Skip to content

"Inga bevis mot mig om överdebitering" - men Elisabeth Massi Fritz varnas av disciplinnämnden

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokaten Elisabeth Massi Fritz. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Dan Hansson/TT

Advokaten Elisabeth Massi Fritz varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd och ska betala en straffavgift på 50 000 kronor. Fyra av nämndens ledamöter och generalsekreteraren Anne Ramberg ville att Massi Fritz skulle uteslutas. 

 

Elisabeth Massi Fritz har valt att inte kommentera Advokatsamfundets beslut muntligen men hänvisar till sitt instagramkonto där hon skriver:

"Jag tilldelades ett beslut med en varning och vite. Jag har inte fått någon motivering till beslutet och kan därför inte säga mer just nu annat än att det inte fanns några som helst bevis för de grova anklagelserna om överdebtireing. Jag har lämnat in tusentals med sidor på fakturor för många år och underlaget styrker mitt påstående. Inte heller finns det bevis för att jag ska ha varit en dålig chef".

Fem ville utesluta 
Elisabeth Massi Fritz har sedan i våras varit föremål för en utredning vid Advokatsamfundets disciplinnämnd - en granskning som inleddes mot bakgrund av uppgifter som framkommit i media om överdebiteringar och olämpligt ledarskap. 

Elisabeth Massi Fritz inställde sig till disciplinnämndens sammanträde under gårdagen tillsammans med sina ombud, advokaten Monique Wadsted och jur. kand. Mikaela Lamrin.

Efter sammanträdet beslutade disciplinnämnden att tilldela Elisabeth Massi Fritz varning med straffavgift på 50 000 kronor. Dessutom åläggs hon att betala kostnaden för sitt försvar på 218 000 kronor. 

Beslutet var dock inte enigt. Fyra av nämndens ledamöter och generalsekreteraren Ann Ramberg ville bestämma påföljden till uteslutning ur Advokatsamfundet. 

Möjligt att beslutet överklagas
Elisabeth Massi Fritz ombud, Monique Wadstedt, hävisar även hon till att inga skäl till beslutet ännu har delgivits hennes klient. 

- Det här är en konstig ordning, vi får ett beslut men vi får inte se vad skälen är. Vi får helt enkelt avvakta till den tionde september då vi har fått se dem, säger hon till Expressen. 

Monique Wadstedt säger att hon tillsammans med sin klient kommer att överväga ett överklagande. 

- Det är möjligt att vi kommer göra det, men det har vi inte ens diskuterat än.

Beslutet kommer att publiceras i sin helhet den 10 september. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt