Skip to content

Skola förlorar i högsta instans - får finna sig i att ha boende för hemlösa som granne

Foto: Jessica Gow/TT

Skolan vill inte ha ett boende för hemlösa yngre män som granne eftersom man befarar "konflikter och ordningsstörningar". Länsstyrelsen upphävde därför det bygglov som kommunen hade beviljat. Frågan har nu prövats av två domstolar som har en motsatt uppfattning och slår fast att boendet ska få byggas på platsen.

 

Det var stadsbyggnadsnämnden i Malmö som beviljade bygglov för ändrad användning, invändig ombyggnad och renovering av en före detta kasernbyggnad så att den skulle kunna användas som tillfälligt boende för hemlösa.

Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne av en grundskola som ligger granne med kasernbyggnaden. Enligt skolan fanns det risk för ordningsproblem med ett boende för hemlösa så nära en skola. Länsstyrelsen gick på skolans linje och upphävde bygglovet.

"Synnerligen olycklig" placering
Det bolag som stod bakom bygglovsansökan överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Skolan stod på sig och deras uppfattning redovisas i domstolens dom:

"Lokaliseringen av boendet är synnerligen olycklig. Boendet är primärt avsett för yngre män och det kan inte uteslutas att det uppstår konflikter och ordningsproblem mellan eleverna och de boende. Enligt uppgift kommer boendet bara stundtals vara bemannat med personal från socialtjänsten." 

Domstolen slog dock fast att förutsättningarna för bygglov de facto var uppfyllda och att länsstyrelsens beslut därför skulle rivas upp.

Skolan överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som nu också går på bolagets linje och alltså säger ja till bygglovet.

Överdomstolen konstaterar att det saknas förutsättningar för att ge ett permanent bygglov. Ansökan gäller dock ett tidsbegränsat bygglov - någonting som får beviljas om det är visat att avsikten verkligen är att åtgärden ska vara just tidsbegränsad.

Finns alternativ lösning i framtiden
Eftersom bolaget visade att det fanns en alternativ framtida lösning för hemlösa så var det kravet uppfyllt, enligt överdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen anser dock att ett boende för hemlösa inte skulle innebär någon "betydande olägenhet" för skolan och gick därför på bolagets linje.

Domen får inte överklagas.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt