Skip to content

Svenska gränskontroller undermåliga - skarp kritik mot Sverige i opublicerad Schengenrapport

Foto: Johan Nilsson/TT

Sveriges gränskontroller är dåligt bemannade, använder fel arbetsmetoder och de anställda saknar adekvat utbildning. Det framgår av en ännu inte publicerad Schengenrapport som Kvälls-posten har tagit del av. 

 

Rapporten, med namnet "Evaluation of Sweden in the field of management of the external borders", bygger på inspektioner som genomfördes av Schengeninspektörer under förra året.

I rapporten konstateras bland annat att kontrollanterna i många fall saknar kunskap för att kunna upptäcka falska pass. 

Dåligt bemannade med felutbildade kontrollanter
Enligt rapporten är gränskontrollerna dåligt bemannade, arbetsmetoderna felaktiga och  de som ska utföra arbetet saknar rätt utbildning.

Personalen på Malmö airport saknar enligt rapporten exempelvis kunskap om förfalskade dokument, ändringar i lagstiftningen, hot- och riskindikatorer. 

Upptäcka jihadister
Enligt rapporten är dock Arlanda flygplats den gränskontroll som är mest undermålig. 

Inspektörerna konstaterar bland annat att de riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister inte används på Arlanda eftersom personalen inte har kunskap om dessa, rapporterar Kvällsposten.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt