det är ett röjande i juridisk mening och ett röjande får inte ske.

Stor oro bland svenska myndigheter
Den juridiska expertgruppen konstaterar dessutom i sitt uttalande att kryptering och andra säkerhetsåtgärder inte är någon garanti för att uppgifterna inte ska röjas. 

Detta har fått flertalet myndigheter att agera. En av dessa är Arbetsförmedlingen som sedan en tid tillbaka stoppat användningen av Googles molntjänst. 

- Vi har haft en molntjänst från Google som vi tagit ned och stoppat, av just det skälet, säger Per Gauffin, enhetschef på Arbetsförmedlingens IT-avdelning til Publikt.

Ansvaret bör inte ligga på enskilda handläggare
Enligt den juridiska expertgruppen på E-samverkansprogrammet bör enbart offentliga uppgifter läggas i amerikanska molntjänster.

Detta gör att det i många fall kommer att åläggas en enskild handläggare att besluta om vilka uppgifter som ska molnlagras och inte, något som upprör fackförbundet ST. 

- Det blir en väldigt tung börda och skulle skapa en dålig arbetsmiljö, säger Magnus Kolsjö, utredare på ST till Publikt. 

- Bedömningar måste dessutom göras för alla slags personuppgifter, inte bara de med sekretess, eftersom uppgifter inte får lämnas ut om man kan anta att mottagaren hanterar dem i strid med dataskyddsförordningen.

Inga planer på statlig molntjänst
Trots indikationerna på att myndigheternas sekretessbelagda uppgifter riskerar att röjas finns ännu inget politiskt initiativ till att ta fram en svensk, statlig, molntjänst. 

- Det finns ingen som driver frågan, säger Daniel Melin, som arbetar med ramavtal på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Han arbetar nu med en förstudie för att undersöka möjligheten att göra ett ramavtal och upphandla ett säkert och lagligt kontorsstöd, såsom molntjänster, genom svenska aktörer.

- Det är det sannolika scenariot, och det finns redan sådana initiativ, säger han till Publikt. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt