Skip to content

Jurister kräver oberoende utredningar av polisens skjutningar - med advokat som "ombud"

Advokat Björn Hurtig. Foto: Veckans Juridik

Polisingripanden med dödlig utgång eller allvarlig skada bör utredas av en oberoende enhet som står fri från polisen. I enheten ska också ingå en advokat som "allmänhetens ombud". Det kräver advokaten Björn Hurtig och hans kollegor i en debattartikel i Dagens Nyheter.

 

Efter dödsskjutningen av en funktionshindrad 20-årig man i Stockholm kräver nu advokater och jurister från advokat Björn Hurtigs advokatbyrå att polisens agerande i alla sådana fall ska utredas av en central oberoende enhet som står fri från polisen.

Advokat i utredningen
DN Debatt skriver de tio juristerna att "saken måste utredas rättssäkert och på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för polisen upprätthålls".

Juristerna kräver också att det i utredningsgruppen ska finnas erfarna polisutredare samt kriminaltekniker - och jurister som inte har någon koppling till polisen. Dessutom ska det finnas en advokat som tar rollen som "allmänhetens ombud" och som bevakar den drabbade personens intressen i utredningen.

Inte kunna prata ihop sig
De vill också säkerställa att inblandade poliser inte har möjlighet att prata ihop sig om vad som hänt innan de hörs och skriver sina rapporter. Det måste också enligt juristerna finnas "fastlagda och för allmänheten publicerade rutiner för hur utredningarna ska gå till". 

Men polisens våldsmonopol följer enligt juristerna "ett ansvar att låta sig fullt ut utredas i fall där polisingripanden leder till att en enskild mist sitt liv eller allvarligt skadats".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

74 comments

Sänd ut Björn Hurtig att vakta i Rinkeby i natt så kanske han förstår problemet.
Snart har vi en situation där ingen längre önskar vara polis och gängen härjar helt fritt.

Tror att Hurtig vore ganska kass som flygkapten eller hjärnkirurg också. Trots dessa brister hos honom tycker jag vi fortsätter ställa krav på de som har dessa jobb och är utbildade för dem.

Advokat Björn Hurtigs förslag utlöser samma intensitet bland kommentarerna som en artikel om en rå gruppvåldtäkt eller ett terrordåd på Drottninggatan vilket visar hur kontroversiellt hans förslag är.

@ Hej Anton. Förslaget är diametralt motsatsen till kontroversiellt för det är sedan många år framfört flera gånger om året av ett stort antal jurister, som mediaexponerade gett sig själva några minuter gratis reklam, precis som advokaten i DJ artikeln.

Att det sedan många år ständigt repriserade "förslaget utlöser intensitet bland kommentarerna i Dagens Juridik", beror endast på att personer med flera alias och falska titlar, debatterar med sig själva!

" Dessutom ska det finnas en advokat som tar rollen som "allmänhetens ombud" och som bevakar den drabbade personens intressen i utredningen." Vad har allmänheten för skäl att lita på en advokat som "allmänhetens ombud"? Advokatsamfundet utreder ju själva sina medlemmar utan insyn.
"De vill också säkerställa att inblandade poliser inte har möjlighet att prata ihop sig om vad som hänt innan de hörs och skriver sina rapporter. " Poliser ska alltså behandlas annorlunda vid misstanke om brott än andra. Är poliser misstänkta för brott så fort de avlossat sitt vapen? Ska de omedelbart häktas? Märkliga förslag från en advokatfirma. Kom tillbaka till verkligheten! Poliser har också rätt att inte svara på frågor under en förundersökning. Åklagaren har fulla bevisbördan som i alla förundersökningar. Undrar om någon vill anlita denna advokatfirma som försvarare i brottmål?

Det är jättetragiskt det som skett!
Det finns faktiskt flera offer i det här och det är även poliserna.
Vi har en poliskår som kämpar mot alla dessa skjutningar. Vi pratar inte bara om pistoler det är tunga vapen som de står öga mot öga emot!
Kl 04.00 förväntar man sig inte att möta ett down syndrom barn.
I mina ögon har det faktiskt brustit lite i föräldraansvaret här.

Det poliserna möter är en människa som alltså inte släpper vapnet.
Att det är tre poliser som sedan skjuter betyder att de förmodligen kände sig hotade.

Jag är glad över att vi ens har poliser som orkar jobba bland alla dessa skjutningar.
Men här visade svenska polisen att lägger du inte ner vapnet så skjuter vi.

Jag tror utan juridisk utbildning att poliserna kommer att frias för putativ nödvärnsexcess.
Jättetragisk händelse men som sagt flera offer än bara pojken.

Om det hade varit beväpnade Ahmed, med samma nödvärnsrätt som alla andra, som sköt grabben, hade du då på samma sätt tyckt att Ahmed var ett offer?

Jag förstår advokatens misstankar om jäv när samma myndighet, som använder sitt våldsmonopol, utreder sig själva men den bästa lösningen kan ingalunda vara en advokat som i normala fall företräder brottsmisstänkta.
Någon mer ojävig borde gå att hitta.

Det är redan så att internutredningar är helt separata från all annnan polisverksamhet. Liksom även åklagarna också är helt separat organiserade och helt avskilda från all allmän åklagarverksamhet. Det vet naturligtvis BH men väljer att bortse från.

Sedan det här med rutiner för vad som ska utredas finns också redan. Som i alla förundersökningar är det förhör, tekniska undersökningar och analyser av olika slag. Även detta vet förstås BH men bortser från.

Eller så vet inte BH detta?

Hej åklagaren.
Du vet lika bra som jag att jurister byter roller med varandra,har varit kursare,anställda på samma byrå-kammare etc varför många inte alls är fria från misstankar om jäv,allra minst åklagare.

Det du beskriver är inte jäv, annat än i den undantagsfall. Men om jag skulle tillåta mig att generalisera är min uppfattning att de som ser jäv överallt och hela tiden är antingen rättshaverister eller har foliehatt.

Sedan är det faktiskt så att de flesta som anmäler poliser har fel i sak. Poliser har både rätt och skyldighet att använda våld. I det här fallet med 20-åringen med leksaksvapnet kommer det förmodligen inte att bli något av det. Det verkar vara putativt nödvärn och därmed straffritt.

Av ditt svar sluter jag mig till att du varken är åklagare eller jurist.

Den straffrättsliga bedömningen ska göras från gärningsmannens utgångspunkt i gärningsögonblicket. I det här fallet tycks det, av medierapporteringen, att en till synes beväpnad man riktade sitt vapen mot polisen, vägrade efterkomma befallning att lägga ned vapnet och därför sköts i nödvärn. Från gärningsmannens utgångspunkt värjde sig alltså polismannen från ett överhängande brottsligt angrepp.

I efterhand har det visat sig att föreställningen om att det förelåg ett hot var felaktig eftersom det inte fanns någon riktigt vapen. Förutsatt att polisen hade föreställningen, med fog, att det förelåg ett hot har hen befunnit sig i en putativ nödvärnssituation och haft rätt att freda sig. Det är huvuddragen. Sedan finns lite ytterligare lite juridiskt finlir kring putativt nödvärn. Man ska också beakta handlingsalternativen för polisen och om den ingripandeskyldighet mot den förmodat beväpnade personen som polisen har i den aktuella situationen.

Men mitt grundtips är att detta kommer att bli nedlagt. Om det mot all förmodan skulle bli åtalat kommer polismannen att bli frikänd. Och det helt oavsett om hen har advokaten JE som försvarare eller kanske BH.

Kan du då förklara varför både polisens våldsanvändning och anmälningar mot poliser går ned så dramatiskt när polisen bär påslagna kroppskameror?
Om de flesta anmälningar mot poliser är fel i sak så skulle väl de situationerna fortfarande inträffa även när polisen vet att de kommer kunna bevisas, eller?

Att du ens påstår dig känna till att de flesta anmälningar mot poliser skulle vara fel i sak visar väl på just det "myndighetsjäv" som folk är oroliga för. Sen är det klart att DU inte är orolig för det, du räknar ju med att själv kunna åtnjuta fördelarna av det.

Om det hade varit Jägar-ohlsson eller småkriminelle Ahmed som skjutit grabben med samma nödvärnsinvändning som poliserna använde så hade du själv knappast lagt ned förundersökningen.

Jan, hade det varit vilka andra som helst som skjutit en man till döds hade dessa häktats och häktningskäl som angetts hade varit kollision. Förslaget är välkommet enligt mig.
Internutredningar är fortfarande en enhet under Polisen. Borde finnas en helt fristående myndighet som granskar poliserna.

Klart poliser ska få använda våld och ibland dödligt våld. Men det står inte i något motsatsförhållande till att de även måste utredas ordentligt när något liknande hänt.

Det är hela situationen, alla involverade, poliser, vittnen, anhöriga, historik, kedjans händelseförlopp, vidtagna åtgärder och beslut m.m. som ska granskas och genomlysas av erfarna experter.. Inte endast en part i sammanhanget, dvs polisen,

Dessutom bör man säkerställa att alla, inkl vittnen, närstående med kunskap, m.fl inte får möjlighet att prata ihop sig och ta del av t.ex tidningar osv.

Sara. Polisen har våldsmonopol till skillnad mot "vilka andra som helst". Det ingår i polisens uppdrag att använda våld när så krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Polisens uppdrag är att skydda allmänheten. Den uppgiften har inte "vilka andra som helst". Polisens uppdrag är att skydda allmänheten mot bland annat personer som upphåller sig på allmän plats med draget vapen klockan 04.00.

Vad har du själv för jobb? Är det vilket som helst?

Skulle det inte gått att använda elpistol?

Så poliserna hävdar att de hade laga befogenhet att skjuta honom till döds?
Jag trodde att de hävdade nödvärn, vilket är samma för "vilka andra som helst".

Om de hävdar laga befogenhet så ska de definitivt fällas, för det finns inget utrymme för medvetet dödligt våld genom laga befogenhet.

Javisst Sara, om det handlar om vem som helst men nu handlar det om poliser som utrustats med vapen av Staten. En enkel fråga. Tror du att någon Polis skulle åka på ett larm om man får veta att det kan vara vapen inblandat och att de skulle riskera att häktas om de använde sina egna vapen? Jag antar att poliser skulle åka åt andra hållet i en sådan situation.

Så man ställer LÄGRE krav på de som utrustas med skjutvapen av staten??

En polis som hotas till livet eller uppfattar att hen blir det har rätt att försvara sig. Hotas man med skjutvapen har man rätt att försvara sig. I det här fallet tycks det vara så att flera av poliserna har uppfattat 20-åringen som ett faktiskt hot med skjutvapen. Med hänsyn till att flera av dem också har skjutit synes deras uppfattning ha fog för sig. Sedan fanns i verkligheten inget hot, men det är inte straffrättsligt relevant.

Internutredningar är en SJÄLVSTÄNDIG enhet inom Polisen, helt frikopplad från all annan polisverksamhet. Precis som åklagarna är helt fristående, under egen ledning och helt separat och fristående organsierade.

Det skulle inte vara någon som helst skillnad om internutredarna var anställda i någon annan myndighet.

Finland 7 dödsskjutningar av polis mellan år 2000-2018
Sverige 6 dödsskjutningar av polis hittills i år 2018, hög siffra men nära normal.

Våldrelaterad brottslighet i Finland, betydligt högre än i Sverige.
Polisen skjuter nästa bara vita etniska svenskar. Det mesta av skjutningar i Sverige utförs inte av etniskt vita svenskar.

Förklara skillnaden på ett evidensbaserat sätt.

Etnicitet? Vad har det med någonting att göra? Ingenting.

Kriminalitet har inget med etnicitet att göra? Det har massor med andra förklaringar, men etnicitet är inte relevant.

@Åklagaren
Du har fel angående ditt resonemang om etnicitet och brott. Det finns samband mellan etnicitet och brott. Det visar mordstatistiken i Chicago kring 1900.

” Många av de invandrargrupper som anlände till Chicago drabbades av höga mordsiffror: det gällde exempelvis italienare, irländare och polacker. Många rotade Chicagobor såg de nyanlända invandrarna som en huvudorsak till stadens blodiga mordstatistik, och menade att den ”gamla världens” utvandrare inte klarade av att lösa det moderna, amerikanska samhällets konflikter med civiliserade medel. Därför hamnade de i vendettor och nävrätt.

I det etniska spektrumet hamnade svenskar i ena änden och italienare i den andra – hos italienarna var mordfrekvensen 30 gånger högre än hos svenskarna. ”
http://www.svd.se/kultur/understrecket/nar-chicago-blev-varldens-mordhuv...

Ditt resonemang har inget att göra med utvecklingen i Sverige och som jag redan skrivit. Det är obestridligt att utlandsfödda och SDs förtroendevalda är överrepresenterade bland de som dömts för brott.

Men där ditt resonemang brister är alltså kausalsambander. Det betyder att den omständigheten att någon är utlandsfödd eller förtroendevald SDare inte är relevant för det begångna brottet. För att vara tydligare. En SDare snattar inte och kör inte olovligt, förskingrar och bedrar bara för att han är SDare. En utlandsfödd misshandlar inte därför att han inte är född i Sverige.

Du är för rolig.
Som för fram åsikter som sanningar.
”En utlandsfödd misshandlar inte därför att han inte är född i Sverige”.
Det är ju din högst personliga åsikt. Men det är ju inte nödvändigtvis sant.
Ditt påstående bygger ju inte på empiriska studier.
Fakta är att utrikes födda är kraftigt överrepresenterade vad gäller brottslighet, även om man standardiserar datan med avseende på demografiska variabler. Så ja, det finns kausalitet mellan utrikes född och brottslighet. Framgår av studien nedan.

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brott...

Sedan så kan man ju pröva att använda sunt förnuft (om man nu har något). Det faktum att nästan samtliga gruppvåldtäktsmän kommer från arabländer och Afrika. Har det sin grund i att dessa män har en speciell sammansättning vad gäller utbildning, inkomst, boende, ålder eller annat.
Eller beror det just på att dom är födda där dom är födda, och t.ex. därför har en annan syn på kvinnor, rätt och fel, heder o.s.v.

P.S. Kausalsambander är inte ett ord.

Ni har kommit långt bort från ämnet och då försvinner intresset att följa debatten !

Vi noterar din uppfattning men instämmer inte.

@Åklagaren 06:12

Nu skrev du:
”Kriminalitet har inget med etnicitet att göra? Det har massor med andra förklaringar, men etnicitet är inte relevant.”

vilket jag punkterade med Chicagos mordstatistik där man har analyserat mordfrekvensen som funktion etnicitet.

Trots denna statistik, fortsätter du att framhärda i att det inte finns någon som helst koppling mellan etnicitet och kriminalitet. Men du ger inget stöd för denna din inställning tillika det av det svenska politiska etablissemangets politiskt korrekta narrativt. Vi ska bara blint tro på dig och PK-narrativet, utan att du belägger dina påståenden med fakta eller relevanta länkar! Du verkar ju vara åklagare i botten, med tanke på ditt artistnamn som spökar i bloggosfären. Appellerande till din förmenta yrkesroll, bör du bättre kunna underbygga ditt och det politiska etablissemangets PK-narrativ.

Att amerikanska samhällsforskare är intellektuellt hederliga och kan problematisera över kopplingen etnicitet-kriminalitet, medan det i Sverige är tabu, visar bara hur skrämmande lågt i tak det är i den svenska åsiktskorridoren, där du uppenbarligen huserar.

För oss som har den historiska dimensionen väl inhämtad, inser det faktum, att invandrade italienare i Chicago kring 1900 hade, jämfört med invandrade svenskar, en 30 gånger så hög överrepresentation i mordstatistiken, har bärighet på dagens situation i det svenska samhället. För i den hävdvunna kollektiva svenska identiteten, jämfört med nästan alla andra aktuella etniska identiteter, ingår bl.a. följande faktorer:

* en långt gången myndighetstilltro och laglydighet
* tillit till andra okända människor
* luthersk arbetsmoral
* relativt stor moralisk och legal påverkan från ”Tio Guds bud”.

Dessa faktorer främjar en relativt låg kriminalitet, vilket märker ut såväl gårdagens som dagens etniska svenskar, gentemot många andra etniciteter.

Och sedan verkar du ha snöat in på vad SD:are gör, vilket inte har med frågan om kopplingen etnicitet-kriminalitet att göra, eftersom det finns så många invandrare bland SD:arna.

”Men där ditt resonemang brister är alltså kausalsambander.”
Få man som åklagare skriva så här? Vad menas?

Det vore lämpligt att helt lägga dagspolitiken i en garderob och inrikta sig på statistik, kausalitet och logik.

Så länge ingen kan visa siffror per capita i formen 1/100.000 så är alla jämförelser orelevanta.

Dödligt våld som exempel:
Sverige har runt 1,2, Finland 1,6, Brasilien 30,8.

Om man skulle räkna om Afghaner, Somalier och Irakier så kanske de landar på 8,5 pc. Skulle man då förbjuda de tre ländernas befolkning att komma till Sverige? De övriga 99.992,5 pc?

På den tiden då Sjöfartsinspektionen var en del av Sjöfartsverket så ansågs den ju också fristående, trots att den hade också tillsyn över Sjöfartsverket. Ändock lyftes den ut till en helt oberoende myndighet(Transportstyrelsen) och haveriutredningar lyftes ut till ännu en annan myndighet(SHK) då det ansågs inte uppfylla EU-krav vad gäller oberoende. Varför samma synsätt inte skulle gälla poliser går att diskutera.

Tänker att Riskrevisionen är överflödig eftersom det finns så många superintelligenta socialdemokrater i riket som håller ordning på vad som är rätt och fel. Det var ju en ordning som fungerad bra ända tills Ahlenius kom och förstörde den goda stämningen genom att visa misstroende mot de godhjärtade och helt okorrumperade såssarna.

Har inte "vilka andra som helst" samma rätt att försvara sig?

Borde vara en självklarhet att polis utreds av enhet helt skild från myndigheten. Misstankar om jäv och korruption som det ser ut idag bidrar knappast till människors förtroende för rättssamhället och att alla är lika inför lagen. Även om särskild åklagare leder utredningen är det fortfarande poliser inom myndigheten som gör jobbet och de misstänkta poliserna har all tid i världen att prata ihop sig som Sara beskriv ovan på ett föredömligt sätt. Bara poliser som har något att dölja skulle kunna vara emot en sådan förändring som artikelförfattarna beskriver.

Samma argument som att de som inte har något att dölja ska acceptera loggning av telefoner, resor, biltullar, IP-adresser, samtal och email, kontinuerlig videoövervakning, osv. Bara de som har något att dölja skulle vara emot det.

Varför granska endast en part i sammanhanget, dvs polisen?
Alla kan prata ihop sig och har ett intresse att ljuga,.

Det är hela situationen, alla involverade, poliser, vittnen / anhöriga, deras historik, kedjans händelseförlopp, vidtagna åtgärder och beslut m.m. som ska granskas och genomlysas av erfarna oberoende experter..

Dessutom bör man säkerställa att alla vittnen inte får möjlighet att prata ihop sig eller ta del av t.ex tidningar och annat som kan påverka utsagor.

Med hänvisning till de höga beviskrav vi har för fällande dom i brottmål kommer det behövas teknisk bevisning. Så om någon ska kunna dömas för brott kommer den typ av uppgifter du nämner att behövas.

"höga beviskrav vi har för fällande dom i brottmål"
Den kommentaren BEVISAR att du inte är åklagare.
Erkänn !

Det okunniga pratar om leksaksvapen vs riktiga. Om att en polis ska kunna se skillnad på en leksak och ett riktigt vapen.

Kunskapen är mycket låg hos alla okunniga tyckare som t.ex journalister, jurister, folk i gemen, polischefer m,fl.

Nu för tiden designas och produceras riktiga vapen för att dessa ska se ut som ofarliga leksaksvapen.
De tillverkas i färggrann plast. De kan vara är röda, gula, rosa, blåa..
De kan se ut som en orange vattenpistol med "Hallo Kitty" motiv .
De kan se ut som ett leksaksvattengevär för 5-åringar, men i själva verket vara ett hagelgevär eller en automatkarbin med hög kapascitet.
De kan se ut som en plastpistol till Nintendo Dataspel, men ha samma kapacitet som polisens vapen.

Tidigare kunde man inte se skillnad på en replika och ett rikigt vapen.
Nu för tiden vet kunniga poliser på gatan att det inte går att avgöra om det är en leksaksvattenpistol i rosa plast och ett dödligt vapen.

Trots det så har jag aldrig haft ihjäl en unge med en leksaksvapen.

Det är omöjligt att ställa poliser till svars för händelser som detta. Det skulle decimera styrkan allt för mycket. Själv tänker jag sluta bära på bananer och falukorvar efter mörkrets inbrott.

Antalet skjutna av poliser i Finland år 2000-2018: 7
Antalet skjutna av poliser i Sverige 2018: hittills 6, nästan alla som skjuts är vita svenskar
Finland har 3-4 gånger så hög våldsbrottslighet etniska finnar vs etniska svenskar

I Sverige skall polisen om det är möjligt avlossa varningsskott, ett krav som inte finns i det finska regelverket och finsk polis därmed kan agera mer lugnt och kontrollerat innan situationen eskalerar.

FInsk lagstiftning är tydligare än den svenska. I Finland tillåts polisen styra och leda situationen. Finsk polis får sikta och skjuta tidigt och då i benet, utan föregårende varningsskott.
Finska polisens arbetssätt består i det psykologiska övertag de uppnår genom att hota om användning av skjutvapen. Detta hot och vetskap om att de får skjuta tidigt utan föregående varningsskott, ger ett starkt psykologiskt tryck på personen som ska gripas.
Det kan konstateras att redan hot om vapen och vetskapen om att man när som helst kan bli skjuten i benet, löser fler och fler fall utan att våldet eskalerar och skottlossning sker och ofta utan att finska polisen ens behöver ta fram vapnet.

Den svenska lagstiftningen är väldigt föråldrad och poliserna måste i princip vänta tills anfallet börjar, och när det väl skett, då finns det inga vinnare.

Den svenska inställningen till många frågor är föråldrad och primitiv. Det gäller även den svenska drogpolitiken jämfört med t ex Portugal. Det är som om svenska politiker och polis behöver något att sysselsätta sig med. Det mesta de gör är felfokuserat och stöder en utveckling med ökad brottslighet. Den obeväpnade pappan de sköt i bakhuvudet i Bagarmossen för två år sedan var sjukt, samma med pappan i Sundbyberg som gick ut för att göra en Blocketaffär.

Håller med. Sverige är som en långsam kräfta som backar in i framtiden. Allra tydligast är detta inom politik och myndighetssfären. Skulle aldrig arbeta där...:)

Dumheter.
Varningsskott är en lägre nivå av våldsanvändning än verkanseld. Det finns inget som säger att man måste gå igenom varje steg på våldstrappan utan situationen avgör vilket steg man är på. Det är samma sak i både Finland och Sverige, och i varenda land i hela Europa och de flesta länder i världen.

Skillnaden är nog däremot postmodernismen i Sverige. När man började kvotera in olika grupper på polisutbildningen så ökade våldsanvändningen. Polisens våldsanvändning ökar när inkompetensen ökar.

Polisn i Sverige föredrar helt klart att skjuta vita svenskar, så postmodernism är ett rimligt argument. Polisens mångmiljardsatsningar på feminism kan ha fått fokus på kärnverksamhet att försvinna, användningen av anabola kan vara en trigger, det faktum att ingen polis döms för brott gör att man inte behöver fundera på efterföljder. Polisen i Sverige kan vara mer utsatt på grund av bristande ledning och organisation (och felfokus). Det kan råda förvirring om vad som är rätt och fel och när det gäller metoder för att regelverken och organisationen är sönderstressade av politiker och en usel ledning. Om man bara har marxister som professorer och chefer så kan det bara gå åt samma håll som Venezuela.

Jag skulle gärna vilja se något underlag för att det är vita svenskar som skjuts. Jag kollade en lista på polisens dödsskjutningar 2013 fram till början av 2014, då var det:
1 asylsökande (korrekt skjutet)
1 Kurd med svenskt medborgarskap (felaktigt av polisen)
1 portugis med svenskt medborgarskap (felaktigt av polisen)
1 finne (korrekt skjutet)
1 Turk med svenskt medborgarskap men skriven i Norge (korrekt skjutet)
1 Svensk (felaktigt av polisen)

Har det ändrat sig så dramatiskt?

Jag tror inte att poliserna som skjuter tänker på konsekvenserna när de skjuter. Det gör inte andra brottslingar och straff har ingen sådan avhållande effekt. Jag tror inte att någon polis i Sverige har skjutit ihjäl mer än en person så det verkar inte heller vara mordlusta som ligger bakom. En polis skulle lätt kunna skjuta ihjäl 3-4 personer innan rättsväsendet fattade galoppen.
Jag tror att de flesta polisen som skjuter ihjäl folk felaktigt är dåligt lämpade, dåligt utbildade och framförallt räddhågsna (ingår i dåligt lämpade).
Man kan lätt jämföra med 19-20-åringar i militär utlandstjänst som klarat av bra mycket mer hotfulla situationer utan att skjuta. Vilket i princip alla klarade.

De har inga marxister som lärare eller professorer. Marxismen är extremt modernistisk och diametral mot postmodernismen. Det är bara den postmoderna högern som hittat på att den postmoderna vänstern skulle ha något med Marx att göra, för inom postmodernismen är ju fantasier och fakta av samma dignitet.

Tänker mer på de 41 skjutna förra året. Väldigt mycket automatvapen, bara utländska gäng och inga polisskjutningar. Det känns som om proportionerna är fel. Om någon borde skjutas så är det en gängkriminell med automatvapen.

Tänker mer på de 41 skjutna förra året. Väldigt mycket automatvapen, bara utländska gäng och inga polisskjutningar. Det känns som om proportionerna är fel. Om någon borde skjutas så är det en gängkriminell med automatvapen.

Det som har hänt med Eric är tragiskt men varför köper föräldrar till en utvecklingsstörd person en lekpistol ? Även till friska barn skall inte köpas lekpistol.
Det sägs att Eric har rymd hemifrån. Man undrar över varför han har tagit just lekpistolen med sig och inte någonting annat ? Tänkte han leka krig eller försvara sig med pistolen ? Varför flydde han hemifrån mitt i natten, hur ofta hände det tidigare och hade han alltid pistolen med sig ? Det finns mycket att utredda i det här fallet och i första hand föräldrarnas ansvar gällande pistolen och om varför och hur rymde Eric och vad pistolen hade för roll i hans liv mm.
Varför tillverkas och säljs överhuvudtaget leksaksvapen eller riktiga pistoler/vapen ?
Självklart att alla leksaksvapen inklusive pistoler skall plockas bort i affärer och förstöras.
Barn skall inte läras sig att skjuta, döda. Varken vålds- krigsfilmer eller spel skall ses av barn eller vuxna. Brevik växte upp med våldsspel och krigsfilmer och man ser vad resultatet blev av det. Det är fel att smutskasta polisen för det som har hänt som att utbildningen är fel, att de kan inte eller skjuter för fort. KÖP INGA VAPEN, PISTOLER, VAPEN TILL ERA BARN !

Det finns situationer när polisen begår tjänstefel som inte utreds som det borde som är fel men det hör inte till dagens tema och skall tas upp en annan gång.

Självfallet är det en mycket tragisk händelse.

Ett "allmänhetens ombud" skulle väl enligt Hurtigs intentioner arvoderas av allmänna medel, alltså ytterligare en inkomstkälla åt advokater. Använd skattemedlen på ett förnuftigare sätt.

Jag tror att man för allmänhetens bästa bör kika på ett förbud att leka utomhus. Det skulle spara människoliv och undanröja alla svårigheter med bedömningar. Dessutom måste internet, videovåld och många tv-program föbjudas så att inte folk provocerar polisen med fel lekar.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1AeXB/autistiske-erik-16-lekte-med...

Svensk polis kan inte kallas annat än stabila. Man vet alltid vilket resultat de kommer att leverera.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1kpXQM/aklagarmyndigheten-dodforkla...

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/KvAepe/fortroendet-for-polisen-skada...

I Expressen 6 augusti uttalade sig erfarne polisläraren Rune Engström under rubriken "Unga och oerfarna poliser drar vapen snabbt !"

Expressenartikeln var klockren men utöver argumenteringen där påstår jag att en betydande orsak är att många som blir poliser är totalt ointresserade av skjutning och vapen och kämpar sej motvilligt igenom utbildningen i hopp om att slippa händelser där de måste skjuta. Därför är de rädda och rycker upp vapnet vid avfyring så att det går för högt !

De unga poliserna är utbildade för att ingripa då de hotas och beskjuts av grovt kriminella. Sanningen är att de aldrig skjuter på poliser utan på andra kriminella ! Poliserna blir fostrade att arbeta i grupp och då blir det en hets i situationen som den med Erik.

Ett stort ansvar ligger också på LKC som tog fram inaktuella uppgifter som var synnerligen hotfulla.Naturligtvis innebar det att poliserna på plats aldrig använde sitt eget omdöme för att värdera situationen. Erik såg väl minst av allt ut som en skjutklar gangster !

Där håller jag med dig!

Min profetia före utredningen är att det kommer visa sig att en polis sköt alla skotten mot grabben. En polis sköt varningsskott och detta triggade en rädd kollega att skjuta vilt i riktning mot grabben. Samma scenario som vid rånet i Stockholm där en rädd polis tömde hela magasinet nedför gatan efter att dennes kollega redan fått rånarna att kasta vapnet (attrappen) och lägga sig på marken.

Dessutom ska det finnas en advokat som tar rollen som "allmänhetens ombud" och som bevakar den drabbade personens intressen i utredningen.

Ha ha ha - det blir ingen större skillnad.

MEN MED ETT MÅLSÄGANDEBITRÄDE SOM FÅR SITTA MED I FÖRHÖREN
AV POLISERNA O VITTNENA KAN DET BLI BÄTTRE

Som det nu är Utreder Polismyndigheten de som Polismyndigheten skjutit
skadad dödat genom vissa anställda poliser för vilka Polismyndigheten är skadeståndspliktig för resp har skickat ut på uppdraget

© Rubrik Jurister kräver oberoende utredningar av polisens skjutningar - med advokat som "ombud”, synes vilselett debattörer som inte läst Dagens Juridik hänvisning till Dagens Nyheter.

I DN artikel framgår klarare att "juristerna som kräver" är de som arbetar på artikelförfattares kontor.
I DJ artikelförfattare advokat med anställda juristers ”krav” att det ska finnas en advokat som tar rollen som "allmänhetens ombud och bevakar den drabbade personens intressen”, är märklig ty vid utredning tillses ”allmänheten” utan undantag målsägandebiträde med roll att sitta med vid förhör och bevaka personens intressen.

Av debattör Z mannen ”Tidigare kunde man inte se skillnad på en replika och ett riktigt vapen men nu för tiden vet poliser på gatan att det inte går att avgöra om det är en leksakspistol” är de facto.
Märkliga är att det stora antal DJ debattörer som i tidigare debatter också påtalat de facto redovisar i denna debatt diametralt motsatt åsikt!

Senaste år har medierna skrivit spaltkilometer om av debattör Z mannen påtalat ”att det inte går att se skillnad på ett riktigt vapen och ett leksaksvapen” och det avser så ock de poliser som i nu debatterad händelse, på avstånd mött en vuxen man som riktade ett vapen mot dem!

Händelser med vapen inblandade utgör för polisen sekunder att fatta beslut och de kan naturligtvis inte avkrävas att de på avstånd ska kunna fastställa att objektet som ljudade med vapen riktat mot dem, inte hörsammade deras order på grund av förståndshandikapp som utgör att han inte kan tala!

Avseende: Det finns ”ansvar att låta sig fullt ut utredas i fall där polisingripanden leder till att en enskild mist sitt liv eller allvarligt skadats" erinras om att det ansvaret också finns avseende advokater och gemensam nämnare är att vid utredning avseende poliser och advokater utreds de av sina egna kollegor!

Vissa människor oavsett tjänsteställning eller avsaknad av desamma reptila behov av att tillskriva sig själva objektivitet och rättspatos tar i möte med dem en sekund att fastställa inte existerar och med insikt i ett stort antal skjutningar i Sverige fastställt utförda av inte förståndshandikappade, men inte svensktalande män, ställs fråga till Dagens Juridik debattörer och artikelförfattaren med anställda jurister: Anser ni också att poliser ska riskera sina liv för att de förstår, att de som riktar vapen mot dem, inte förstår svenska?
Mvh. Thérèse Angélique med ProBono Team.

Det är skillnad på replikor o leksaksvapen.

Leksaksvapen är idag i plast o det seeer man

när det gäller aktiva målslägandetbiträden för polisövergreppssutsatta
skall dessa inte bara få vara med i förhören utan även vara aktiva o få
ställa frågor!!!!

Nej, det seeer man inte alls..

Nu för tiden vet kunniga poliser på gatan att det inte går att se om det bara är en leksaksvattenpistol i rosa plast eller ett dödligt vapen. Först när man tar i och undersöker "leksaken" kan man avgöra om det är en leksak eller om det är ett dödigt vapen kamoflerat till leksak,

Nu för tiden tillverkas nämligen riktiga vapen för att de ska se ut som ofarliga leksaksvapen. Det är något som diskuterats bland poliser och i media i USA sedan mitten på 2000-talet och som nu spridit sig hit. Dessutom byggs RIKTIGA vapen om för att de ska se ut som leksaksvapen, replikor eller som ofarliga airsoftvapen.

Vapnen tillverkas i färggrann plast. De kan vara är röda, gula, rosa, blåa..
De kan se ut som en rosa vattenpistol med massor av "Hallo Kitty" motiv .
De kan se ut som ett färgglatt leksaksvattengevär för 5-åringar, men i själva verket vara ett pumphagelgevär med hög kapacitet.
De kan se ut som en grå/rosa plastpistol till Nintendo Dataspel med STOR Nintendo text på sidorna, men skjuta samma ammunition som polisens vapen.

Ingen kommer att fällas för detta.
"Dessutom ska det finnas en advokat som tar rollen som "allmänhetens ombud" och som bevakar den drabbade personens intressen i utredningen." Jaha? Det finns ju redan målsägandebiträden, som förordnas i dessa situationer. Vad ska ytterligare en "advokat" tillföra? Politiskt tyckande med lite juridiska inslag?
"Jurister kräver oberoende utredningar..." Oberoende? Knappast. Hur många sådana utredningar har redovisats öppet, så att gemene man och kvinna kan läsa innehållet ograverat? Mycket få. Det senaste beviset på detta är utredningen angående Svenska akademin och allt trams som förekommit där. Den är hemligstämplad.
"allmänhetens ombud" får mig att tänka på att Försäkringskassan har ett sådant eller hade ett sådant ombud, men det är det knappast någon som känner till. Jag har då inte hört talas om några insatser av detta allmänhetens ombud.

Målsägandebiträdande har ofta tillsatts EFTER förhören o i nära
anslutning till rättegången.

I de fall de förodrdnas tidigt får de bara vara med under målsägarförhöret.

När det gäller polisbrott skall de så klart få vara med i alla förhör de tycker är viktiga.

Polisen har ju särskilda RättshaveriAvdelningar vars syfte är att skydda o hjälpa
sina arbetskamrater/kompisar

Anmäld som opassande - ha ha ha.

Är det opassande att en målsägandeadvokat skall vara med o få vara aktiv
när poliser utreds för brot av sina arbetskamrater?

Bara ordet InternUtredningar säger allt - den Skadeståndspliktiga Myndigheten
utreder Sina Anställda Underlydande för vilka de har både tillsättnings- och skadeståndsansvar!!

Och alla inblandade UTOM Målsägandena är Avlönade!!!

Någon som vet vad som hänt med BolidenTerroristen som polisen lovade
att de skulle hjälpa efter polisövergreppet - första gången Z-mannen hört
talas om sådant ansvar från polisen.

O RumpNisse med DraculaTänderna dååå - Jag är stolt över vår polis
Ett Perfekt Ingripande - sen blev han Tyzzt När Det Blev Baaaraaa Skiiit
Av Alltihop!!!!!

Två frågor jag vill ha svar på när det gäller statistiskt säkerställda om svenska poliser skjutningar:

1. I Finland har den finska polisen skjutit 7 personer till döds 2000-2018.

I Sverige ser siffrorna ut som följer:
1990-1993 2
1994-1998 2
1999-2003 8
2004-2008 3
2009-2013 6
2014-2018 15

Det här är skjutningar, annat våld och övervåld ej inkluderat. Inte heller fall där polisen provocerar fram våld och andra blir offer finns med i statistiken (Hallonbergen, skjutning Bromma/Östberganätverket m fl). Jag litar inte på denna statistik, men det är den jag kan hitta.

Finland har 5 miljoner invånare, Sverige 10 miljoner. Finland har betudligt fler mord och
dråp än Sverige. Sverige hade 41 skjutna till döds 2017. Alla skjutna och skyttar hette något
annat än typ Svenssson/Karlsson/Andersson. Förutom de 41 skjutna kan man lägga till 10-20 andra gängrelaterade mord - utan skjutvapen inblandade.

Den svenska polisen skjuter med mycket få undantag bara vita etniska svenskar, inte de som
är inblandade i skjutningar.

Varför skjuter svensk polis betydligt fler än finländsk polis?
Varför skjuter svensk polis nästan bara vita etniska svenskar när gängkriminella nästan aldrig
är vita etniska svenskar?

Jag vet i och för sig svaret på det, men nästan all debatt i Sverige är förbjuden, nedtryckt och
censurerad - så jag kan tyvärr inte skriva det här och nu.

Detta bör också utredas, och då vill jag inte se att det görs av Dan Eliasson, Göran Lambertz,
Olle Liljegren, Peter Drake eller Göran Lindberg - utan av någon som inte är sosse och korrumperad.

Hurtigs förslag är bara pajaskonster för att dra in mer pengar till advokater. Problemet är den
svenska nationella narcissismen och svenska marxistiska värdegrunder. Svenska polisers utbildning hos FBI och det de lär sig där och eventuella psykiska konsekvenser av poliser användning av anabola när de kroppsbygger är två andra faktorer jag skulle titta på i fall som detta.

Till slut: är det någon enda person som kommer ihåg att exakt samma debatt fördes 2013 när en pensionär i Husby sköts av polis?

Är det någon som kommer ihåg fallet i Bagarmossen?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/1kygAQ/christopher-skots-till-...

Till slut: är det någon enda person som kommer ihåg att exakt samma debatt fördes 2013 när en pensionär i Husby sköts av polis?"'

Men han var ju invandrare - preziz som Fadimes Bruscha.

Plötsligt hittade Z-Mannen två invandrarrelaterade polisdödsskjutningar

Är det någon av er skribenter som någon gång blivit hotad av en person med skjutvapen? Har ni inte det så tänk efter hur ni själv skulle agera. Det är lätt att i efterhand kommentera och kritisera. Det är ett under att svenska poliser inte skjuter mer så som verkligen ser ut i dessa dagar.

Den svenska våldsbrottsligheten ligger under den finska sedan 200 år. Fortfarande. Rensat för förra årets rekordskjutningar så ligger det finska dödliga våldet och annat våld 3 gånger högre. Finsk polis sköt 7 personer 2000-2018.

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/12/finland-har-flest-mord-i-norden

2012: Finland 89 mord och dråp, 5 milj invånare
2012: Sverige 86 mord och dråp, 10 milj invånare, varav 1 miljon invandrade från Finland

Finsk polis skjuter väldigt få, svensk polis skjuter väldigt många.

Har aldrig blivit hotad med skjutvapen men däremot har jag stött på väldigt många barn och ungdomar som viftat med leksaksvapen, paintballvapen, soft air guns, luftgevär med mera. Detta har aldrig fått mig att gripas av panik.

Men många riktiga vapen designas och konstrueras numera för att se ut som bl.a leksaker t.ex i rosa plast med "Hallo Kitty" motiv, eller i grå plast med ordet "Nintedo" i upphöjd text.

Hur vet du att de det var leksaker, soft air guns med mera, och inte riktiga vapen?

Jag böjer mig ödmjukt för din överlägsna, klara och rena logik! Det här med att kriminella maskerar sina vapen är ju ett omfattande problem, tänk bara på en sådan sak som att riktiga vapen designas som mobiltelefoner
https://www.nbcnews.com/news/us-news/company-invents-gun-folds-look-cell...

eller att riktiga vapen göms i attachéväskor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/nmr-tilleverkar-systema...

Om svensk polis går ut på stan och ser en massa skumma figurer springa omkring med "mobiltelefoner" och "attachéväskor", då har förstås polisen inget egentligt alternativ till att öppna eld i rent självförsvar! Man kan ju inte begära att poliserna skall vänta till dess att någon av dem redan blivit skjuten!

Jag har massor av gånger blivit hotad av ungar med leksaksvapen, hittills har jag inte dödat någon av dem.

Så bra.. Det hade ju varit olyckligt..

Men hur visste du att det var leksaksvapen, och inte riktiga vapen?
Det går ju inte att på utseendet avgöra om det är en leksak eller ett dödligt vapen!
Riktiga vapen kan se ut som leksaker och vara gula, rosa, blåa, osv och se ut som t.ex vattenpistoler.

Hur gamla var ungarna, 5-6 år eller 18-19 år eller?
Var det på dagen eller kl 04 på natten?
Lekte de på gården, spang och sa pang-pang, eller var du ensam och det kom fram ett barn i 16 års ålder i en mörk gränd iklädd baklava och munkjacka och riktade ett vapen mot dig, och hur visste du i så fall att det var ofarligt?

Inte enligt många poliskramare här.

Det visste jag inte. Men eftersom leksaksvapen är mycket vanligare än riktiga vapen så presumerar jag leksaksvapen.

Det är som sagt många olika situationer. Men jag kan dra den mest allvarliga:
Jag var skyddsvakt i utlandstjänst vid en vägspärr ("chekcpoint" som vi skulle kalla det), sent på kvällen. Några ungar 15-20 år gamla kommer gående över ett fält på väg att passera över vägen. De börjar skrika åt oss på ett slaviskt språk och skrattar och skämtar med varandra samtidigt. En av dem höjer vad som ser ut som en pistol mot oss på ca 25-30 meters avstånd. Både jag och kamraten går ned i skydd och riktar våra vapen mot honom, innan vi hinner säga något så skjuter han "pjuff-kling". Det var en kolsyrepistol.
Vi trodde att det var en riktig pistol och hade kunnat skjuta honom innan han sköt.

Leksaksvapen är vanligare i affärer och bland barn som leker tjuv och polis.
Replikor och leksaker är ovanligt bland kriminella gängmedlemmar, men det förekommer i enstaka fall.. Riktiga vapen är vanligare bland de kriminella, ca 823 vapenbeslag 2017.

Jag gissar att du är torrare bakom öronen än en nyutexaminerad polis som bli beordrad att genomsöka en gård och har fått veta att det går omkring en beväpnad person som troligen även har sprängmedel, och att ni två därför hanterar och tolkar vissa situationer på olika sätt. Det är livets regel. Erfarenhet och utbildning betyder mycket precis som du menar.

Man kan inte jämföra å ena sidan en nyutexaminerad polis som skjutit lite, övat mot kamrater med FX och skjutit på en filmskjutbana, med å andra sidan en person som har lång utbildning i "strid" och erfarenhet av och utbildning för arbete i en konfliktzon.
I vissa situationer, inte bara vad gäller radiodisciplin utan även när det hettar till, ser man en tydligt en skillnad mellan å ena sidan polisaspiranter som t.ex har haft ett "vanligt" arbete, och å andra sidan polisaspiranter med några års militär erfarenhet och erfarenhet från utlandstjänst.

Jo, så det första man bör göra är att bedöma vad det är för person man har att göra med. En mongolid kan t.ex. presumeras ha en leksak och dessutom kunna presumeras ha svårt att förstå allvaret i situationen.

Jag kanske är torrare bakom öronen än en nyutexad polis. Men jag hade att göra med 20-åringar i Kosovo som precis gjort värnplikten och sedan fått några månaders utbildning som var torrare bakom öronen än de här poliserna. Jag var tveksam till om de 20-åringarna var mogna att bära skarpladdade vapen bland civilbefolkningen, vilket de dock visade sig vara. Exakt noll felaktiga användningar av vapnen.
Innan man släpper ut folk med skarpladdade vapen bland människor så måste man se till att de är lämpliga och har adekvat utbildning.

MEN det här handlar om nödvärn och då spelar det ingen större roll om man är polis. Om något så kan man ställa HÖGRE krav på poliser i nödvärnssituationer, inte lägre.
Jag lovar att om den här grabben hade skjutits av småkriminelle Ahmed och Ahmed hade gjort samma nödvärnsinvändning som poliserna så hade INGEN av de som försvarar poliserna försvarat Ahmed. Tvärtom hade alla de personerna då skrikigt efter blod.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.