Skip to content

Döms för att ha ljugit om våldtäkt - avslöjades av mobilsurfande och övervakningskamera

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen greps och anhölls för våldtäkt men släpptes redan efter ett dygn. Hovrätten konsta-terar nu att det, utifrån bland annat objektiva tidsangivelser, är "uteslutet" att kvinnans berättelse kan stämma. Hovrätten river därför upp tingsrättens friande dom och fäller henne för falsk tillvitelse.

  

Den 20-åriga kvinnan och mannen hade fått kontakt via internet och bestämt träff i juni 2015. Kvinnan anmälde därefter att hon skulle ha blivit våldtagen av mannen vid en badplats i Järfälla norr om Stockholm mitt i natten. 

Mannen greps och anhölls men släpptes efter ett dygn. Enligt honom hade det handlat haft frivilligt sex som skulle ha ägt rum vid en annan tidpunkt under kvällen än den som kvinnan påstod.

Polisen kunde säkra tre kondomer på den påstådda brottsplatsen och beslå kvinnan med vissa lögner under förhören - någonting som hon också erkände.

Våldtäktsutredningen lades ner och det slutade i stället med att kvinnan åtalades för falsk tillvitelse, alltså för att uppsåtligen ha ljugit om våldtäkten.

Trovärdig berättelse
Attunda tingsrätt ansåg dock att kvinnans berättelse var "mycket trovärdig" - även om hon i viss mån hade ändrat sina uppgifter i efterhand. Tingsrätten skrev:

"X (den tilltalade) har sagt att hon ljugit för polisen när hon först sade att hon blev avslängd ur bilen på badplatsen och gick hela vägen hem. Den förklaring hon har lämnat till lögnen - att hon i en specifik del överdrivit för att bli trodd - framstår inte som orimlig och det betyder inte att man inte ska gå på hennes uppgifter i övrigt."

Tingsrätten konstaterade också att hennes uppgifter om den påstådda våldtäkten fick stöd av en läkarundersökning som genomförts efter att hon gjort sin anmälan.

Möjligt med våldtäkt
Sammantaget ansåg tingsrätten att det i vart fall var möjligt att det hade gått till som kvinnan påstod att det därför inte var ställt bortom rimligt tvivel att hon hade ljugit. Hon friades därför från åtalet om falsk tillvitelse.

Tingsrätten skrev:

"Sammantaget är det tingsrättens bedömning att det skulle kunna ha gått till så som X har berättat om, även om detta inte ska förstås som att det är bevisat att MÄ (mannen) har våldtagit X."

Kvinnan friades därför från åtalet.

Objektiva tidsangivelser
Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som utifrån objektiva tidsangivelser - bland annat från en övervakningskamera och mannens surfande på sin mobiltelefon - slog fast att det helt enkelt inte kunde ha gått till som kvinnan påstod.

Kvinnans berättelse skulle nämligen bland annat innebära att mannen skulle ha hunnit våldta kvinnan och därefter kört från Järfälla norr om Stockholm till Södertälje på 39 minuter - någonting som enligt hovrätten var "uteslutet".

När det gällde frågan om uppsåt skrev hovrätten i sina domskäl:

"För att hon har varit medveten om att anklagelsen var falsk talar bl.a. att hon, enligt egna uppgifter, medgett ätt hon under förundersökningen lämnat vissa felaktiga och överdrivna uppgifter om händelseförloppet. Detta ger ett starkt stöd för att hon var medveten om att hon lämnade felaktiga uppgifter även i övrigt. Sammantaget leder detta till slutsatsen att hon begick gärningen med uppsåt."

HD säger nej
Kvinnan dömdes därför för falsk tillvitelse till villkorlig dom och drygt 30 000 kronor i skadestånd till mannen.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte ta upp fallet. Hovrättens fällande dom står därför fast.

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt