Skip to content

Man som dödat kusin i hemlandet vinner i domstol - beviljas asyl till följd av hot om hämnd

Foto: Jessica Gow/TT

Migrationsverket avslog mannens asylansökan med hänvisning till att han själv har berättat att han dödat sin kusin i Afghanistan. Migrations-domstolen slår dock fast att Migrationsverket inte har motbevisat mannens påstående om att det handlade om nödvärn och beviljar därför mannen och hans familj uppehållstillstånd i Sverige.

 

Den 24-årige mannen flydde tillsammans med sin fru och sina två barn från Afghanistan och ansökte om asyl i  Sverige november 2015.

Enligt familjen kan de inte återvända till sitt hemland eftersom mannen har dödat sin kusin genom att slå en sten i huvudet på honom i samband med ett bråk om släktens mark. Det finns därför en hotbild mot mannen eftersom andra släktingar nu planerar att döda honom.

Tvångsgifte som kompensation
Enligt mannen har hans farbror dessutom begärt att hans dotter ska giftas bort med en annan av farbroderns söner "som kompensation och bestraffning".

Migrationsverket avslog familjens asylansökan och beslutade att utvisa dem - bland annat med hänvisning till att mannen hade begått ett grovt brott i hemlandet.

Mannen påstod dock själv att han hade agerat i nödvärn men Migrationsverket skrev i sitt beslut:

"Migrationsverket konstaterar att X (mannens) redogörelse i dessa delar är mycket vagt hållen och den framstår därför inte som självupplevd." 

Finns hotbild
Familjen överklagade till Migrationsdomstolen i Stockholm som nu upphäver Migrationsverkets beslut och beviljar familjen uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande".

Migrationsdomstolen skriver:

"Migrationsdomstolen anser - oaktat att vissa uppgifter i X (mannens) berättelse är något vaga och detaljfattiga - att han genom sin berättelse under den muntliga förhandlingen gjort sannolikt att det finns en hotbild mot honom och den övriga familjen vid ett återvändande."

"Mot bakgrund av de påtagliga brister som finns i det formella afghanska rättsväsendet anser domstolen att det inte är möjligt att hänvisa familjen till myndighetsskydd på hemorten." 

Krävs synnerliga skäl
Migrationsdomstolen konstaterar att familjen i och för sig inte har inkommit med någon skriftlig bevisning som styrker deras berättelse men pekar samtidigt på att det är Migrationsverkets sak att bevisa att det föreligger "synnerliga" skäl - till exempel ett grovt brott - för att kunna upphäva rätten till asyl.

Migrationsdomstolen skriver:

"Även om det ligger i sakens natur att någon objektiv beskrivning av händelseförloppet inte går att uppbringa och därmed vissa oklarheter föreligger anser domstolen att Migrationsverket inte har uppfyllt sin bevisbörda."

Migrationsdomstolen beviljar därför familjen uppehållstillstånd.

 

 

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

Man tar sig för pannan. Jag sägar bara Assagne. Julian Assagne.

Dårarnas paradis? En dålig Norénpjäs? Nej, svensk domstol 2018. Ovanpå all annan dårskap så har Sverige nu dessutom förvandlats till en fristat för mördare.

Det borde gå att lagföra mannen i Sverige, för mord.
Även den drabbade familjen i Afghanistan behöver "upprättelse" och ekonomisk kompensation från den svenska staten.

Hur tänker du att en åklagare ska kunna bevisa att det inte var nödvärn när inte migrationsverket klarade det trotts en betydligt lägre bevisbörda?

Jag kan för övrigt inte se någon anledning att tvivla på mannens uppgifter om att det faktist rörde sig om nödvärn.

Sverige är onekligen fantastiskt. Även för påstådda dräpare ! Nog blir man som sponsor av eländet något av " motborgare". Känns lite som om något tankevirus drabbat den grupp som sitter i domstolarna.

Det är väljarna, inte domstolarna, politikerna, massmedia eller kultureliten, som bestämmer hur Sverige ska se ut.
Resultatet var tydligt såväl 2014 som 2018. Idag vill över 82% av väljarna ha det så här.

Som man bäddar får man ligga & Är huvudet dumt så får kroppen lida

Problemet är bara det att media "glömde" att berätta att man slutat med att granska makten och istället granskar oliktänkande. Utan korrekt information är det omöjligt att fatta rätt beslut och alla har inte förmåga, tid eller lust att på egen hand leta upp oftast ostrukturerad information. Det kan även vara stigmatiserande.

Migrationsverket har alltså bevisbördan i frågan om nödvärn och hur anser dumstolen (medveten felskrivning) att den bevisningen skulle kunna tas fram, förhör med den avlidne?. Suck, men visst i Sverige behöver vi fler som vet hur man tar livet av folk och slipper undan straff.

Nja, så här förstår jag det. Den sökande har bevisbördan om att han har skyddsbehov. Om han har visat det kan han ändå nekas uppehållstillstånd om det finns särskilda skäl, t.ex. att han har begått ett grovt brott. Det har då Migrationsverket bevisbördan för. Hur föreslår du själv att den sökande ska bevisa att han inte begått ett grovt brott?

Lösningen är att ärendet utreds i Afghanistan och avgörs i Afghansk domstol.

Det är förstås en möjlighet. Afghanistan kan ju begära honom utlämnad. Men det är svårt för den svenska migrationsdomstolen att ta hänsyn till eftersom den ska bedöma om Migrationsverket bevisat att han gjort sig skyldig till ett grovt brott. Din "lösning" finns inte tillgänglig för domstolen.

Om någon åberopar nödvärn, är det denne någon som har bevisbördan för påståendet. Dessutom är det så i svensk rätt att bevisbördan stundom hamnar på den som anses ha lättast att prestera bevisningen ifråga. I detta fall den asylsökande.

Så kan det vara, men asylprocessen är inte en straffrättslig prövning av om personen gjort sig skyldig till mord. Det är Migrationsverket som har bevisbördan för att han begått ett brott. Att han säger sig ha dödat en person i nödvärn är inte ett brott. Migrationsverket borde då behöva hitta någon mer bevisning om de ska göra den bedömningen.

"Fd advokat" Om du varit en fd advokat hade du läst artikeln innan skrivit dina inlägg innehållande allt annat än kommentar till artikeln!

Övriga debattörer informeras att den i detta fall asylsökande mannen har haft flera versioner och i den senaste versionen "tror han sig mördat en släkting" med tillägg att han inte vet om släktingen han säger sig tror ha mördad, är död eller levande och inte heller vet han om afganska myndigheter har kännedom om det mannen tror sig ha gjort!

Exakt samma historia har ett antal asylsökande berättat med resultat, urvisning och lika ständigt använd asylhistoria är "har slagit ihjäl en släkting med en sten" med asyl som resultat asyl och i några fall har besluten rivits upp, bland annat
Se rubrik: Sa sig ha dödat släkting med en sten får stanna i Sverige, Migrationsdomstolen river upp beslut om utvisning.

Demonstrerar varför asylsökningar ska behandlas individuellt och inte i familj baserat på mannens situation; oavsett vilket som är sanningen i mannens fall så löper dottern konkret risk att bli bortgift om hon återvänder.

Hennes skyddsbehov är till fullo bevisat.

I domen avseende mannen som fått permanent uppehållstillstånd med åberopande av att han mördat sin kusin i hemlandet står;
Migrationsdomstolen bedömer att det inte finns synnerlig anledning att anta att NN har gjort sig skyldig till ett grovt brott”

Vilket gjorde det hela än mer bizzart.

Sjukt, sjukare, Sverige.
Sänder jättebra signaler till personer som vill ha asyl i Sverige. Mörda ngn i hemlandet o få asyl i Sverige. Skulle, mot all förmodan, du ädå få avslag på din ansöka, så kan du alltid slänga en s.k. molotov kocktail på närmaste synagoga. Få du sedan fängelse (om du än en "man" så kan du hävda att du "känner" dig som en kvinna så får du dessutom spendera din fängelsevistelse på ett kvinnofängelse. Svenska rättssystemet värnar nämligen starkt om just Dina känslor.
PS. Jag är innerligt glad att snart få slippa dårskapen i det här miserabla landet.

Sjukt? Ja.
Men det är ju i alla fall en tröst att en överväldigande majoritet vill ha det så här.
Vi stod inför ett vägskäl i samhällsutvecklingen 2014. Och över 85% av väljarna röstade för öppna hjärtan och ett Europa utan murar.
Nu hade vi chansen igen 2018 att tala om för våra politiker hur vi vill att landet ska styras. Resultatet var ju glasklart. 82% av väljarna är skitnöjda med höjda skatter, Europas längsta vårdköer, en skola i fritt fall, en äldreomsorg utan resurser, över 100 000 invällare per år (till en kostnad av runt 60 000 000 000 kr per år), dagliga våldtäkter (och alla vet ju nu vilka förövarna är - ja alla utan Malena Ernman och Zara Larsson), dagliga personrån - ofta med äldre som offer, höjd pensionsålder - trots inflödet av hundratusentals pensionsräddare, o.s.v.

Jag har gett upp.
Gett upp hoppet om svenskarna. Vi förtjänar allt detta.
Gett upp hoppet om Sverige. Sverige, som jag känner det, är borta för all framtid.

Det som sker, sker med folkets vilja, i demokratisk ordning.
Allas lika värde-Amen.

Det finns stor enighet hos en stor majoritet av befolkningen om att invandringen behöver minska ytterligare. Det gäller även anhörig- och arbetskraftsinvandringen. Det finns ingen väg tillbaka till det kaos som rådde före 2015 och ingen plats för politiker som vill ha en återgång dit. Migrationsfrågan ska inte begravas och gömmas undan i en utredning som ska arbeta under flera år som vissa politiker vill - det skulle för övrigt genomskådas direkt av väljarna. I denna fråga är det snabb beredning och remisstid på högst en vecka som gäller när förslagen tagits fram. En proposition bör ligga på Riksdagens bord redan för jul.
Så Nej, jag har då inte röstat för detta utan tvärtom så har jag inte röstat på de bruna med Jimmie "12000 hatkommentarer till" Åkesson och övriga ledargarnityret i spetsen just för att migrationsfrågan är ALLA partiers ansvar. De har stramat upp den efter 2015 och väntat på gemensamma regler inom EU. Men när detta arbete nu havererat så är det hög tid för oss att gå vidare på egen hand. I första hand krävs ett tillfälligt stopp under de kommande 15--20 åren så att Sverige äntligen får den andhämtningspaus vi nu så desperat behöver. I andra hand ska den ned till högst samma nivå som i våra grannländer tex. Norge (4000 uppehållstillstånd per år). Det behöver också införas ett TAK för antalet sökande per år som man föreslagit i Danmark. Hela Danmarks integrations- och miigrationspolitik bör kopiera rakt av. Antalet direktavvisningar ska öka. Antalet förvarstagna ska öka kraftigt. Migrationsverket ska läggas ned. Dess arbetsuppgifter ska överföras till Polisen som ska handlägga dessa ärenden. Asylboendena ska läggas ner. Frivilligorganisationerna tex. kyrkor och Stadsmissionen ska ges i uppdrag att driva härbärgen. Systemet bör bli delvis självfinansierande så att de sökande själva får bekosta kost och logi som alla andra. Fler förvar ska byggas. Arbetet med att återkalla uppehållstillstånd som givits på felaktiga grunder ska inledas. Antalet utvisningar för personer som dömts för brott ska öka kraftigt. Möjligheten att söka asyl flera gånger och överklaga i det oändliga ska avskaffas. Prövningstillstånd ska införas redan vid överklagande till Migrationsdomstol och den sökande ska därvid kunna göra sannolikt att han har rätt till tillfälligt uppehållstillstånd. Endast tillfälliga tillstånd ska kunna ges. Överklaganden ska avgiftsbelägga med 900 kr per överklagande. Systemet med Gratis advokathjälp ska avskaffas - det finns gott om folk som är villiga att arbeta ideellt med detta. Att gömma flyktingar ska kriminaliseras. En nationell tipstelefon ska inrättas dit folk kan lämna tips om personer som vistas här illegalt. Möjligheten att få kontanta bidrag ska avskaffas, endast matkuponger ska ges och boende endast på .natthärbärgen. Rätten till skolgång och sjukvård för människor som vistas här illegalt ska avskaffas. Vid tandvård ska full taxa tas ut för sökande. Endast den som har giltig ID-handling ska kunna ansöka om TUT, övriga ska direktavvisas.

Alla åtgärder du räknar upp är ju bara drömmar.
Inte ens SD i egen majoritet i riksdagen skulle genomdriva hälften av dom.

Verkligheten är en helt annan.

https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramv...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.