Skip to content

Svenska Akademiens advokatutredning förblir hemlig - HFD prövar inte tidnings begäran

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Advokatutredningen som beställdes av Svenska Akademien förblir hemlig. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar inget prövningstillstånd och därmed står kammarrättens beslut fast där man konstaterar att Akademien inte är någon myndighet.

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar inte prövningstillstånd i målet om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien. Därmed står kammarrättens beslut fast om att Akademien inte är en myndighet och därför inte heller behöver lämna ut den advokatutredning som blev klar i april eller andra dokument.

Tidning bakom begäran
Begäran om att få läsa delar av utredningen och samtliga dokument som rör avhoppen från akademien har drivits av samhällsmagasinet Avsnitt som nu alltså fått nej hela vägen.

Svenska Akademien själva har vägrat att lämna ut dokumenten med hänsvisning till att den är ett privaträttsligt subjekt som helt faller utanför begreppet myndighet.

Kammarrätten konstaterade i våras att Svenska Akademien inte är en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening. Akademien är inte heller av något annat skäl skyldig att tillämpa reglerna om handlingsoffentlighet. Kammarrätten avvisade därför tidningens överklagande.

Ingen "bindning" till staten
Kammarrätten skriver i beslutet att man "anser att Svenska Akademiens stadgar, som styr dess verksamhet, inte kan jämställas med en författning".

Enligt rätten finansieras inte verksamheten av staten och man konstaterar att det inte heller kommit fram att Svenska Akademien "på något annat sätt har en särskild bindning till riksdagen eller regeringen".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt