Skip to content

Experterna överens: Nya grundlagen kommer få riksdagen att rösta ner Stefan Löfven

Den nya paragrafen i grundlagen kommer sannolikt att leda till att riksdagen röstar ner statsminister Stefan Löfven om han inte avgår frivilligt. Det tror Veckans Juridiks båda gäster – professorn i konstitutionell rätt Joakim Nergelius och den förutvarande talmannen Per Westerberg.

 

Idag är det premiär för den elfte säsongen av Veckans Juridik.

Avsnittet tar avstamp i den politiska situation som Sverige har hamnat i efter riksdagsvalet och hur den svenska grundlagen är utformad för att kunna lösa detta.

För första gången aktualiseras grundlagens nya bestämmelse från år 2010 om att riksdagen måste rösta för eller emot statsminister Stefan Löfven – om han inte avgår frivilligt innan riksdagen öppnar.

Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt, och Per Westerberg, förutvarande talman, tror att ett sådan omröstning kommer att leda till att Stefan Löfven röstas ner.

Först därefter vidtar talmannens försök att få en ny statsminister på plats genom den ovanliga metod som Sverige har inskriven i grundlagen – så kallad negativ parlamentarism.

Joakim Nergelius anser att grundlagen borde ändras på den punkten medan Per Westerberg anser att dagens ordning bör behållas.

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt