Skip to content

Migrationsverket fälls i EU-domstolen - måste upphöra med omedelbara avvisningar

Foto: Tomas Oneborg/TT

EU-domstolen fäller det svenska Migrationsverket och slår fast att personer som bedöms sakna tillräckliga skyddsskäl inte får avvisas med omedelbar verkställighet. ”Den nya praxisen innebär ett omfattande men inte absolut stopp av omedelbara verkställigheter”, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

 

Domen kom från EU-domstolen förra veckan och handlar om ett fall där Migrationsverket hade avslagit en ansökan om uppehållstillstånd och fattat beslut om omedelbar verkställighet eftersom ansökan ansågs vara "uppenbart ogrundad".

EU-domstolens dom innebär att Migrationsverket inte längre kan fatta beslut om att avvisa personer med omedelbar verkställighet när Migrationsverket "bara" har gjort bedömningen att de skyddsskäl som personerna har åberopat är otillräckliga för att få skydd i Sverige - fall som till exempel kan handla om att det finns myndigheter i hemlandet som kan skydda den sökande.

Dessa personer har tidigare avvisats från Sverige med omedelbar verkställighet, vilket innebär att avvisningsbesluten inte har behövt vinna laga kraft innan personen får lämna landet.

Förteckning över länder
En förutsättning för att Sverige ska få göra så är enligt EU-domstolen att Sverige först upprättar en förteckning över "säkra ursprungsländer" enligt EU:s asylprocedurdirektiv. Först då kan man anse att dessa personers ansökningar ska anses ”uppenbart ogrundade”.

Migrationsverket skriver i sin rättsliga kommentar efter domen:

”Sverige har inte genomfört direktivets bestämmelser om säkert ursprungsland. EU-domstolens dom betyder att vi därför inte kan tillämpa en motbevisbar presumtion om att det finns ett tillräckligt skydd i ursprungslandet. Därmed kan vi inte heller i ett enskilt ärende, med hänvisning till tillräckligt myndighetsskydd, anse att en sådan ansökan är uppenbart ogrundad.”

"Fryser" beslutade ärenden
Även om Migrationsverket inte kommer att kunna avvisa dessa ärenden med omedelbar verkställighet kommer de fortfarande att prioriteras och handläggas så snabbt som möjligt, enligt Migrationsverket.

Migrationsverket kommer nu att inhibera - alltså tillfälligt ”frysa” - ärenden med öppna beslut om omedelbar verkställighet i väntan på att de har prövats av domstol.

- Vi tittar nu på de ärenden som berörs, för att hantera dem efter den nya praxisen. De omedelbara åtgärderna är att säkerställa att ingen, som i och med domen har rätt att få sin ansökan prövad av domstol, avvisas, säger Fredrik Beijer.

Gäller inte ekonomiska problem
Personer som egentligen inte söker skydd i Sverige - utan till exempel uppger sig ha ekonomiska eller sociala svårigheter eller hälsoproblem - kan fortfarande normalt avvisas med omedelbar verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och prövats av högre instans.

Migrationsverket skriver i sin rättsliga kommentar:

”EU-domstolens dom gäller när en ansökan om internationellt skydd är uppenbart ogrundad på grund av att sökanden har lämnat otillräckliga uppgifter. Domen innebär inte att det finns ett hinder mot att anse att en ansökan är uppenbart ogrundad när de skäl som åberopas inte är hänförliga till ett behov av internationellt skydd.”

 

Läs Migrationsverkets rättsliga kommentar här.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

"uppenbart ogrundad på grund av att sökanden har lämnat otillräckliga uppgifter."
Som exempel att inte kunna göra sin uppgivna ålder sannolik?

Snarare att en minderårig sökanden inte har uppgivit sin ålder (och åldern skulle vara enda godtagbara grunden för eventuellt beviljad asyl), och alltid i kombination med att utvisning sker till land som anses ha godtagbart skydd.

Att sökanden inte kan göra sin uppgivna (minderåriga) ålder sannolik är ju en rimlig bevisfråga som denne ska kunna få prövad enligt reglerna om rättvis rättegång. Då ska inte ansökan anses uppenbart ogrundad med omedelbar verkställighet som följd bara för att detta inte kan styrkas omgående.

Ålder är inte ett asylskäl och har heller aldrig varit det. Det är en ren myt som vissa, inklusive sådana som definitivt borde veta bättre, tyvärr gör sitt bästa för att sprida.
Alltså är det inte någon bevisfråga som vare sig ska eller kan prövas av någon domstol.

EU rules. Det är bara att rätta sig in i ledet...:)

BREXIT

Du menar väl SWEXIT?

AND NOW: SWEXIT

dags. för swexit

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.