Skip to content

"Om du inte är nöjd kan du flytta från Sverige" inte diskriminering - Försäkringskassan vinner i domstol

Foto: Johan Nilsson/TT

"Om du inte är nöjd kan du flytta från Sverige". Så sade en handläggare på Försäkringskassan till en man från Kosovo som var kritisk när han fick avslag på sin ansökan om sjukpenning. Mannen stämde Försäkringskassan på 50 000 kronor för diskriminering. Tingsrätten anser att uttalandet var "olämpligt" - men att det inte handlar om laga diskriminering. 

 

Mannen, som kom från Kosovo till Sverige i början av 1990-talet, har sedan år 2015 varit sjukskriven på halvtid och arbetat resterande tid i en så kallad anpassad anställning med lönebidrag.

När mannen lämnade in en ny ansökan till Försäkringskassan om sjukpenning fick han dock avslag. I samband med detta hölls ett möte med mannen där en av Försäkringskassans handläggare, mannens fackliga ombud och en handläggare från Arbetsförmedlingen närvarade.

"Står alla fritt att lämna Sverige"
Enligt mannen ska Försäkringskassans handläggare då ha sagt att "om han inte är nöjd med de regler som vi har i Sverige, eller med Försäkringskassans beslut, så kan han flytta härifrån".

Handläggaren ska dessutom ha sagt att mannen har en skyldighet att följa de regler som vi har i Sverige "men att det står var och en fritt att lämna landet".

Enligt mannen blev han kränkt eftersom uttalandena syftade på hans etniska bakgrund och utgör diskriminering i form av trakasserier.

"Sågade lagstiftningen"
Handläggaren har, å sin sida, uppger att mannen "uttalade sig kritiskt om läget i Sverige och sågade lagstiftningen" - och att han då uttalade att "han i sitt beslutsfattande har att följa svensk lag, men att var och en har ett fritt val att bo i Sverige".

Enligt handläggaren ska detta dock ha varit riktat mot alla i rummet och inte syftat på mannens ursprung.

Stockholms tingsrätt slår nu, utifrån vad de närvarade har berättat, fast att handläggaren har sagt på det sätt som mannen påstår även om den exakta ordalydelsen inte har kunnat klarläggas. Tingsrätten skriver i sin dom:

"Sammantaget anser tingsrätten att det är styrkt att H (handläggaren) vid mötet uttalade att M (mannen), om han inte var nöjd med Försäkringskassans beslut, kunde flytta från Sverige samt att H därefter gjorde ett mer allmänt uttalande av innebörden att det står alla fritt att flytta vart man vill." 

19 400 i rättegångskostnader
Detta har dock, enligt tingsrätten, inte inneburit trakasserier i diskrimineringslagens mening. Tingsrätten skriver:

"Att någon som är anställd hos en myndighet på det sätt som H har gjort föreslår att en person som är missnöjd med myndighetens beslut ska flytta från landet framstår som olämpligt, särskilt när uttalandet som i detta fall riktar sig till någon som inte är född i Sverige."

"Med hänsyn till det sammanhang i vilket uttalandena har gjorts anser tingsrätten dock inte att omständigheterna har varit sådana att det utan vidare måste ha stått klart för H att M till följd av uttalandena upplevde sig kränkt utifrån sin etniska tillhörighet."  

Tingsrätten går därför på Försäkringskassans linje. Mannen döms också att betala Försäkringskassans rättegångskostnader på 19 400 kronor.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Försöka duger! Om man inte har rätt till sjukpenning, kan man ju försöka få kränkningsersättning från FK i stället. Bra dom, då en handläggare ansatt från tre håll måste ha visst utrymme att yttra olämpligheter utan att göra sig skyldig till diskriminering.

Det här är bara en i mängden av otrevligheter som kommer från Försäkringskassan. Förvaltningslagens serviceskyldighet vet dom inte vad det är för något. Men påslag på lönen vid avslag av sjukpenning det vet dom vad det är.

Fast de får ju inte påslag på lönen vid avslag, det är ju redan utrett.

Handläggaren föreslog att mannen med hänsyn till sitt ursprung skulle ha haft för avsikt att inte vilja följa lagen och att han - om det inte passade - kunde dra härifrån. Som om just den här försäkringskassehandläggaren hade en sådan ueberförmåga att förstå att tillämpa lagen på ett korrekt sätt, då.

Sådant häver man inte ur sig utan att samtidigt veta att det kan uppfattas som nedsättande och kränkande. Klart mannen hade haft beaktansvärda skäl att få frågan om diskriminering prövad. Rättegångskostnaderna borde falla tillbaka på staten.

Böneutrop kan möjligen tillåtas, men endast samtidigt som kyrkklockorna, och ev ljuder. 100% rättvisa som till och med de mest krävande och bortskämda gästerna borde applådera.

Och utropen bör för jämlikhetens skull utföras i lika grad av män som av kvinnor.