Skip to content

"Vi överväger att polisanmäla" - SD-politiker utger sig för att vara "advokatjurist" på valsedeln

Foto: Ulf Palm/TT

En kvinna som kandiderar till kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Hagfors kommun utger sig för att vara "advokatjurist" på partiets valsedel. Enligt Advokatsamfundet är dock inte kvinnan advokat.

 

- Det är brottsligt att utge sig för att vara advokat och vi överväger att polisanmäla det inträffade, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på samfundets hemsida.

Den 65-årig kvinnan står på tredje plats på Sverigedemokraternas valsedel till kommunfullmäktigevalet i Hagfors kommun. 

På valsedeln anger hon titeln ”advokatjurist”, trots att hon varken är registrerad som ledamot av Sveriges advokatsamfund eller registrerad i Sverige som verksam advokat från något annat EU-land, enligt Advokatsamfundet.

Även i presentationen av kommunfullmäktigekandidater på Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Hagfors uppges kvinnan vara ”advokatjurist”.

Kvinnan skriver:

"I dagsläget är jag arbetssökande, men har tidigare arbetat på kemtvätteri. I mitt forna hemland Ukraina arbetade jag som chefsjurist".

Förbudet mot att felaktigt utge sig för att vara advokat framgår av rättegångsbalken:

"Den som utan att vara behörig till det utger sig för att vara auktoriserad som advokat i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, döms till böter." 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

Intressant.. kvinnan har arbetat som notarie och advokat, samt som chefsjurist i Ukraina.

Många grupper av nyanlända svenskar är utbildade utanför EU, i Ukraina, Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Canada, osv.

Det finns många yrken som är reglerade genom att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande:

Hovslagare , Bergsguider , Veterinärer, Läkare, Fastighetsmäklare, Sjuksköterskor, Psykologer, Väktare, Elinstallatör, Djurskötare m.m. och som sagt Advokater.

Undrar hur många som missar det i sina CVn och i andra handlingar.

Är det straffbart att ljuga, t.ex kalla sig läkare, elinstallatör, advokat om man inte överhuvudtaget arbetar med det, inte ger råd och dåd etc?

Avseende advokater så är det straffbart att utge sig för att vara advokat. Av lagtexten följer inte att den som utger sig för att vara advokat utan att ha rätt till det måste verka som jurist för att kunna straffas.

"Intressant... kvinnan har arbetat som notarie och advokat, samt som chefsjurist i Ukraina." (citat)

För det första: Det har aldrig funnits någon "notarietjänstgöring" i forna Sovjetiska staterna.
För det andra: Det har aldrig funnits advokater i Sovjet. Människor kunde bli avrättade helt utan rättegång. Och du snackar om "Advokater" i Sovjet och Ukraina. VissT1 I dina våta drömmar!

Det finns idag massor med Notarier i både Ryssland och Ukraina som arbetar med olika juridiskt bindande avtal för t ex fastighetsköp och andra juridska registreringar! Förstår inte varför man ovan här nekar till att det skulle ha funnits i Sovjet. Kvinnan säger inget om Sovjet! Därmed inte sagt att det är advokater. Såvitt jag kan läsa så har hon uppgivit att hon arbetat som chefsjurist vilket kan innebära att hon varit schef för ett antal jurister på ett privat notariat utan att själv vara jurist!

Det finns INGA notarier i Ryssland och Ukraina.

Du blandar ihop ordet "Notarius publicus" - den jurist som stämplar olika dokument och sätter apostille på dem och NOTARIE - en statlig anställning under två år vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Tingsnotarie och förvaltningsrättsnotarier har aldrig funnits i Sovjet, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Men hallooo!!

Att hon inte säger ett ord om Sovjet, betyder INTE att hon har arbetat med någon Väst-Europeisk modern rätt. Hon är född år 1953, då var Ukraina en vanlig delrepublik i Sovjet. Huvudstaden hette Moskva och Ukraina var en del av landet, varken bättre eller sämre än till exempel Sibirien och Moldavien.

När denna falska "advokat" säger att hon har arbetat som notarie, menar hon INTE den statliga notarietjänstgöringen på två år vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt som finns i Sverige, Norge och Finland, men som aldrig har funnits i Sovjet, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Denna falska "advokat" har så dålig svenska att hon INTE förstår skillnaden mellan ordet "Notarius Publicus" och tingsrätts-/förvaltningsrättsnotarie. Denna kvinna kunde knappt klara av SFI-kursen med ett godkänt betyg. Super braaaaaa kandidat för Sverigedemokraterna!

Det är bara löjligt!!!!!

Lämnar du oriktiga uppgifter i din CV och pga detta får jobbet kan du göra dig skyldig
till bedrägeri, brottsbalken 9:1. Bedrägeri krävs att arbetsgivaren lider ekonomisk skada.

Skulle du förfalska betyg eller examensbevis kan det vara tal om urkundsförfalskning
eller brukande av falsk urkund, brottsbalken 14:1 och 14:10.

Märkligt är att det är så många som ljuger om saker i sina CV och får fina feta positioner utan att lagens långa arm ens sträcks ut!

Hon har inte utgett sig för att vara advokat utan advokatjurist. Vad det är vet jag ej men det finns advokatsekreterare utan ett uns till juridisk skolning och Advokatsamfundet har inte lyft ett finger. Jag antar att det mer har att göra med politisk hemvist mer än något annat.

Du blandar ihop äpplen och päron. En advokatsekreterare är en sekreterare på en advokatbyrå, som tar hand om administrativa arbetsuppgifter. Advokatsekreterare är en administratör vid en advokatbyrå. Det finns även advokatfiskaler som är en officiell tjänstebenämning vid Kammarkollegiet. Men denna kvinna har använt ordet "advokat" med avsikt - för att plocka väljarrösterna och komma med i Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige med sina obefintliga juridiska kunskaper och sin obefintliga svenska.

Hennes motiv till användandet är dock irrelevant. Enda intressanta här är om det är olagligt att uppge att man är "advokatjurist", vilket inte är en skyddad titel i Sverige. Detta kan tyckas vara en självklart fall av överträdelse av 8 kap. 10 § RB, men eftersom folk utan påföljder har uppgett sig för att vara "advokatsekreterare" finns det tydligen en gråzon.

Det är väl gissningsvis något liknande "paralegal" i USA hon vill syfta på.
Alltså någon som arbetar med juridiska frågor på en advokatbyrå men inte har advokattitel ('member of the bar').

Hon menar INTE att hon har arbetat som paralegal. Hon menar nämligen advokat/jurist (advokat + snedstreck + jurist). Dvs. både advokat och jurist i ett och samma ord. På svenska advokat / jurist.

Här är en hemsida: http://advokatjurist.com/ och e-post: info@advokatjurist.com

Så här får man ange när man är både advokat och jurist samtidigt.

Kolla denna hemsida:

http://advokatjurist.com/

e-post: info@advokatjurist.com

Detta är en rysk advokatbyrås hemsida. I Ryssland och i Ukraina får man skriva ordet "advokat" + "jurist" som ett enda ord. Med detta menar man en advokat som bedriver såväl advokatverksamhet som allmän juridisk rådgivning i egenskap av jurist. På svenska bör man dock skriva detta ord antingen med "snedstreck", dvs. advokat / jurist, eller med "bindestreck", dvs. advokat-jurist. Det är just det som denna falska "advokat" menar med ordet "advokatjurist".

Hon får väl kalla sig interimsjurist. Jurist är inte en skyddad titel. Med förlov sagt så verkar den högst uppsatte advokaten vara rejält högfärdig.

Jag vet vad jag talar om att jag är jurist. Jag läste 5 poäng juridik för fyrtio år sedan.

Givetvis är det rätt att anmäla henne!

Det är ingen som vill bli opererad av Leonardo DiCaprio med ett förfalskat examensbevis såsom i filmen "Catch me if You can" !!!

Jag vill inte bli opererad av Anne Ramberg.

Hon är inte så bra på svenska språket och har väl använt Google translate för översättning av yrkestiteln.

Yurist ( юрист ) = Advokat

En invandrare som är dålig på språket.. Det är inget att orda om och lägga ner tid på.

På ukrainska och ryska finns två olika ord:

Юрист - uttalas jurist;
Адвокат - uttalas advokat.

På ukrainska/ryska är jurist en person som tillhandahåller allmän juridisk rådgivning i civilrättsliga frågor, t ex i frågor om bodelning, arv osv. Advokat - däremot - är offentlig försvarare i straffrättsliga mål.

Så man blandar inte det svenska ordet "advokat" med ordet "jurist" eftersom det är samma ord också på ryska och ukrainska.

Du har helt rätt. Det vet man som "svensk" med inblick i de utländska språken.

Men om man översätter Yurist samt юрист med Google translate från Ryska resp Ukrainska så får man oftast svaret "Advokat".

Men man bör inte polisanmäla en invandrare som inte är bevandrad i det svenska språket och som därför nyttjat Google Translate för att översätta en titel.
Att anmäla är enl min högst privata mening ett synnerligen främlingsfientligt agerande.
Istället bör man informera vederbörande om vad som är rätt och riktigt.

Finns det advokater utan juristutbildning?

Nej. Dock kan man säga "advokat / jurist" eller "advokat-jurist".

Även en obildad advokat har utbildning. Har jag fattat saken rätt?

Om hon nu inte blir vald, finns det några formella hinder för henne att bli ordförande i Advokatsamfundet?

Advokat är prefix till stamordet jurist i ordet advokatjurist. Därför är det enligt mig inte mer brottsligt att utge sig för att vara detta än t.ex. advokatsekreterare. Det hade varit en annan sak om hon utgett sig för att vara juristadvokat, eller?

Men Anne Ramberg har själv sagt att vissa lagar behöver man inte följa....

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.