Skip to content

Sålde sju bostäder på åtta år - beskattas för inkomst av näringsverksamhet

Foto: Tomas Oneborg/TT

Under åtta år sålde mannen sex bostadsrätter och ett hus med god förtjänst. Han hade inte varit skriven på adresserna eller haft någon annan inkomst under dessa år. Skatteverket ansåg därför att vinsterna från de två senaste försäljningarna skulle beskattas som näringsverksamhet och inte som kapitalvinst. Både förvaltningsrätten och kammarrätten instämmer.

 

Skatteverket beslutade år 2016 att den 28-årige mannens vinst från två försäljningar av bostadsrätter skulle beskattas som inkomst av näringsverksamhet i stället för som inkomst av kapital.

Mannen hade då totalt sålt sex bostadsrätter och ett hus under inkomståren 2009-2016.

"Användes som boende"
Mannen vände sig till Förvaltningsrätten i Stockholm och pekade på att lägenheterna hade använts för hans eget och hans närståendes boende i sådan stor omfattning att de skulle klassificeras som privatbostadsrätter. 

Av utredningen framgår att de båda bostadsrätterna köptes i augusti respektive december 2014 och att de såldes i juni respektive februari 2015.

Den ena lägenheten köptes tillsammans med mannens svåger och den andra tillsammans med en kompis. Varken mannen själv eller de två andra personerna har dock varit folkbokförda på adresserna.

Ingen förvärvsinkomst
Enligt Skatteverket har mannen dessutom inte deklarerat för någon förvärvsinkomst under dessa år - och att han, samtidigt som han ägde bostadsrätterna, hade en hyresrätt på en annan adress.

Förvaltningsrätten konstaterade därför att Skatteverket hade "gjort sannolikt" att mannen inte hade haft bostadsrätterna för permanent boende eller fritidsboende och att de därför skulle betraktas som näringsbostadsrätter.

Med hänsyn till de omfattande renoveringarna ansåg förvaltningsrätten att bostadsrätterna har varit avsedda "för omsättning" och att de inte kan betraktas som "lagertillgångar" i näringsverksamhet.

Näringsverksamhet
Förvaltningsrätten kom därför fram till att försäljningarna av bostadsrätterna skulle beskattas som näringsverksamhet.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu konstaterar att en bostad i och för sig inte behöver användas som privatbostad för att den ska klassificeras som sådan utan att det räcker att den är "avsedd att användas på ett sådant sätt".

Inte sannolikt
Kammarrätten kommer dock fram till att mannen inte har "gjort sannolikt" att vare sig han eller någon av hans närstående kan anses ha använt - eller ens avsett att använda - någon av bostadsrätterna för permanent- eller fritidsboende.

Kammarrätten fastställer därmed förvaltningsrättens dom.

 

 

 

.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt