Skip to content

Nämndeman som beslutade om utvisning sov under rättegången - måste göras om

Teckning: Claes Folcker

Nämndemännen röstade för att den 20-årige mannens asylansökan skulle avslås och att han skulle utvisas till Afghanistan. Migrations-överdomstolen slår dock fast att nämndemannen sov under rättegången och att domen därför ska rivas upp.

 

Ärendet gäller en 20-årig man Afghanistan som fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket under hösten 2016 och beslutade om utvisning.

Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen i Göteborg – bestående av en lagfaren domare och tre nämndemän – som senare avslog mannens överklagande efter att ha hållit en muntlig förhandling. Av domskälen framgår att den främsta orsaken till avslaget var att det fanns brister i mannens asylberättelse.

Skiljaktiga nämndemän
Två av nämndemännen var dock skiljaktiga och ansåg att mannens berättelse var tillförlitlig. Enligt de skiljaktiga nämndemännen borde mannen därför beviljas uppehållstillstånd som flykting.

Enligt 20-åringen, hans kontaktperson och hans advokat sov en av de nämndemän som fastställde Migrationsverkets beslut under rättegången.

Domen överklagades till Migrationsöverdomstolen där 20-åringens uppfattning redovisas:

"Det strider mot rättssäkerheten att en av de personer som haft en avgörande röst avseende utgången i målet inte varit mentalt närvarande under hela förhandlingen."

"Såg trött ut"
Migrationsöverdomstolen begärde att migrationsdomstolen skulle yttra sig. Av yttrandet framgår:

"En kort stund innan rätten tog paus noterade ordföranden att nämndemannen som satt på hennes högra sida såg mycket trött ut. Hon puttade då lite lätt till honom på benet. Under pausen blev nämndemannen påmind om vikten av att inte tappa uppmärksamheten under förhandlingen. Ordföranden försökte därefter ha nämndemannen under uppsikt. En av de andra nämndemännen bekräftade att hon noterat att den aktuella nämndemannen sett trött ut. Ett möte har hållits med nämndemannen. Vid mötet varken förnekade eller tillstod han att han somnat vid förhandlingen."

Ny rättegång
Migrationsöverdomstolen ser ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som kommit fram och undanröjer därför migrationsdomstolens dom och återförvisas målet för ny handläggning.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt