Skip to content

EU-domstolen prövar inte den svenska gymnasielagen - står klart att lagen får tillämpas

EU-domstolen. Foto: Peter Hoelstad/TT

EU-domstolen kommer inte att granska den sven-ska gymnasielagen. Orsaken är att Migrations-domstolen i Göteborg har dragit tillbaka sin begäran dit sedan Migrationsöverdomstolen gav gymnasielagen grönt ljus för två veckor sedan.

 

- I korthet är det så att, dels har Migrationsöverdomstolen sagt sitt, hur man ser på frågan, de är ju överinstans till migrationsdomstolarna, säger chefsrådmannen Johan Sanner vid Migrationsdomstolen i Göteborg, till Sveriges Radio.

- Och det är också så att det gäller en tidsbegränsad lag, det vill säga aktualiteten försvinner ju ganska fort på området.

Hoppades på snabbt utlåtande
Johan Sanner pekar på att man hade hoppats på att kunna få ett snabbt utlåtande men att det svar som domstolen fick var att det kunde ta upp till 16 månader att få ett svar.

Enligt gymnasielagen - som trädde i kraft den i juli - kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl och har fått nej på sin asylansökan om det handlar om gymnasiestudier.

I bestämmelsen finns ett lägre beviskrav för personens identitet än vad som normalt gäller på migrationsrättens område – någonting som har lett till stor juridisk diskussion och där migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar.

Osäkert rättläge
Migrationsdomstolarna i Stockholm och Malmö underkände lagen medan Migrationsdomstolen i Göteborg valde att vända sig till EU-domstolen för att få svar på frågan om detta stred mot EU-rätten och de svenska förpliktelserna enligt Schengen.

Migrationsdomstolen skrev:

"Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå. Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna."

EU:s yttre gränser
Den 25 september prövades dock samma fråga av Migrationsöverdomstolen som kom fram till att gymnasielagen inte är olaglig.

Migrationsöverdomstolen skrev:

"I de aktuella EU-reglerna finns bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att utlänningar ska kunna resa in på medlemsstaternas territorium och vilka kontroller som ska göras vid inresa."

"Bestämmelserna gäller vid passage av EU:s yttre gränser. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelserna inte reglerar situationen för utlänningar som redan vistas i en medlemsstat."

Återkallar sin ansökan
Eftersom det, enligt Migrationsöverdomstolen, redan finns praxis från EU-domstolen ansåg Migrationsöverdomstolen att det inte var nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

Migrationsdomstolen i Göteborg nöjer sig nu med avgörandet från Migrationsöverdomstolen och återkallar alltså sin begäran till EU-domstolen.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

"Och det är också så att det gäller en tidsbegränsad lag, det vill säga aktualiteten försvinner ju ganska fort på området."

Pyttsan. Den blir prejudicerande. Har det gått en gång så går det igen och så går det en gång till sade Rödluvan.

Hur tänker du då? Det spelar ingen roll om det finns praxis kring en lag om lagen inte gäller längre.

Går det inte att förlänga en tidsbegränsad lag så går det alltid att skapa en ny med hänvisning till praxis. Jag tror vi kommer att få se fler tillfälliga lagar som kommer att permanentas. I den mån vi själva kommer att förbli en suverän stat med rätt att stifta egna lagar. Kommer all makt utgå från folket i fortsättningen?

ÅTERUPPRÄTTA "JÄRNAXELN" i migrationspolitiken - dvs. Moderaterna och Sossarna gör upp om en, väldigt stram migrationspolitik. Centern, Mp och V har mält ut sig för all framtid från framtida uppgörelsen pga. den sk. gymnasielagen och alla andra galenskaper de hittat på, på området.
- Förslag läggs på Riksdagens bord redan före jul
- Harmonisering med våra nordiska grannländer sker
- Endast tillfälliga tillstånd ges för ett år i taget
- Migrationsverket läggs ned
- Asylboendena läggs ned - Stadsmissionen och andra frivilligorganisationer tex kyrkorna och Röda korset och andra välgörenhets- ideburna verksamheter ges i uppdrag att driva natthärbärgen för sökande.
- Fler ska direktavvisas och fler ska tas i förvar
- Antalet förvarsplatser utökas kraftigt
- Stopp för mer än en ansökan dvs. möjligheten att söka flera gånger och att överklaga i det oändliga tas bort.
- Prövningstillstånd ska införas i såväl Migrations- som Överdomstol och systemet med överklaganden och PT avgiftsbeläggs med 900 kr per ansökan.
- Gratis advokathjälp avskaffas
- Asylsökande ska kunna försörja sig själv, de får själva bekosta mat och husrum som alla andra så att systemet delvis blir självförsörjande
- Tillstånd och medborgarskap som givits på falska eller felaktiga grunder ska upphävas.
- Endast den som har giltigt pass ska kunna ansöka om TUT, Övriga ska tas i förvar och direktavvisas.

Ska vi avskaffa den humanistiska stormakten? Vad blir det då i fortsättningen? Den pessimistiska lydstaten? Eller den optimistiska fristaten?

Minns ni Buddha Atterström? Det gör jag.

Ja. Du har skrivit om detta ett par gånger nu.
Kommer aldrig att hända.

Och du är inte bara lite rolig du.
”Centern, Mp och V har mält ut sig för all framtid från framtida uppgörelsen pga. den sk. gymnasielagen och alla andra galenskaper de hittat på”.
Och Moderaterna då? Med sina öppna hjärtan, och med migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet 2011?
För att inte tala om Socialdemokraterna. Om C, Mp och V har ”mält ut sig” på grund av gymnasielagen - gäller inte detta även då S, som ju gjorde denna lag möjlig?

Lägga ner Migrationsverket? Vem ska då pröva ansökningar om:

1) Medborgarskap
2) Anknytning, tex gifta makar där en bor och är medborgare i ett annat land.
3) Asyl.
4) Att få studera i Sverige.
5) Att få arbeta i Sverige.
6) Att får visum för att besöka Sverige.

Vem ska göra arbetet att pröva dessa ansökningar gentemot lagens krav, dvs det som myndigheter inte sällan är till för? Eller vad tror du att myndigheter gör egentligen?

Juristartisten tycker att det svamlas rätt präktigt i kommentarspalten.

Förövrigt kan en rättighet som skapats bara dras in ifall det finns ett reellt allmänintresse för saken. Personerna som gynnas av gymnasielagen kan som följd bara bli fråntagna de positiva effekterna av gymnasielagen som en funktion av lagens dåliga konstruktion. Det har med andra ord de jure ingen betydelse om gymnasielagen faller bort, blir ogiltig/obsolet och sedan ersätts med ny lag.

Slutligen tycker juristartisten att det där med "kan tillämpas" är en humorfylld beskrivning eftersom varje person som får avslag med stöd av gymnasielagen kan söka upprättelse i de internationella domstolarna - varvid staten enligt nuvarande internationella praxis troligen förlorar målet med anledning av svårigheterna att tolka lagen. Ingen av de internationella domstolarna har meddelat något utslag avseende gymnasielagen.

Svenska domare har mer eller mindre lydnadsplikt mot regeringen, detta innebär inte att de är korrupta utan bara att de inte är oberoende i förhållande till sin arbetsgivare på samma sätt som vem som helst som har ett anställningsförhållande inte är oberoende till sin chef. Chefen är gud för de flesta, så ock för många domare.

Juristartisten

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.