Skip to content

"Inga bevis mot mig om överdebitering" - men Elisabeth Massi Fritz varnas av disciplinnämnden

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokaten Elisabeth Massi Fritz. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Dan Hansson/TT

Advokaten Elisabeth Massi Fritz varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd och ska betala en straffavgift på 50 000 kronor. Fyra av nämndens ledamöter och generalsekreteraren Anne Ramberg ville att Massi Fritz skulle uteslutas. 

 

Elisabeth Massi Fritz har valt att inte kommentera Advokatsamfundets beslut muntligen men hänvisar till sitt instagramkonto där hon skriver:

"Jag tilldelades ett beslut med en varning och vite. Jag har inte fått någon motivering till beslutet och kan därför inte säga mer just nu annat än att det inte fanns några som helst bevis för de grova anklagelserna om överdebtireing. Jag har lämnat in tusentals med sidor på fakturor för många år och underlaget styrker mitt påstående. Inte heller finns det bevis för att jag ska ha varit en dålig chef".

Fem ville utesluta 
Elisabeth Massi Fritz har sedan i våras varit föremål för en utredning vid Advokatsamfundets disciplinnämnd - en granskning som inleddes mot bakgrund av uppgifter som framkommit i media om överdebiteringar och olämpligt ledarskap. 

Elisabeth Massi Fritz inställde sig till disciplinnämndens sammanträde under gårdagen tillsammans med sina ombud, advokaten Monique Wadsted och jur. kand. Mikaela Lamrin.

Efter sammanträdet beslutade disciplinnämnden att tilldela Elisabeth Massi Fritz varning med straffavgift på 50 000 kronor. Dessutom åläggs hon att betala kostnaden för sitt försvar på 218 000 kronor. 

Beslutet var dock inte enigt. Fyra av nämndens ledamöter och generalsekreteraren Ann Ramberg ville bestämma påföljden till uteslutning ur Advokatsamfundet. 

Möjligt att beslutet överklagas
Elisabeth Massi Fritz ombud, Monique Wadstedt, hävisar även hon till att inga skäl till beslutet ännu har delgivits hennes klient. 

- Det här är en konstig ordning, vi får ett beslut men vi får inte se vad skälen är. Vi får helt enkelt avvakta till den tionde september då vi har fått se dem, säger hon till Expressen. 

Monique Wadstedt säger att hon tillsammans med sin klient kommer att överväga ett överklagande. 

- Det är möjligt att vi kommer göra det, men det har vi inte ens diskuterat än.

Beslutet kommer att publiceras i sin helhet den 10 september. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

29 comments

Ditt karma hinner ifatt dig för eller senare.

Anton den värste , antar att du syftar på Elisabeth Massi Fritz där.

#metoo

#wetoo

Skulle inte Advokatsamfundet kunna göra som när domstolarna meddelar kanslidom: tillkännagiva slutet och de slutligt formulerade skälen i avgörandet samtidigt. Alla bör förstå skälen därför.

I sak inte förvånad över samfundets beslut. Massi Fritz har nog en del på sitt samvete. Däremot förvånad över att Massi Fritz med ombud inte känner till att samfundets beslut om varning och straffavgift inte kan överklagas!

http://statensansvarsnamnd.se

Kolla in denna sida så kanske du lär dig något idag.

Exklusiv reglering av möjligheterna att överklaga disciplinnämndens avgöranden framgår av rättegångsbalken 8:8, advokaten/den varnade kan inte överklaga beslutet om varning och straffavgift till HD utan endast JK. Statens ansvarsnämnd har inte ett jota med samfundet att göra i detta fall.

Kanske du har lärt dig något idag?

Ja,ännu en som anser sig oskyldig,denna gång Elisabeth.

Bevis finns.
Ett antal av de fd anställda har lämnat självupplevda redogörelser och är trovärdiga vittnen.

J. J. har rätt bevis finns, ett antal av de fd anställda har lämnat självupplevda redogörelser och är trovärdiga vittnen. Även flera av hennes klienter anmält att hon misskött uppdragen. Det blir intressant att se vad besluten grunder sig på. Angående överklagan. Det går att klaga på, begära omprövning av samfundets beslut hos JK.

Formellt sett inte, man kan ju tänka sig att man begär att JK överklagar men JK omprövar inte beslutet.

JK ska dessutom, enligt JK:s egen uppfattning, inte överklaga ett beslut för att försöka få ändring i mildrande riktning om det inte skulle vara en situation motsvarande där resning skulle vara aktuellt. Såvitt känt av mig har JK aldrig överklagat ett beslut för att försöka åstadkomma en mildring.

MeaCulpa, du har missförstått vad som menades med omprövning av beslutet. Jag menade att anställda och klienter som klagat och vittnat på henne kan begära omprövning av beslutet hos JK för att försöka få ändring i riktning att hon skall uteslutas av Advokatsamfundet.

Du menar att de skulle hemställa om att JK skulle överklaga? Tja, det är ju möjligt men JK är rätt restriktiv med det med.

Att Ramberg vill se Massi Fritz utesluten ur samfundet säger ju en del. Man kan inte utesluta att det ligger en personlig aspekt på den här konflikten.

Hon har ju valt instagram som forum för att bedyra sin oskuld; jag påpekade att hon är en entreprenör som råkar vara en advokat och exploaterar rättssystemet; istället för att svara så valde hon att blockera och ta bort kommentaren.
Jag tror inte att hon kommer förändras oavsett straff, utan jag anser att en uteslutning är det enda godtagbara.

Hon skulle passa utmärkt som mäklare.

De etiska reglerna för fastighetsmäklarna är lika hård som för advokater. Hon skulle passa utmärkt som bilförsäljare.

Om det finns misstanke om brott bör advokatsamfundet lämna över utredningen till polis eller åklagare, menar rättsexperten och före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4dRp19/finns-det-misstanke-om-brott...

Advokatsamfundet har inte lämnat över till polis eller åklagare för utredning av ärendet men om JK finner vid granskningen av samfundets beslut att det finns misstanke om brott JK kan lämna över ärendet till åklagare eller polis.

SR söker annars medarbetare, relativt bra betalt.

De anställs bara kvinnor på hennes byrå.

Det enda som skiljer Massi Fritz från andra advokater är att hon syns i media. De flesta jobbar normalt i det dolda och faller utanför skottlinjen. Jag har aldrig mött en advokat som också är chef som inte har fallit in i ett märkligt maktagerande mot sina "bitisar". Bitisar behandlas fruktansvärt illa på byråerna. Alla advokater jag har mött överdebiterar och sammanstrålar med sina motpartsombud för att diskutera nivån på sina kostnadsräkningar inför att de ska framställas i domstol.

Det är ytterst välkommet med en granskning men låt den inte stanna vid Massi Fritz.

Det är brukligt att staten reglerar oetiska näringsverksamheter. Om en enskild byrå specialiserar sig på en typ av brottmål och har väldigt få fällande domar och därefter bedriver en häxjakt i media, så kanske man är helt enkelt en dålig advokat eller så handlar det egentligen inte om att man är intresserad av sakfrågan utan man ser hellre efter ekonomiska intressen. Är det olagligt," nej". Är det oetiskt och omoraliskt; " Absolut! ".

Fittjamålet var en av de mest bisarra rättsfallen som jag någonsin läst och jag vet att EMF är tillräckligt intelligent för att förstå vad hon gör och vad hon egentligen ska göra.

I Sverige råder det nolltolerans mot kränkande behandlingar, oavsett om du är "bitis" eller inte.

Vi är inte oense men låt inte granskningarna stanna vid en enskild människa för ett symptom som är mer utbrett än så.

Hmm Vad bör man göra åt en advokat som tog 2.2 miljoner för en boutredning då? Bputredningen bestod i att sälja 1 villa samt delegera likvidering av 3st företag till en extern advokat. Resten är debiterat arvode för mail mm. Advokaten fick boutredningsuppdraget baserat på testamenten som sedermera visade sig förfalskade. Det måste vara härligt att vara advokat och åtnjuta ett förtroende och kunna skicka nästa räkning.

Jag vet nog vad jag snackar om, för jag tillhörde dödsboet. Och skitigare hantering av ett dödsbo får man leta efter. Lagen bygger på sunt förnuft, inte på att advokater skall spela herre och domdera sina klienter, sedan kunna överdebitera skiten ur ett dödsbo under skydd av en boutredningstitell erhållen på urkunder. Nån jävla måtta får det vara. Det kommer bli en bra artikel i en dagstidning framöver. Överdebitering=nej tack. Jag kommer sätta detta på kartan i Sverige när jag är klar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.