Skip to content

Nämndeman som beslutade om utvisning sov under rättegången - måste göras om

Teckning: Claes Folcker

Nämndemännen röstade för att den 20-årige mannens asylansökan skulle avslås och att han skulle utvisas till Afghanistan. Migrations-överdomstolen slår dock fast att nämndemannen sov under rättegången och att domen därför ska rivas upp.

 

Ärendet gäller en 20-årig man Afghanistan som fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket under hösten 2016 och beslutade om utvisning.

Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen i Göteborg – bestående av en lagfaren domare och tre nämndemän – som senare avslog mannens överklagande efter att ha hållit en muntlig förhandling. Av domskälen framgår att den främsta orsaken till avslaget var att det fanns brister i mannens asylberättelse.

Skiljaktiga nämndemän
Två av nämndemännen var dock skiljaktiga och ansåg att mannens berättelse var tillförlitlig. Enligt de skiljaktiga nämndemännen borde mannen därför beviljas uppehållstillstånd som flykting.

Enligt 20-åringen, hans kontaktperson och hans advokat sov en av de nämndemän som fastställde Migrationsverkets beslut under rättegången.

Domen överklagades till Migrationsöverdomstolen där 20-åringens uppfattning redovisas:

"Det strider mot rättssäkerheten att en av de personer som haft en avgörande röst avseende utgången i målet inte varit mentalt närvarande under hela förhandlingen."

"Såg trött ut"
Migrationsöverdomstolen begärde att migrationsdomstolen skulle yttra sig. Av yttrandet framgår:

"En kort stund innan rätten tog paus noterade ordföranden att nämndemannen som satt på hennes högra sida såg mycket trött ut. Hon puttade då lite lätt till honom på benet. Under pausen blev nämndemannen påmind om vikten av att inte tappa uppmärksamheten under förhandlingen. Ordföranden försökte därefter ha nämndemannen under uppsikt. En av de andra nämndemännen bekräftade att hon noterat att den aktuella nämndemannen sett trött ut. Ett möte har hållits med nämndemannen. Vid mötet varken förnekade eller tillstod han att han somnat vid förhandlingen."

Ny rättegång
Migrationsöverdomstolen ser ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som kommit fram och undanröjer därför migrationsdomstolens dom och återförvisas målet för ny handläggning.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

Var det en såsse?

såsse, miljöpartistmupp, naivliberal, nymoderat, bondepartist, antikristdemokrat eller kommunist.
Samma skit.

Njae. Det var nog en SverigeOdemokrat. Rasisterna besudlar rättsväsendet och landet.

Nej, från L: men partitillhörigheten spelar nog ingen roll i det här fallet.

Tur det inte var en miljöpartisk.

Ordföranden borde ha tillfälligt ha entledigat nämndemannen pga indisponibilitet och fortsatt förhandlingen med återstående.
För övrigt så berättar en personlig känning,just i migrationsdomstolen, att det är sällsynt att överklaganden inte avslås.

Jag är kontaktpersonen som satt med vid förhandlingen. Jag är naturligtvis glad att MIÖD utgjort rättssäkerhetens räddningsplanka i det här enskilda fallet men samtidigt blir jag mörkrädd över att likheten inför lagen verkar vara så underordnad i migrationsmaskineriet. Varför lät domaren den sovande nämndemannen delta vid beslutet trots att hen såg honom sova under förhandlingen? Om inte jag skrivit intyg till MIÖD hade inget hänt. Även om ombudet är engagerat så kan hen normalt inte se hur rätten beter sig under förhandlingen, utan måste fokusera på den asylsökande som i sin tur tittar på tolken och ombudet. Hur går det för alla de som inte har någon kontaktperson med sig under förhandlingen?
"Världens mest rättssäkra asylprocess" har Morgan Johansson, Helen Fritzon, Tobias Billstrom och Mikael Ribbenvik m.fl upprepat som en besvärjelse. Tillåt mig tvivla.

Det är ju ingen som tvingar hit dom. Afghanerna.
Kanske bättre då att dom får sin sak prövad i ett annat land? Enligt Dublinförordningen.

Krig kallas det som tvingar dem hit. Men visst, chansen till asyl hade varit större i de flesta andra EU-länder. Sverige ligger numera i bottenregionen med ca 35% bifallsandel. Men det var inte så det såg ut när de flesta kom 2015. Innan begränsningslagen.

”rättssäkerhetens räddningsplanka”....
Jag undrar vad allt detta har kostat mig som skattebetalare?

Våra pensionärer får ligga i samma pissblöja hela dagen, och äta filmjölk till middag.
Svårt sjuka barn får sin assistans indragen.
Cancersjuka dör i köerna till vård.

Men ni. Ni är fullt upptagna med kvasidiskussioner om rättssäkra asylprocesser.
Oj. Jag glömde visst. Man kan ju inte ställa grupp mot grupp i detta det nya Sverige.

Fast det förhållandet att man har tillgång till gratis advokat, stödperson mm och i förekommande fall även "grekiska gråterskor" och i stort sett obegränsade möjligheter att överklaga och rätt till muntlig förhandling, har du väl ändå ingen anledning att klaga på ur din synvinkel sett? För den som inte respekterar ett lagakraftvunnet beslut och vägrar lämna landet, finns dessutom möjlighet att få sin sak prövad igen i det oändliga efter viss tid. Lägg ner asylindustrin, inför ett moratorium dvs. tillfälligt stopp för alla flytt-ansökningar till Sverige under de kommande 10 till 20 åren. Avskaffa rätten till GRATIS advokat, inför prövningstillstånd redan i Migrationsdomstolen, avgiftsbelägg ansökningsförfarandet inklusive överklagandena. Låt sökanden själv bekosta mat och husrum under vistelsen här. För det fall man trots allt - trots benhårt folkligt motstånd - behåller möjligheten att migrera hit, bör man lägga ut det på entreprenad till exempelvis Litauen som kan göra det snabbare, bättre och billigare. Den som söker måste kunna visa ID-handling för att kunna styrka sin ålder och identitet. Stoppa möjligheten att söka på nytt. Utvisa alla som fått nej på ansökan, ca 13.000 -- 14.000 håller sig undan. Ge Polisen extraordinära befogenheter för att kunna spåra dessa tex obegränsad rätt att gå in i och genomsöka bostäder och lokaler. Kriminalisera "gömmare" och gömda,

Ja polisstater är ju trevliga grejer.

Stater som upprätthåller rättssäkerheten är ännu trevligare

Vilka stater menar du då?

Afghanistan typ.

" trots att hen såg honom sova "
Hen?! I texten står det:
"Hon puttade då lite lätt till honom på benet"
Var får dig att tro att hon vill bli benämnd hen?

Bra dom som låter oss veta att det är fritt fram att häva ur sig ogrundade påståenden och smutskasta motparten i domstolarna.

"Ogrundade påståenden". Var du med vid förhandlingen? Jag var det och jag såg den aktuella nämndemannen slumra in vid ett flertal tillfällen. Något han heller inte förnekat.

Jahapp. En trött nämndeman som inte orkade engagera sig och höll med den lagfarna domaren. Ok. Kanske dags att gå i pension då?

Men oavsett vilket så blir det ju inte rättssäkert om alltihop ska bero på vad några gamla avdankade politiker och en jurist tror om en berättelse. Det beror mer på dem själva än på berättelsen.

Är det miljöpartister som sitter i rätten så kommer de ju gråtmilt att gå på precis vilken vals som helst. Och är de sverigedemokrater, då är allt bara bluff och båg.

En bekant i migrationsdomstolen berättar att just Afghanernas berättelser är mycket lika varandra-på gränsen till identiska varför de anses vara osannolika och renderar avslag.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.