Skip to content

Inget uppsåt att döda vid nio timmar lång tortyrmisshandel - hovrätten sänker straffen rejält

Här i Kalix säkrade polisen bevisning mot de båda männen i form av en kniv och rester efter uppbrända textilier med offrets blod på. Foto: från förundersökningen och Henrik Montgomery/TT

Både tingsrätten och hovrätten har slagit fast att den flera timmar långa misshandeln handlade om ren tortyr. Hovrätten anser dock inte att det är bevisat att det fanns ett uppåt att döda mannen. De båda ynglingarna döms därför "bara" för synnerligen grov misshandel och får sina straff rejält sänkta.

 

De båda männen - 19 och 21 år gamla - åtalades vid Haparanda tingsrätt för mordförsök efter en nio timmar lång misshandel där de bland annat hade använt knivar mot sitt offer. 

Tingsrätten skrev att de två unga männens brott hade "tydliga inslag av tortyr och sadism".

Svart skadad
Deras offer påträffades nedkyld och svårt skadad på Strandpromenaden i Kalix i maj i år. Den unge mannen hade brännskador på 30 procent av kroppen och en punkterad lunga. Han hade dessutom frakturer, sår, blånader och svullnader.

Både 21-åringen och 19-åringen erkände grov misshandel men nekade till mordförsök.

Enligt åtalet hade de båda tilltalade ingen särskilt motiv. Brottet hade skett "för nöjes skull", enligt åklagaren.

Livsfarligt våld
Tingsrätten konstaterade att 19-åringen och 21-åringen hade försatt sitt offer i vanmakt under nio timmar och utsatt honom för "synnerligen grovt våld":

"Det våld och den skada som målsäganden utsatts för har varit livsfarligt och livshotande. Det är ett mycket allvarligt brott vilket avspeglas i påföljderna", skrev tingsrätt.

21-åringen dömdes till tolv års fängelse medan 19-åringen fick straffrabatt till följd av sin ålder och dömdes till åtta år och sex månaders fängelse. Männen dömdes också att betala 175 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

Uppsåt att döda inte bevisat
Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland som nu instämmer i tingsrättens bedömning om att det handlar om en misshandel som kan jämföras med tortyr.

Hovrätten ändrar dock brottsrubriceringen från mordförsök till synnerligen grov misshandel. Orsaken är att hovrätten inte anser att det är bevisat att männen verkligen hade uppsåt att döda sitt offer.

Fängelsestraffen sätts därför ned till sju år respektive fyra år och sex månaders fängelse. Även skadeståndet till den misshandlade mannen sätts ned från 175 000 kronor till 139 750 kronor.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Om ett sådant fall blir prejudicerande så måste det innebära att varje form av grov misshandel som inte leder till döden i efterhand kan hävdas "bara" var tortyr.

Kommer man i framtiden att basera straffsatsen på hur många timmar tortyren varar?
9 timmar gav 7 år, dvs ca tre kvarts timmes tortyr ger ett års fängelse eller är det själva tortyren, oavsett hur länge den varar som ger dessa 7 år. Blir det straffrabatt om man torterar flera personer?

Kan rätten med säkerhet säga att den som råkar ut för en sådan behandling inte får psykiska men för livet? En livstid av förstörd tillit till andra människor och eventuellt flera års plastikoperationer för att återställa ett någorlunda utseende?

7 resp. 4 års fängelse med automatiskt strafförkortning minus häktestiden. Vad blir det? För att nästan haft ihjäl en människa "på kul"...

Instämmer helt med Ulf K. Dessutom: det framstår ju klart att det var likgiltigt för gärningsmännen om offret dog eller överlevde. Borde de inte därför ha dömts för försök till mord? Eller påstår gärningsmännen, att de utövade våldet på ett sådant sätt att offret absolut INTE skulle dö? Domstolarna får inte vara så blåögda!!!

Likgiltighetsuppsåtet är ganska knepigt eftersom det fortfarande måste röra sig om ett bevisat reellt uppsåt, vilket kokar ned till vad som faktiskt har försiggått i gärningsmannens tankar. Vid likgiltighetsuppsåt sker det alltså en gränsdragning mot s.k. "medveten oaktsamhet", som föreligger när man är fullt medveten om risken men väljer att handla ändå, under en inre förhoppning om att risken inte realiserar sig fullt ut. Så gärningsmännen kan hävda att de visserligen förstod att han riskerade att dö under och/eller efter tortyren, men det är ändå inte likgiltighetsuppsåt om inte åklagaren även lyckas bevisa att det är osanning att de innerst inne hoppades att han skulle överleva därför att de enda de ville var att åsamka livshotande skador. Detta har visserligen nyanserats något i NJA 2016 s. 763, där Högsta domstolen slog fast att om gärningsmannen har uppfattat det som mycket sannolikt att risken sen realiserades så kan man lägga till grund att gärningsmannen heller inte har brytt sig huruvida risken realiseras eller inte, dvs varit likgiltig inför resultatet, om nu inte gärningsmannen kan bevisa motsatsen. Detta möjliggör för betydligt fler fällande domar eftersom reellt uppsåt då inte behöver "bevisas", utan presumeras under sådana premisser. Ett sådant "sannolikhetslikgiltighetsuppsåt" är emellertid mer problematiskt ift. försöksbrottet, eftersom man med facit i hand vet att offret överlevde. Det kan då bli svårare att bevisa att gärningsmannen med hög sannolikhet förstod att offret skulle dö..

Slutsatsen blir därför att om han hade dött så hade de antagligen fällts för mord pga likgiltighetsuppsåt. Men å andra sidan så vet vi att det hade krävts andra omständigheter för att han skulle kunna dö (ytterligare våld etc.). Det är denna skillnad i omständigheter som gör att det nu varken blir mord eller mordförsök.

Problemet här är väl snarare att övre delen av straffskalan för synnerligen grov misshandel är lägre än straffskalan för mord, eftersom den värsta tortyren knappast är mindre klandervärdig än många mord.

Lite perspektiv: Det har brukats faktiskt våld omkring 35-45 minuter, i detta ingår skendränkning under 1 min 30 sek, själva brännandet har pågått omkring 5 minuter så total tid av tortyr: mindre än 6 minuter. Knivstick i bröstet, 0,5cm djupt, punkterad lunga -inte mer akut än sjukvården behandlade skadan 2-3 TIMMAR efter ankomst till akuten. ENDA livshotande skadan av 70 dokumenterade skador, OM den ens var livshotande då man kan leva ett utmärkt liv med bara en lunga: https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Fraga-om-forskning/Lunga1/Gar-...

Detta kan jämföras med t.ex fallet ”Bobby” eller mannen från Hudiksvall som nyligen dömdes till 14 år för ett mordförsök där han med stenar krossade skallen på en person som blev invalidiserad med grava hjärnskador -jämför det med en enda veckas sjukhusvård som krävdes i detta fallet.

Satt i det perspektivet är domen högst rimlig, det finns gott om fall med människor som blivit långt värre utsatta än denna 25 åring och sett till det faktiska brottet, de faktiska skadorna och hur straffskalorna i Sverige ser ut så är detta en rättvis och rimlig dom.

Till Rimligheten.
Å andra sidan kan man se det som att de domar du hänvisat till i fallet Bobby och mannen från Hudiksvall, är tecken på att svensk lagstiftning i påföljdsfrågor är slapp och likgiltig. Dina medicinska överväganden vad gäller skadorna i det nu aktuella fallet kan man nog lämna därhän. Känns lite som nödargument som "brännvinsförsvarare" brukar komma med i brist på annat.

Du har helt rätt i att de straffskalor som finns behöver revideras -men nu är det fakta att utifrån dagens praxis är domen korrekt.
Det handlar inte om mina argument för det ena eller det andra, det handlar om faktiska omständigheter och skador (här i huvudsak hudskador) i relation till faktisk lagstiftning. Detta hade lika gärna kunnat hamna inom skalan för bara grov misshandel, hovrätten har som jag ser det valt att ändå döma väldigt hårt vilket i sig är rimligt.
Vi måste dock ha i åtanke att de strängaste straffen ska vara förbehållna de allra grymmaste brotten, hudskador är lindrigare än hjärnskador. Det som är mest förvånande i just detta fallet anser jag vara tingsrättens dom -där blev det ju extremt tydligt att nämdemanna systemet med lekmän utan juridisk kompetens inte är ett tillförlitligt system.

Med hänvisning till referatet borde nog lagstiftaren överväga en skärpning av minimistraffet för "synnerligen grov misshandel". Mycket upprörande beskrivning som egentligen borde förskylla strängare straff.

Hanif Bali hade uppenbarligen rätt vid sin beskrivning av vissa domstolsledamöter. För egen del blir jag mörkrädd när jag läst hovrättens motivering.

Ett mycket sorgligt och farligt domslut som kablar ut precis fel signaler. Men det blir ju dessvärre allt vanligare. Våldet lär fortsätta att eskalera…….

Sorgligt, mycket sorgligt men ibland får jag intrycket av att vissa inom de sk rättsvårdande myndigheterna blivit så empatibefriade att de skulle behöva en tids praktik på fältet och då inte som gärningsmän.

Jag undrar vart detta lander är på väg.
Vilka signaler skickar dessa domstolsbeslut ut?
Det är tydligen helt okey att tortera folk. Stackars denna person som fått uppleva detta, vilka men har han fått?
Men lura staten på en krona och du får se ett straff som heter duga.

Staten är en lukrativ kund som går att ”mjölka” på pengar, vem tror ni de bästa advokaterna vill jobba åt, förövaren där staten betalar allt eller det snåla offret..

tortyr, finns det i lagboken, enligt mig så används inte det juridiskt.. uppsåter är värre än mord..

Häpnadsväckande att se hur rättsrötam spridersig inom rättsysyemets nobla lefamöter, islam predikat ihögtalare och nu tollerans för tortyr.

Med välplanerad illa dold agenda har "samhällets stöttepelare" lagt ännu en markering att sharia är gällande, i vår dubbla straffskala, som leder oss sakta men säkert till det redan avtalade maktövertagandet i landet som ska bli det nordligaste kalifatet.

Grattis alla oorganiserade svenskar, vi syns i reservatet täljandes på en dalahäst...