Skip to content

Kommuner bryter mot lagen - offentliga upphandlingar inte anpassade för mindre företag

Foto: Claus Gertsen/SCANPIX

Fler än hälften av de granskade kommunerna brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Det visar en ny kartläggning som Konkurrensverket har gjort och som redovisas i rapporten ”Dela upp eller motivera i upp-handlingen”.

 

Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar inte delas upp. Den så kallade regeln om motiveringsskyldighet lagen om uppfentlig upphandling infördes år 2017 med syfte att skapa möjligheter för mindre företag att lägga anbud. 

- När fler små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud stärks konkurrensen och innovationskraften. Det bidrar till ekonomisk tillväxt, och till bättre hushållning med skattebetalarnas pengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt konkurrensverket är en "oroande trend" under senare år att det genomsnittliga antalet anbud per upphandling sjunker. I många upphandlingar är det bara ett företag som lägger anbud.

- Vi måste se vad som ligger bakom den negativa trenden att det blir färre anbud och samtidigt motarbeta den. Om antalet genomsnittliga anbud fortsätter att minska riskerar vi att få sämre beslutsunderlag vid framtida offentliga inköp, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket uppmanar nu alla upphandlande myndigheter att alltid överväga om det är möjligt att dela upp en upphandling i mindre delar. Enligt Konkurrensverket är det även viktigt att säkerställa att rutiner finns för var och hur det anges att en upphandling inte har delats upp.

Läs KKV:s rapport här.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Bra jobbat av konkurrensverket. Den stora skandalen är inte uppe på bordet ännu. När väl anbudet är accepterat så är kontrollen oftast obefintlig och de stora aktörerna kan tilläggsfakturera ibland dubbelt. När skall kontroll och uppföljning att anbuden blir utförda ske? Idag är oftast svaret att: det är inte mitt jobb. Skrämmande slöseri i kanske miljardklassen

Bra jobbat av konkurrensverket. Den stora skandalen är inte uppe på bordet ännu. När väl anbudet är accepterat så är kontrollen oftast obefintlig och de stora aktörerna kan tilläggsfakturera ibland dubbelt. När skall kontroll och uppföljning att anbuden blir utförda ske? Idag är oftast svaret att: det är inte mitt jobb. Skrämmande slöseri i kanske miljardklassen

Med tanke på hur en normal upphandling ser ut idag så borde lagen förändras kraftigt!
Man borde inte få ha skall-krav som inte är relevanta för upphandlingen med (skall-kraven borde gå att överklaga i någon instans), man borde heller inte få skriva upphandlingar riktade mot en leverantör (går redan att överklaga om inte upphandlaren varit skicklig), när man beskriver upphandlingen så borde det finnas krav på att normala användarfall finns beskrivna för varje skall- och bör-krav och leverantörer som ljuger i en upphandling borde diskvalificeras från framtida upphandlingar...

Ett "normalt" läge i alla samhällen med korrupt makt. Visst har stora aktörer större möjlighet att "väcka intressen" hos myndighetens beslutsfattare.