Skip to content

Hade sex med 13-årig hustru under flykten mot Sverige - döms för barnvåldtäkt

Foto: Mikael Fritzon/TT

Den 20-årige mannen gifte sig med den 13-åriga flickan i Turkiet under flykten från krigets Syrien mot Sverige. De hade sex på bröllopsnatten - någonting som enligt dem båda var helt frivilligt, ömsesidigt och naturligt. Nu har mannen dock åtalats och dömts vid Kalmar tingsrätt för våldtäkt mot barn. Straffet sätts dock ner rejält. 

 

Den 24-årige mannen åtalades vid Kalmar tingsrätt för att ha haft samlag med sin fru innan hon hade fyllt 15 år.

Paret är syriska medborgare och gifte sig hösten 2014 när de befann sig i Turkiet på flykt från kriget i Syrien. Mannen var då 20 år - sju år äldre än sin 13-åriga hustru.

Bodde i Turkiet
Paret kom till Sverige under hösten 2015 och åtalet mot mannen omfattar händelser som ligger cirka ett år tidigare i tiden - när paret bodde i Turkiet.

Mann medger att makarna hade samlag bröllopsnatten. Hans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Han kände inte till att det var förbjudet att ha sex med minderåriga i Turkiet. De visste hur gamla de var. Det var inget konstigt med ålderskillnaden. Det var tillåtet både enligt Syrisk lag och religionen. Detta var inget konstigt i hans kultur utan mycket vanligt. Det var ömsesidigt initiativ till sex på bröllopsnatten."

"Märkligt åtal"
Även den unga hustrun har hörts i tingsrätten och beskrivit åtalet som "märkligt". Hon pekar på att de har det bra i äktenskapet och att hon är lycklig. Hennes berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Det var deras familjer som bestämde att de kunde bli ett bra par. Hon tyckte det var bra. De förlovade sig och gifte sig sedan. Det hade varit möjligt för henne att säga nej. Det hade hennes familj accepterat. Beslutet att gifta sig fattade hon själv."

"När de gifte sig var hon tretton år. Hon vet att det uppfattas som ungt. Hon var medveten om detta och ville göra det. Ingen har tvingat henne... Det var inget konstigt med att X (den tilltalade) var äldre. De sov tillsammans på bröllopsnatten och hade sex. Det var frivilligt och hon var redo för det. Vid giftermålet visste hon hur gammal X var och han visste hur gammal hon var."

Straffbar även i Turkiet
Tingsrätten konstaterar att gärningen är straffbar även i Turkiet men noterar därutöver att de begränsningar som anges brottsbalken när det gäller krav på så kallad dubbel straffbarhet (alltså att en gärning ska vara kriminaliserad i båda länderna) inte gäller för just våldtäktsbrott mot underåriga.

Eftersom paret nu uppehåller sig i Sverige är svensk domstol behörig att döma i målet utifrån svensk lag, konstaterar tingsrätten.

Sex månaders fängelse
Mannen döms därför för våldtäkt mot barn. När det gäller straffet pekar tingsrätten på att mannen var under 21 år när brottet begicks och skriver dessutom i sin dom:

"MÄ (hustrun) har själv uppgett att det varit helt frivilligt från hennes sida och helt naturligt utifrån hennes utgångspunkter. Denna omständighet gör att det, trots MÄ:s låga ålder vid gärningen, finns skäl att enligt 29 kap 5 § brottsbalken bestämma ett lägre straff än vad brottets straffvärde annars motiverar. Därutöver bör det, enligt samma lagrum, beaktas att det förflutit relativt lång tid sedan brottet begicks."

Tingsrätten anser därför att det finns skäl att gå under minimistraffet på två år. Mannen döms istället till sex månaders fängelse.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt