Skip to content

"Partiska domar i skattemål" - nu ska grupp med toppjurister ta domstolarna ur krisen

Carl Göransson är VD för stiftelsen Rättvis skatteprocess som har låtit Demoskop genomföra en undersökning om advokaternas förtroende för förvaltningsdomstolarna. Foto: Rättvis skatteprocess och Jessica Gow/TT

Det är kris hos förvaltningsdomstolarna när det gäller förtroendet för skatteprocessen. Det visade en undersökning från stiftelsen Rättvis skatte-process i våras. Sex av tio skatterättsadvokater anser att domstolarna är partiska. Nu har en arbetsgrupp tillsatts för att komma till rätta med problemet. 

 

Undersökningen - som hade genomförts av Demoskop på uppdrag av Rättvis skatteprocess - visade alltså att 61 procent av de advokater som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Tolv procent anser att de är opartiska.

Domstolarna missar grunden
Bland advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, är det endast sju procent som upplever att de domstolarna är partiska.

- Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag enligt svensk grundlag: att iaktta opartiskhet, sa Carl Göransson, jurist och VD för Rättvis skatteprocess då till Dagens Juridik  

 - I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central - man måste kunna lita på domstolarnas objektivitet.

14 representanter
Undersökningen har nu resulterat i en arbetsgruppen som består av 14 representanter från förvaltningsdomstolarnas samtliga instanser, Skatteverket och Advokatsamfundet.

Bristfällig bevisvärdering
Första mötet hölls på på Kammarrätten i Stockholm igår då bland annat kammarrättspresidenten Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing närvarade.

- Utmaningarna för förvaltningsdomstolarna är omfattande enligt de advokater som svarat på vår undersökning. En klar majoritet anser att domstolrna är partiska, skriver otydliga domar och gör bristfälliga bevisvärderingar, säger Carl Göransson.

- Det är därför mycket positivt att en arbetsgrupp tillsats för att komma till ordning med problemen, 

Arbetsgruppen för utveckling av skatteprocessen består av:

 • Advokat Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling

 • Advokat Börje Leidhammar, Advokatfirman Leidhammar

 • Advokat Mattias Schömer, Advokatfirman Vinge

 • Advokat Kristina Söderman, Ahlford Advokatbyrå

 • Rättschefen Gunilla Hedvall, Skatteverket

 • Enhetschefen Eva Mårtensson, Skatteverket

 • Experten Olof Sundin, Skatteverket

 • Experten Pontus Thulin, Skatteverket

 • Experten Kristian Zeman, Skatteverket

 • Justitierådet Mari Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen

 • Lagmannen Marie Jönsson, Kammarrätten i Stockholm

 • Lagmannen Petter Classon, Kammarrätten i Göteborg

 • Chefsrådmannen Michael Erliksson, Förvaltningsrätten i Stockholm

 • Chefsrådmannen Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö

 

 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt