Skip to content

Lagrådet avstyrker lagförslag om könskorrigering - hård kritik mot regeringens grundlagsbrott

Statsminister Stefan Löfven (S) och Thomas Bull, justitieråd och före detta professor i konstitutionell rätt som är en av ledamöterna i Lagrådet som avstyrker regeringens lagförslag. Foto: Stina Stjernkvist/TT och Jessica Gow/TT

Ännu en gång slår Lagrådet ner på att grundlagens beredningskrav inte är uppfyllt när det gäller regeringens hantering av lagförslag. Det kan dessutom "starkt ifrågasättas" om lagförslagets intresseavvägningar är förenliga med Europa-konventionen. Lagrådet avstyrker därför lagförslaget om kirurgiska ingrepp och ändring av kön i folkbokföringen.

 

Lagrådet pekar i sitt remisssvar på de beredningskrav för nya lagar som finns i regeringsformen inte uppfyllda. Detta eftersom de båda departementspromemorierna skickades på remiss med alltför kort remisstid.  

Dessutom var promemoriornas innehåll otillräckligt som grund för remissinstansernas svar, vilket i sin tur gör att det inte kan garanteras att "alla berättigade intressen var företrädda bland remissinstanserna".

Remissinstanserna fick åtta veckor på sig att besvara den första remissen och den andra remissen skulle besvaras inom fem veckor. Under den tiden inföll dessutom midsommmarhelgen. 

Låg svarsfrekvens bland remissinstanserna
Lagrådet konstaterar att svarsfrekvensen bland de remissinstanser som erbjöds att komma med synpunkter på lagförslaget var låg. 

Den första promemorian skickades till skickades till 133 remissinstanser, av vilka 83 svarade, medan den andra skickades till 138 instanser, varav 77 svarade - någonting som enligt Lagrådet kan antas bero på den mycket korta remisstiden. 

Ett flertal remissinstanser lämnade dessutom svar med innebörden att de avstod från att yttra sig - just med hänvisning till den korta remisstiden. Däribland JO och SKL. 

Otillräckliga förslag
Lagrådet anser även att "grundläggande frågor om rättsverkan om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen inte är behandlade". 

Remissen ger inte heller "något tydligt besked om hur vissa av förslagen förhåller sig till rättsordningen i övrigt. Detta får, enligt Lagrådet, konsekvener i form av att andra delar av rättssystemet är otillräckligt behandlade".

Kan strida mot Europakonventionen
Utöver den korta beredningstiden och de bristfälliga förslagen ställer sig Lagrådet frågande till huruvida förslagen är förenliga med Europakonventionen.

Lagrådet skriver: 

"Vid kirurgiska ingrepp och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ger remissens lagförslag barn som har fyllt 15 år en självbestämmanderätt som tar över vårdnadshavarnas ansvar. Lagrådet ifrågasätter starkt om denna intresseavvägning är förenlig med artikel 8 i Europakonventionen. Vidare är intresseavvägningen svår att förena med regleringen av barnets bästa i barnkonventionen".

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

"Lagrådet anser även att "grundläggande frågor om rättsverkan om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen inte är behandlade". "
Skit i det.Genomförs lagen kan det alltid skramla ihop några röster i nästa val.

Jag har en märklig internet-bekant i Kina som är välutbildad ca 30 år gammal. Hen kämpar för att byta från man till kvinna - på pappret.
Det verkar som om det biologiska könet är "normalt utformat" enligt lite information hen lämnat frivilligt. Och hen har inget intresse av en operation. Jag varnade hen för operation just om hen kommer ångra sig, men hen hade insett detta själv.
En annan upplevelse kopplar bättre till det inlägg jag besvarar.
Jag fick höra "DET SKITER JAG I" från en person som alltid annars varit sansad och lågmäld.
en duktig intelligent civilingenjör.
Diskussionen gällde just detta med juridiskt könsbyte, jag hade berättat om min kines-bekant. och då civilaren tyckte det hela var snurrigt, att byta kön i ena eller andra avseendet, sa jag "men vi kan ju inte veta hur personen känner det inombords".
Då kom utropet ovan som nästan fick mig att ramla av stolen.
För denne begåvade man var det 100% uppenbart att är man född med manliga attribut osv så ÄR man en man oavsett vad man känner.
Det är svårt att argumentera emot och jag avstår eftersom jag inte har en klar åsikt.
Nästan lika svårt som tex abortfrågan.
I princip omöjligt för en vanlig dödlig.
Men att vissa i första hand vill vinna politiska poänger är inte förvånande.
Det är ju ändå en extra liten minoritet det handlar om i politiska sammanhang så man har noll orsak att inte prioritera mänskliga hänsyn för dessa krakar och att blunda för lagrådet.
Det verkar genomkorkat.

Kommentaren ovan är bland det klokaste samt mest menings- och insiktfulla jag läst bland kommentarer som har lämnats här på senare tid. Inget att tillägga (förutom att ordvalet "krakar", som jag, i ljuset av kommentaren i övrigt, vill förstå som ämnat att förmedla ett uttryck för medkänsla och empati, inte att vara nedlåtande mot de som syftar på; detta eftersom jag vet att detta är känsligt).

Tack, ja när man roterar runt egen erfarenhet kan det bli skapligt.
Sen har jag just som påpekas, använt ett olämpligt ord och såna misstag slinker igenom ibland
Man kan tex missa att det lätt kan tolkas annorlunda i sammanhanget.
Jag hade av någon anledning bara de som råkat mest illa ut genom operativa ingrepp som de sedan ångrat, i huvudet, och dem måste man väl tycka synd om fast ordet ändå inte är det bästa.
De har ev. skadats för livet då det varit för lättvindigt att bli opererad efter att själva ha varit obetänksamma, vilket man inte ska vara inom vårdapparaten och bara "hänga på".
"Dessa som utsatts" passar ju bättre.
Man kan behöva en kraftfull upplevelse som den från en person som är intelligentare än jag, för att det ska klarna. Jag har dock inte varit engagerad i såna frågor utan fick som jag berättat en mycket märklig internet-kontakt i Kina som är familjemedlem i en familj som jag länge haft kontakt med.

Detta är naturligtvis könsstympning. Det går inte att omvandla en person till det motsatta könet genom operation. Kromosomerna är de de är och den opererade personen blir aldrig fungerande man eller kvinna. Många fall är belagda där den könsopererade även efter operationen har allvarliga kvarstående psykiatriska problem.

Skall dessa operationer ske på bekostnad av det allmänna skall de ske efter noggrann analys och försök att avråda personen. Han eller hon skall naturligtvis också vara myndig.

Löfven regerar i samma fackpampsanda som tidigare. Allt går att förhandla. Nej, det gör det inte, Löfven. Det har hänt tidigare och kommer att hända i framtiden att dessa människor ångrar sig. Då hjälper det inte meed en svensk lagstiftning eftersom vederbörande kan stämma staten inför EU-domstolen. Dessa barn får vackert vänta i tre år tills de fyllt 18.

Det är inte bara allvarligt, utan rentav sjukt, man ens kan tycka att en 15 åring skall kunna byta kön och dessutom utan vårdnadshavarens samtycke. Att man på allvar menar att en ung tonåring skall få lägga sig under kniven på detta sätt?! Sannerligen; all jämställdhetsintegrering och genus har gjort folk intellektuellt slappa och moraliskt avtrubbade. Tur var det väl att Norge drog in en hel del av allt stöd till sådan forskning.

”Ändring av kön” är väl något falsk marknadsföring, det man gör är att skära sönder det ursprungliga könet och lämna efter sig ett svåridentifierat biologiskt objekt. Ett objekt som vid framgång och tur klarar av att hjälpligt utföra de för kroppsdelen mest adekvata uppgifter.

Att tillåta barn att göra sådana irreversibla kroppsliga förändringar samtidigt som de fortfarande har flera år kvar innan de får göra en tatuering och köpa folköl är, för att utrycka det milt, sjukt.
Detta spektakel för tankarna till lobotomins gyllene dagar, då det ”senaste” inom psykiatrin var att knacka sönder hjärnan på allt och alla med en ishacka.

Jag känner en person som korrigerat sitt könsorgan till en kvinnas och personen hävdar med bestämdhet att ett samlag är njutbart för båda parter och den personen kan jämföra eftersom personen tidigare blivit pappa till barn.

Är den personen under 18?

Personen är mellan 40-50 år och har under många år funderat på att korrigera sitt kön och förefaller trivas med det och operationen genomfördes för ca 8 år sedan och hormonbehandlingen fortgår fortfarande.

Jättebra! Då vet hen nog vad hen gör till skillnad från en förvirrad 15-åring.

Henhanhon lever i ett stabilt samboförhållande sedan många år och båda verkar nöjda med arrangemanget.

Hej.

1) En del barn föds med annan kromosom-uppsättning än strikt XX/XY. Exempelvis XXY (Klinefelters syndrom).
2) En del barn föds med yttre könsdelar som är så beskaffade att det är svårt att okulärt avgöra könet. Numera görs då oftast ett kromosomtest; tidigare utfördes oftast gynoplastik, då det kirurgiskt var lättare att skapa en slida än en penis.
3) Ett mycket litet antal barn föds med fungerande dubbel uppsättning könskörtlar: alltså fungerande testiklar och äggstockar.
4) En person som föds så, riskerar att växa upp med en hjärna kodad för det ena könet och en kropp korrigerad för det andra.
5) Vidare finns det rent psykologiska tillstånd som gör att en person inte känner igen sig själv, eller känner sig som en främling i sin kropp. Dessa kan uppträda oavsett kön/kromosomer.
6) Transsexualitet är inte en sexuell läggning.

Med det sagt - det är mycket ovanligare än vad som idag påstås, det finns ofta överlappning med psykiska besvär, och trauman från uppväxten, vilka samverkar för att försvåra diagnostik. Enbart hormonbehandlingen ökar risken för en mängd cancerformer femtiofaldigt eller mer - således inget som skall kunna göras lättvindigt.

De flesta transsexuella vet vilket kön de är - även om kroppen inte stämmer med vad hjärnan säger. De är inte det minsta intresserade av de extremfeminister som kapat detta som politiska fråga. De flesta transsexuella avskyr aktivisterna, men media låter bara de som tilltvingat sig tolkningsföreträdet komma till tals, och då bara om de säger det politiskt korrekta.

Tidigare var utredningstiden två år och utfördes av två av varandra oberoende psykiater, samt att patienten under denna tid skulle leva öppet som det kön den sade sig vara. Först efter detta, då eventuella andra orsaker till könsdysfori/transsexualitet kunnat elimineras, kunde kirurgi och hormonbehandling diskuteras, och det var inte självklart att vårdansvarig läkare godkände detta (bl a beroende på psykiatrikernas utlåtande, patientens ålder och livssituation samt av onkolog/endokrinolog estimerad cancerrisk), utan man kunde ofta välja löpande terapeutisk kontakt samt olika former av samtalsstöd.

Ta inte ut er ilska mot PK-maffian på människor som bara råkat födas med kroppsliga avvikelser utan deras egen förskyllan, låt inte PK-folket lura er att tro att de företräder någon annan än sig själva.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

1+2+3+4 Det du beskriver är missbildningar. Inte några 'kön'.
5+6 Har inget med kön att göra

Det finns två biologiska kön. Det är inte mycket att göra åt.
Det finns två juridiska kön. De måste avskaffas.

Alla dessa trender kostar samhället stora pengar. Jag behöver mina pengar till livets nödtorft.

Hej.

Om du vill kalla avvikande kromosomuppsättning för missbildning så varsågod - även gomspalt, låghalt, skolios, med mera är missbildningar om vi använder din definition. En persons kroppsuppfattning har definitivt med kön att göra. Om hjärnan säger en sak och kroppen med hjälp av kirurgiska ingrepp och hormonbehandling utvecklats till det andra könet, kommer personen i fråga sannolikt leva med svår ångest.

Du blandar samman de kulturradikala PK-människornas förvridna resonemang om kön som socialt konstruerade roller med biologiskt kön: för nästan alla av oss är dessa ett och samma, men för en mycket liten del av oss skevar det på olika sätt.

Att avlägsna kön som juridiskt begrepp blir svårt, då juridik och lag bör ha med verkligheten att göra, och verkligheten är att det finns (hos människan) två grundläggande biologiska kön, samt från dessa en mycket liten andel avvikelser och variationer av både biologisk, neurologisk, och psykosocial karaktär - avvikelserna samverkar och samvarierar dessutom

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Vi är alla människor oavsett om vi är män eller kvinnor. Vi ska inte göra skillnad. Vi ska inte ha någon särbehandling i vår lagstiftning oavsett om det gäller kön, sexuella avvikelser, hudfärg m.m. Ideologier och fantasier, religion inbegripna. Och politik! Om vi ska behandla alla lika så kan vi inte ha juridiska kön. Hur lagarna i sig är skrivna är viktigt. Ännu viktigare är tillämpningen.

O ja! Harmynthet är en missbildning. Som numera kan korrigeras med gott resultat. Jag minns flera harmynta personer från min barndom. Flest män. Men vad har det med trendig kirugi i underlivet att göra?

P.S. Jag har också passerat bäst-före-datum. Nu gäller det att hålla ut till sista förbrukningsdag.

Nu talar vi om barn födda med könskromosomuppsättningen XX eller XY och därtill normalt utvecklade genitalia. De må ha insett att de är transsexuella redan i tidig ålder men frågan gäller huruvida de ska få genomgå en könskorrigerande operation (på skattebetalarnas bekostnad) före myndighetsålder. Som lagrådet påpekat strider det mot artikel 8 i Europakonventionen. Därmed bör regeringen säga nej till RFSL:s krav. Det är knappast hela världen om de får vänta i tre år på sin operation. Jag har en bekant som är plastikkirurg och gör dessa operationer. Han har ingalunda lust att göra det på barn. En noggrann psykiatrisk utvärdering över längre tid bör först göras och ev operation tidigast vid 18 års ålder.

För något år sedan uppmärksammades i svensk media att Tyskland infört ett tredje kön. I vissa kretsar mottogs budet med stor glädje. Det var bara det att den tyska lagen gällde just de som du räknat upp för att dessa möjlighet att själv välja kön när de blivit myndiga. Jag tycket att det tyska beslutet var väl avvägt och rimligt.

I Sverige idag räcker inte det allmänna till efter alla myter att vi är ett rikt land och har råd. Det vräks ut offentliga medel på företeelser som inte gagnar det svenska folket därför att människor med en agenda har blivit politiker eller tjänstemän. Innan vi är på banan igen eller har totalt havererat så anser jag att offentliga medel ska enbart gå till sjukvård. Om en person vill låta andra sätta skalpeller i dem tycker jag inte att vi ska hindra dem men ej heller bekosta ingreppet.

Den föreslagna lagstiftningen är märklig / motsägelsefull om man nu godtar den nyfeministiska teorin om att kön är en förvärvad egenskap / social konstruktion. Kön finns det fler än två enl samma teori och vi föds som oskrivna blad. Är denna förmenta "vetenskap" riktig, vilket jag utgår från med tanke på de statsstöd som utgår, är det väl helt onödigt med kirurgiska ingrepp ?

Här tycker jag att du tar upp något jätteviktigt och jag kan bara hålla med. Dagens svenska Likhetsfeminism går i strid med dessa medfödda skillnader som måste korrigeras med hjälp av kirurgi, helst så tidigt som möjligt. Väldigt märkligt att inte fler debattörer reagerar på det... men det är väl inte pk förstås.

Glöm inte heller att med trots dagens regler så är det ganska många som kräver att få bli tillbakaopererade igen.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/i-kvall-21-00-chatta-om-konsidentit...
"Mellan 1960-2010 var det 681 personer som ändrade juridiskt kön. Av dessa har 15 ansökt om att få återgå till de kön de tillskrevs vid födseln."

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/wERAeG/jag-har-bytt-kon--tva-gan...

https://eberhard.se/vem-ska-byta-kon/
"Kort sagt tycks inte operation vara riktigt så lyckad behandling som man har trott."

Man ska ju inte ställa grupp mot grupp har vi lärt oss men nog förefaller det märkligt, för att inte säga oetiskt, att cancerdrabbade patienter dör pga brist på kirurgi samtidigt som pengar satsas på aktuell kirurgi. Iofs kan kanske påstås att det rör sig om olika kirurgiska specialiteter men det är ju i grund och botten en fråga om vad Staten anser att pengarna ska satsas på-

Javisst, men om "köns-kirurger" skulle bli arbetslösa så är det lätt för såna att gå in i ett nytt arbetsfält inom kirurgi där de kan göra verklig nytta.
Det finns enklare kirurgi-områden där det är lång kö på sina håll och en del av dessa fall kan personerna få tillbaka ett drägligt liv med en operation.

Varför respekteras inte moder natur?
Eller är det rentav fel numera att använda feminina förtecken på naturen?

Den approximala statistiken på "ångrare" är enligt forskning ca 2% av alla transsexuella som genomgår kirurgi. I vilken värld är detta en "ganska hög" statistik?(baserat på forsking från överläkare Cecilia Dhejne). De flesta transpersoner skulle även hålla med dig angående medfödda könskillnader då det finns växande bevis för att transsexualism är ett neurologiskt fenomen som troligen kan associeras med androgen/östrogen duscharna som sker under graviditetens tidiga stadium. Därmed skulle försök att "bota" tillståndet via andra avenyer vara meningslösa. Att tumma på rätten till könskorrigering skulle likväl ha förödande resultat då vetenskaplig konsensus fastställer att det förenämnda minskar suicidrisken avsevärt. Att bevittna sådan ignorans hos diverse kommenterare likväl är välutbildade människor är inget annat än deprimerande.

(De artiklar och forskare som citeras är konträrt till Eberhard's politiskt neutrala studier, inte blogginlägg med tydlig politisk agenda. Dessutom tycks Eberhard vara tämligen okunnig i ämnet då han brukar termen "könsidentitetssströning", som varit ur bruk i medicinska sammanhang i ca 10 år nu)

Sammanfattningarna nedanför har samlats från diverse vetenskapliga sidor och är därmed inte mina

Källor:
Angående ångerantalet
https://www.forskning.se/2017/08/02/fa-angrar-ett-

Angående minskad suicidrisk och förbättrad mental hälsa:

significant decrease in suicidality post-treatment. The average reduction was from 30 percent pretreatment to 8 percent post treatment. ... A meta-analysis of 28 studies showed that 78 percent of transgender people had improved psychological functioning after
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473181)

Rate of suicide attempts dropped dramatically from 29.3 percent to 5.1 percent after receiving medical and surgical treatment among Dutch patients treated from 1986-2001.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1158136006000491?cc%3Dy)

"CONCLUSIONS: The results substantiate previous conclusions that sex reassignment is effective."
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15842032/)

Angående neurologi och transsexualism:

"Male-to-female transsexuals have female neuron numbers in a limbic nucleus"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/10843193/

"Our study is the first to show a female brain structure in genetically male transsexuals and supports the hypothesis that gender identity develops as a result of an interaction between the developing brain and sex hormones."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/10843193/

"Brain activity and structure in transgender adolescents more closely resembles the typical activation patterns of their desired gender"
https://www.ese-hormones.org/media/1506/transgender-brains-are-more-like...

Studier som indikerar neurologiska orsaker bakom upplevelsen av könsdysfori:

Jag hinner tyvärr inte leta och granska forskning just men vill ändå förtydliga mig själv.
Jag är inte helt emot könskorrigeringar på vuxna men jag tycker att det finns all anledning till att inte tillåta det på barn! De som inte ens lagligt får köpa energidryck ska inte få genomgå en operation för könsbyte.

Härtskarteknik: "Att bevittna sådan ignorans hos diverse kommenterare likväl är välutbildade människor är inget annat än deprimerande."

Fakta: Det finns två (2) biologiska kön. Varken mer eller mindre.

Min åsikt: Vi behöver inga juridiska kön med olika skyldigheter, rättigheter och förmåner. Varken ett, två eller flera kön. Allt annat innebär diskriminering.

Tänkvärt: Bildning är värt mer än utbildning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.