Skip to content

Ekologiskt snus får inte marknadsföras som ekologiskt - kan uppmana till tobaksbruk

Foto: Skruf

Konsumenterna kan uppfatta begreppet "eko-logisk" som att snuset har "hälso- och/eller miljöfördelar" och begreppet "EKO" är dessutom så "intresseväckande" att det uppmanar till tobaksbruk. Det slår patent- och marknads-domstolen fast och förbjuder därför snustill-verkaren att marknadsföra sitt snus om ekologiskt.

 

Det var Konsumentombudsmannen, KO, som väckte i talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot Skruf Snus AB och begärde att bolaget vid vite om två miljoner kronor skulle förbjudas att marknadsföra sina produkter som "EKO" och "ekologisk tobak".

KO ansåg i första hand att marknadsföringen uppmanade till bruk av tobak och att det därför skulle förbjudas generellt. I andra hand framhöll KO att reklamen hade utformats på ett sätt som både till sitt innehåll och sin grafiska utformning uppmanade till bruk av tobak.

"Sakliga och vederhäftiga påståenden"
Bolaget bestred KO:s talan och underströk att det var fråga om "sakliga och vederhäftiga påståenden" om deras produkter.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att utgångspunkten enligt tobakslagen är att det är förbjudet att göra reklam för tobaksvaror. Det är dock tillåtet att marknadsföra tobak inne på försäljningsställen om reklamen inte är "påträngande eller uppmanar till bruk av tobak".

Av förarbetena till tobakslagen framgår att budskap om tobaksprodukter ska presenteras "i saklig form" och att näringsidkaren ska iaktta "särskild måttfullhet".

Ska tolkas restriktivt
Det framgår också att undantagen från förbudet mot att marknadsföra tobak inne på försäljningsställen ska tolkas restriktivt.

Domstolen delar KO:s uppfattning att bolagets påstående om att marknadsföringen är saklig inte är av betydelse i målet. Domstolen håller dock inte med KO om att upplysningar om att en tobaksvara är ekologisk bör förbjudas generellt:

"En sådan utsträckning av möjligheten till förbud kan inte sägas vara i överensstämmelse med marknadsrättslig praxis."

Något generellt förbud, som KO ville ha, är därför inte aktuellt.

Hälso- eller miljöfördelar
När det gäller det specifika fallet anser dock domstolen att genomsnittskonsumenten kan "uppfatta begreppet ekologisk som att varan i fråga har hälso- och/eller miljöfördelar".

Begreppet "EKO" får dessutom sägas ha en intresseväckande effekt hos genomsnittskonsumenten, enligt domstolen.

En miljon i vite
Patent- och marknadsdomstolen slår därför fast att marknadsföringen inte har varit återhållsam och neutral på det sätt som krävs för att uppfylla kravet på särskild måttfullhet utan, tvärt om, har uppmanat till bruk av tobak.

Skruf förbjuds därför vid vite om en miljon kronor att fortsätta använda påståenden som "EKO" och "ekologisk tobak" på skyltar, snuskylar och skärmar inne på försäljningsställen.

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt