Skip to content

Döms för att ha ljugit om våldtäkt - avslöjades av mobilsurfande och övervakningskamera

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen greps och anhölls för våldtäkt men släpptes redan efter ett dygn. Hovrätten konsta-terar nu att det, utifrån bland annat objektiva tidsangivelser, är "uteslutet" att kvinnans berättelse kan stämma. Hovrätten river därför upp tingsrättens friande dom och fäller henne för falsk tillvitelse.

  

Den 20-åriga kvinnan och mannen hade fått kontakt via internet och bestämt träff i juni 2015. Kvinnan anmälde därefter att hon skulle ha blivit våldtagen av mannen vid en badplats i Järfälla norr om Stockholm mitt i natten. 

Mannen greps och anhölls men släpptes efter ett dygn. Enligt honom hade det handlat haft frivilligt sex som skulle ha ägt rum vid en annan tidpunkt under kvällen än den som kvinnan påstod.

Polisen kunde säkra tre kondomer på den påstådda brottsplatsen och beslå kvinnan med vissa lögner under förhören - någonting som hon också erkände.

Våldtäktsutredningen lades ner och det slutade i stället med att kvinnan åtalades för falsk tillvitelse, alltså för att uppsåtligen ha ljugit om våldtäkten.

Trovärdig berättelse
Attunda tingsrätt ansåg dock att kvinnans berättelse var "mycket trovärdig" - även om hon i viss mån hade ändrat sina uppgifter i efterhand. Tingsrätten skrev:

"X (den tilltalade) har sagt att hon ljugit för polisen när hon först sade att hon blev avslängd ur bilen på badplatsen och gick hela vägen hem. Den förklaring hon har lämnat till lögnen - att hon i en specifik del överdrivit för att bli trodd - framstår inte som orimlig och det betyder inte att man inte ska gå på hennes uppgifter i övrigt."

Tingsrätten konstaterade också att hennes uppgifter om den påstådda våldtäkten fick stöd av en läkarundersökning som genomförts efter att hon gjort sin anmälan.

Möjligt med våldtäkt
Sammantaget ansåg tingsrätten att det i vart fall var möjligt att det hade gått till som kvinnan påstod att det därför inte var ställt bortom rimligt tvivel att hon hade ljugit. Hon friades därför från åtalet om falsk tillvitelse.

Tingsrätten skrev:

"Sammantaget är det tingsrättens bedömning att det skulle kunna ha gått till så som X har berättat om, även om detta inte ska förstås som att det är bevisat att MÄ (mannen) har våldtagit X."

Kvinnan friades därför från åtalet.

Objektiva tidsangivelser
Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som utifrån objektiva tidsangivelser - bland annat från en övervakningskamera och mannens surfande på sin mobiltelefon - slog fast att det helt enkelt inte kunde ha gått till som kvinnan påstod.

Kvinnans berättelse skulle nämligen bland annat innebära att mannen skulle ha hunnit våldta kvinnan och därefter kört från Järfälla norr om Stockholm till Södertälje på 39 minuter - någonting som enligt hovrätten var "uteslutet".

När det gällde frågan om uppsåt skrev hovrätten i sina domskäl:

"För att hon har varit medveten om att anklagelsen var falsk talar bl.a. att hon, enligt egna uppgifter, medgett ätt hon under förundersökningen lämnat vissa felaktiga och överdrivna uppgifter om händelseförloppet. Detta ger ett starkt stöd för att hon var medveten om att hon lämnade felaktiga uppgifter även i övrigt. Sammantaget leder detta till slutsatsen att hon begick gärningen med uppsåt."

HD säger nej
Kvinnan dömdes därför för falsk tillvitelse till villkorlig dom och drygt 30 000 kronor i skadestånd till mannen.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte ta upp fallet. Hovrättens fällande dom står därför fast.

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Det här blir inte Stefan Löfven, (hans springpojke Morgan Johansson),Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson och BRÅ glada över. Nej de vill ju endast ha fler fällande domar mot män istället. Det pratas oftast bara om att det görs 7000 anmälningar per år och att siffrorna för fällande domar mot män måste öka och att lagstiftningen måste utvidgas och beviskravet måste sjunka för åklagarna hela tiden. Fast ingen frågor sig hur många av de anmälningar som görs varje år som är av samma karaktär som i det här målet. Det finns det däremot ingen statistik på förutom att vissa enskilda poliser och åklagare gått ut öppet sedan tidigare om att det är ett stort problem med falska anmälningar.

Vi får se hur många år till det tar innan BRÅ och politikerna öppnar käften om detta faktum.

"Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som utifrån objektiva tidsangivelser - bland annat från en övervakningskamera och mannens surfande på sin mobiltelefon - slog fast att det helt enkelt inte kunde ha gått till som kvinnan påstod". Hur bortförklarade tingsrätten detta? Rättegångsfel?

Ny bevisning i HovR:n kanske? ;)

Att någon erkänt eller överbevisats om att de överdrivit i sitt vittnesmål borde i sig vara tillräckligt för att det ska vara oanvändbart som bevisning, sådant är precis vad man måste vara uppmärksam på. Att när sådant skett kalla vittnesmålet för "mycket trovärdigt" borde vara att betrakta som ett direkt tjänstefel, helt objektivt kan det då inte vara "mycket trovärdigt" och den sortens uppenbar nonchalans inför bevisvärderingsansvaret sänker förtroendet för hela rättssystemet.

Den aktuella tingsrätten borde skämmas.

Hovrätten menar att tiden 39 minuter skulle inkluderat både våldtäkten och en färd med bil ner till Södertälje? Det är möjligen svårt men knappast uteslutet i och för sig att utföra en våldtäkt och färdas de dryga 50 km mitt i natten på 39 minuter. Från t.ex. Viksjö i Järfälla till Södertälje centrum tar det enligt Eniros vägbeskrivning just 38 minuter, förutsatt att föraren iakttar hastighetsbegränsningen. Det är definitivt möjligt att mitt i natten pressa den tiden till en bit under 30 minuter. Men det fanns säkert fler omständigheter som gjorde att det var uteslutet.

Skrämmande låga straff för falsk tillvitelse. Den här personen har medvetet skadat en annan person å det grövsta. Häktningstid, risk för långt fängelsestraff mm. Jag har svårt att se varför detta skulle vara lindrigare än t ex grov misshandel? Strafflagstiftningen måste ta mer hänsyn till brottsoffret och inte bara se det hela som en tvist mellan gärningsmannen och staten.

Det finns sådana tankar på dylik lagstiftning.

https://twitter.com/MedborgarenM/status/1036934837981077504

#Metoo slår till igen!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.