Skip to content

"Välfärdens proffs måste få vara proffs" - två jurister ska se till att staten styr genom tillit

Rikard Jermsten och Christina Forsberg - nya ledamöter i Tillitsdelegationen. Foto: Andreas Eklund/KKV och CSN

Juristerna Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket har utsetts till nya ledamöter i Tillitsdelegationen.

 

Delegationen uppdrag är att arbeta med den så kallade "Tillitsreformen" - en reformen som är tänkt att effektivisera offentliga verksamheter.

Detta ska ske genom att utveckla den statliga styrningen på ett sätt som "balanserar behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas erfarenhet". 

- Välfärdens proffs måste få vara proffs och då måste vi sätta stopp för övertron på New Public Management och istället börja styra med tillit till personalen, sade civilminister Ardalan Shekarabi (S) i somras.  

Christina Forsberg är generaldirektör för CSN. Hon har tidigare varit länspolismästare, chef för Polismyndigheten i Gävleborgs län och innehaft olika chefsbefattningar vid Kronofogdemyndigheten.

- I rollen som generaldirektör för CSN uppmuntrar hon frimodighet, tillit, ständig förbättring och en ökad helhetssyn, säger Ardalan Shekarabi.

Rikard Jermsten är generaldirektör för Konkurrensverket. Han har tidigare varit kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm och dessförinnan expeditions- och rättschef på Finansdepartementet.

- Han är väl förtrogen med både de konstitutionella och rättsliga aspekterna av myndighetsstyrning och av hur ledarskap och styrning i praktiken fungerar i olika myndigheter.

Ordförande för Tillitsdelegationen är Laura Hartman. Slutrapporten från delegationen ska överlämnas till regeringen i oktober 2019.

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt