Skip to content

Tingsrätterna anställer jämställdhetsstrateg - "ska säkerställa att rättskipningen är likvärdig"

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Tio av Sveriges tingsrätter har gemensamt anställt en jämstsälldhetsstrateg. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om risken för ojämlik behandling. "Ytterst är det att säkerställa att rättskipningen är likvärdig oavsett kön", säger lagmannen Per Lennerbrant.

 

Det är tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro som tillsammans har anställt en jämställdhetsstrateg. 

Enligt Per Lennerbrant, lagman vid Eskilstuna tingsrätt, handlar det om att säkerställa hur rättsskipningen går till. 

- Ytterst är det att säkerställa att rättskipningen är likvärdig oavsett kön. Men också att vi ger likvärdigt stöd och service och likvärdigt bemötande oavsett kön.

"Öka medvetandegraden"
Jämställdhetsstrategen ska arbeta med såväl interna personalfrågor som med domstolarnas praktiska arbete. 

Det handlar bland annat om hur tingsrätten bemöter sina besökare och hur domstolarna formulerar sina domar och beslut.

- I grund och botten handlar det om att höja medvetandegraden och kunskapen om att det finns en risk för att vi kan behandla människor olika, säger lagmannen Per Lennerbrant till Dagens Juridik.

- Men också om hur vi till exempel bemöter parter och andra som besöker domstolen och hur beslut och domar formuleras. 

Jämställdhet i den dömande verksamheten
På Västmanlands tingsrätt är förhoppningen att jämstäldhetsstrategen ska kunna bidra till att jämställdhetsarbetet organiseras på ett långsiktigt plan. 

Paul Fogelberg, administrativ chef vid Västmanlands tingsrätt, tror precis som Per Lennerbrant att jämställdhetsarbetet kan implementeras både när det gäller interna frågor och i den dömande verksamheten. 

- För Västmanlands tingsrätt hoppas vi att kunna få igång arbetet gällande jämställdhetsarbetet på ett mer strukturerat och långsiktig vis.

- Både gällande det interna men även när det gäller den dömande verksamheten.
"Inspireras av varandra"

Hur jämställdhetsstrategen ska användas är upp till varje enskild tingsrätt. 

Tanken är att denne ska att stötta varje domstol med det som domstolen beslutat ska genomföras. 

Per Lennerbrant tror att domstolarna kommmer att inspirera varandra till att använda strategen på olika sätt. 

- Varje domstol bestämmer själv hur arbetet läggs upp utifrån sina behov och förutsättningar, men vi kommer såklart att inspireras av varandra. 

Vill bli en attraktiv arbetsplats
De tio tingsrätterna hoppas även på att jämstäldlhetsstrategen ska kunna bidra till utvecklingen av tingsrätterna till en attraktiv arbetsplats. Detta ska bland annat göras med hjälp av medarbetardagar och samtal om jämställdhet. 

- Ytterst är syftet att säkerställa att rättskipningen är likvärdig, men även att vi är en jämställd organisation, säger Per Lennerbrant, Lagman vid Eskilstuna tingsrätt till Dagens Juridik. 

-Det sistnämnda är viktigt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.
  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

30 comments

Domstolarna som ett genusdagis - ÄNTLIGEN!

Förstår inte den som anmält Gudruns inlägg som opassande. Rättsväsendet skall koncentrera sig på de egentliga arbetsuppgifterna och inte avlöna diverse tyckare.

""Ytterst är det att säkerställa att rättskipningen är likvärdig oavsett kön"
I artikel talas inget om hur rätten resonerar och formulerar sig i skuld och påföljdfrågor vilket, i alla fall jag, anser tillhör rättsskipningen och av det drar jag slutsatsen att den rosa lagboken inte kommer att beröras.

Är detta inte ett angrepp mot domstolarnas självständighet? Strategen skall väl ytterst söka påverka domstolarna att döma på visst sätt?

Strategerna får lägre grad och högre tjänsteställning. Som en politruk om Sverige varit en diktatur. Strategerna kommer förmodligen rapportera till JK eller direkt till MSB-C.

Helt riktigt, C Andersson!

Jo det är ett solklart angrepp på domstolarna självständighet. Men självständigheten är snart inget värd med det nya gardet av lagmän och chefsrådmän i Sverige och med DV:s allt större pillande i domstolarnas verksamhet. Rena karriärister som struntar mer eller mindre fullständigt i grundläggande konstitutionella principer.

I Uppsala tingsrätt har en arbetsgrupp kommit fram till att man ska dra in en ordinarie domartjänst för att ha råd att anställa en ordningsvakt. När domarna gick ihop och opponerade sig och poängterade just vikten av den dömande verksamheten svarade arbetsgruppen - vari bl.a. ingick en chefsrådman - att den dömande verksamheten inte kunde definieras som kärnverksamhet. Den var enligt gruppen inte viktigare än något annat som domstolarna ägnade sig åt, inklusive att besvara allmänhetens frågor. Och domarna var inte att anse som en viktigare yrkesgrupp än någon annan. Detta är helt sant och kan kontrolleras.

Fullkomligt bisarrt! Menar man att domstolen enbart är till för sig själv?

Det hela påminner om kommunala bolag och förvaltningar i Göteborg....

Ja, så verkar man se det. Det står att läsa om detta i Domarförbundets senaste nyhetsbrev. Men jag är inte förvånad när jag ser det, inte heller att vissa ordinarie domare ser på domstolens och sitt eget uppdrag på det sättet. Detta är en utveckling som allvarligt får mig att fundera på att sluta som domare.

Hittade tyvärr inte nyhetsbrevet på nätet.

Offentlig sektor måste alltid övervakas noggrant av kompetenta politiker. Nu har vi varken övervakning eller politisk kompetens. Då kan det hela svullna och urarta bortom alla gränser.

"Säkerställa" är ett av de värsta nyorden som används i myndighetssvängen och av media. Så fort det dyker upp bör man bli vaksam då det är mkt svårt att säkerställa ngt öht. Men det låter ju bra och halva populationen köper det säkert rakt av. Jag tycker direkt illa om hur det används av vissa myndigheter. Anser att "säkerställa" är ett tramsigt ors i raden av tramsigheter man matas med som medborgare. .Möjligen kan man "säkerställa" att en mutter inte skruvar upp sig genom att dra åt den utav bara attan. :)

Instämmer helt med lantisjuristen. Andra hemska nyord är "förnyelsearbete", "värdegrund" och "goda krafter".

Helt riktigt. De är inte hållbara ord. För "hållbar" är väl ingen floskel?

Och när vi nu är inne på ämnet undrar jag varför ingen idag tycker utan ständigt använder ordet tänker. Jag har uppfattat det så att man idag inte riktigt vågar tycka något utan glider lite på skalan och garderar sig med ordet tänker. Dessutom verkar det kanke lite mer intellektuellt ?

Detta oskick började väl inom media för ganska länge sedan. Företrädesvis av yngre damer skulle jag våga påstå med risk för att bli sågad vid fotknölarna. De lade sött huvudet på sned och frågade intervjuoffret eller vem det nu var de hade att göra med "och hur tänkte du nu" eller "hur tänker du om det". Reagerade tidigt på detta. Men som medelålders man varandes favishatobjekt för vissa får man hålla flabben.. Även om man tycker att det är ett fegt sätt att framföra sina åsikter på. Bäst är nog att inte tycka alls nuförtiden. Så man håller sig inom värdegrundens ramar. Annars kan det ta hus i helsike!.. :):):)

Äntligen kan man komma tillrätta med orättvisan med att män döms hårdare än kvinnor

Du kan nog vara ganska säker på att jämställdhetsstrategen inte kommer att ägna sig åt just den frågan. Södertörns tingsrätt har uppdragit åt en av sina kvinnliga rådmän att vara jämställdhetsstrateg. Enligt ryktet avlönas nu således en person med över 60 000 kr i månaden för att ägna merparten av sin arbetstid åt att hitta arbetsuppgifter åt sig själv inom detta område i stället för att döma. Jag undrar om skattebetalarna skulle skriva under på att det är väl investerade skattepengar.

Var det inte Darwin som kallade offentliga sektorn (vansinnigt mycket mindre på hans tid) för "the survival of the unfittest"?

Jo, tyvärr ser det väl mer och mer ut så. Jag har alltid känt stolthet över mitt yrke och satt en ära i att just göra det som jag tycker att skattebetalarna betalar mig lön för; döma. Men det synsättet har väldigt lite värde i hierarkien i dag. Domstolarna blir mer och mer en plats till för karriäristernas egen väg uppåt. Du kan ju se på ett av våra nya justitieråd som ett av de mest tydliga exemplen på en person som enbart söker tjänster för att nå den mest prestigefyllda. Hon sökte och fick två eller tre höga tjänster som hon knappt han tillträda. Och hon är långt i från ensam. I det privata näringslivet hade en person som gör så diskvalificerat sig själv eftersom det visar att man egentligen inte är intresserad av det jobb man söker. Men i domstolsväsendet är det så man ska göra för att gå uppåt.

Inom den offentliga sektorn belönas och värderas alltid administration högre än produktion. Tur att det inte finns någon gräns för hur höga skatterna kan vara.

"Du kan ju se på ett av våra nya justitieråd som ett av de mest tydliga exemplen på en person som enbart söker tjänster för att nå den mest prestigefyllda. Hon sökte och fick två eller tre höga tjänster som hon knappt han tillträda." Vilket justieråd är det du syftar på, CV-delen på myndigheternas hemsida lämnar mycket att önska.

Jag skulle sagt ett av våra senaste justitieråd, för nu fick hon ju än om möjligt ännu finare tjänst, beroende på hur man ser det. Hovrättslagman i Svea hovrätt, där frågan är om hon ens började. Lagman, en mycket kort tid, justitieråd en mycket kort tid och nu JK.

Inom staten är det tydligen jättemeriterande. Jag tycker det är konstigt hur man kan tillåtas rycka så i organisationer och anses trovärdig när man säger ungefär att "just det här jobbet har jag alltid velat ha".

Vill betona att hon inte är ensam dock. Det finns gott om andra exempel.

Lagman var hon ett tag, förvisso.

Åhå! Hurra! Äntligen har man fått en jämnställdhetsprofet inom domstolen. Som ska recensera och rätta domarnas arbete när de dömer män hårdare än kvinnor och med kraft och mod bringa rättvisa där det finns orättvisa.

Inte det? Ska hen mestadels lägga ut dumheter på intranätet, orsaka onödiga möten och prata onödigt länge på sagda möten eftersom hen inte har något bättre att göra? Never mind then.

Varf....!!! håller vi på med?

Idag har vi en väldig skev könsfördelning, dags för att 50% av de dömda är kvinnor. Allt annat är diskriminering.

Jämställdhetsstrategens närvaro i domstolarna är omotiverad, eftersom "allas likhet inför lagen" står inskrivet i Grundlagen.

Efter jämställdhetsstrateg behöver naturligtvis kompetensen utvidgas till att omfatta; mångfaldskonsulenter och globaliseringsintendenter samt överste värdegrundskommissarier.

INSTÄMMER TILL FULLO MED MIKAEL BIRK!!!!!!!!!!!!!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.