Skip to content

1 060 har fått ja, 1 482 har fått nej enligt gymnasielagen - hälften av fallen ligger i domstol

Ensamkommande flyktingungdomar tar del av riksdagsdebatten om hur deras framtid ska se ut. Foto: Claudio Bresciani/TT

En månad har passerat sedan Migrationsöver-domstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1 060 personer uppe-hållstillstånd. Hittills har 1 482 personer fått avslag.

 

Migrationsverkets mål är att beta av samtliga ärenden enligt gymnasielagen före årsskiftet.

Eftersom drygt hälften av ärenden ligger för avgörande i migrationsdomstolarna har Migrationsverket också fokus på att lämna yttranden dit.

Sedan den 1 juli, då lagen trädde i kraft, har Migrationsverket avslagit 1 482 ansökningar.

Avslagen baseras främst på att ansökan kommit från personer där Migrationsverket gör bedömningen att de inte omfattas av lagen.

I takt med att fler personer beviljas uppehållstillstånd gör Migrationsverket en ”särskild insats” för att dessa personer så snabbt som möjligt kan besöka Migrationsverket för att beställa sina uppehållstillståndskort. 

- De som nu beviljas uppehållstillstånd behöver kortet för att kunna folkbokföra sig, ansöka om studiemedel och ta del av de rättigheter ett uppehållstillstånd medför, säger Camilla Engström, projektledare på Migrationsverket.

- De här personerna har fått vänta länge på besked och därför vill vi agera så snabbt som möjligt för att underlätta för dem.

Målsättningen är att personerna, senast två veckor efter beslutet, ska få möjlighet att beställa sitt kort.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt