Skip to content

"Barn får för lite kunskap om sina rättigheter i skolan" - BO lanserar sajt om barnkonventionen

Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT

Barnombudsmannen (BO) lanserar en webbplats om barns rättigheter. Syftet med webbplatsen "Mina rättigheter" är att stärka barns kunskaper om barnkonventionen.

 

Materialet på webbplatsen är framtaget tillsammans med pedagoger och tänkt att användas av elever och lärare i skolan.

Lektionerna som finns på webbplatsen är anpassade för förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

På webbplatsen ges barn och unga möjlighet att själva gå in och läsa på om sina rättigheter - eller titta på film och tävla i frågesporter. 

BO skriver:

"Barnombudsmannen har träffat många barn som säger att de saknar kunskap om sina rättigheter och att de önskar att de hade fått mer kunskap om sina mänskliga rättigheter via vuxna i skolan."

"Det är vuxna som har ansvar för att se till att barn får det de har rätt till. Men för att stärka barns rättigheter är det också viktigt att barnen själva har kunskap. Barn som vet om sina rättigheter är bättre rustade för att be om hjälp när deras rättigheter kränks." 

Webbplatsen är resultat av ett uppdrag från regeringen om att höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Uppdraget syftar till att öka kunskaperna om vad rättigheterna innebär i praktiken både i skolan och på andra områden.

 

Här kan du ta del av sajten  "Mina rättigheter".

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt