Skip to content

Tingsrätterna anställer jämställdhetsstrateg - "ska säkerställa att rättskipningen är likvärdig"

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Tio av Sveriges tingsrätter har gemensamt anställt en jämstsälldhetsstrateg. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om risken för ojämlik behandling. "Ytterst är det att säkerställa att rättskipningen är likvärdig oavsett kön", säger lagmannen Per Lennerbrant.

 

Det är tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro som tillsammans har anställt en jämställdhetsstrateg. 

Enligt Per Lennerbrant, lagman vid Eskilstuna tingsrätt, handlar det om att säkerställa hur rättsskipningen går till. 

- Ytterst är det att säkerställa att rättskipningen är likvärdig oavsett kön. Men också att vi ger likvärdigt stöd och service och likvärdigt bemötande oavsett kön.

"Öka medvetandegraden"
Jämställdhetsstrategen ska arbeta med såväl interna personalfrågor som med domstolarnas praktiska arbete. 

Det handlar bland annat om hur tingsrätten bemöter sina besökare och hur domstolarna formulerar sina domar och beslut.

- I grund och botten handlar det om att höja medvetandegraden och kunskapen om att det finns en risk för att vi kan behandla människor olika, säger lagmannen Per Lennerbrant till Dagens Juridik.

- Men också om hur vi till exempel bemöter parter och andra som besöker domstolen och hur beslut och domar formuleras. 

Jämställdhet i den dömande verksamheten
På Västmanlands tingsrätt är förhoppningen att jämstäldhetsstrategen ska kunna bidra till att jämställdhetsarbetet organiseras på ett långsiktigt plan. 

Paul Fogelberg, administrativ chef vid Västmanlands tingsrätt, tror precis som Per Lennerbrant att jämställdhetsarbetet kan implementeras både när det gäller interna frågor och i den dömande verksamheten. 

- För Västmanlands tingsrätt hoppas vi att kunna få igång arbetet gällande jämställdhetsarbetet på ett mer strukturerat och långsiktig vis.

- Både gällande det interna men även när det gäller den dömande verksamheten.
"Inspireras av varandra"

Hur jämställdhetsstrategen ska användas är upp till varje enskild tingsrätt. 

Tanken är att denne ska att stötta varje domstol med det som domstolen beslutat ska genomföras. 

Per Lennerbrant tror att domstolarna kommmer att inspirera varandra till att använda strategen på olika sätt. 

- Varje domstol bestämmer själv hur arbetet läggs upp utifrån sina behov och förutsättningar, men vi kommer såklart att inspireras av varandra. 

Vill bli en attraktiv arbetsplats
De tio tingsrätterna hoppas även på att jämstäldlhetsstrategen ska kunna bidra till utvecklingen av tingsrätterna till en attraktiv arbetsplats. Detta ska bland annat göras med hjälp av medarbetardagar och samtal om jämställdhet. 

- Ytterst är syftet att säkerställa att rättskipningen är likvärdig, men även att vi är en jämställd organisation, säger Per Lennerbrant, Lagman vid Eskilstuna tingsrätt till Dagens Juridik. 

-Det sistnämnda är viktigt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.
  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt