Skip to content

"Hot mot demokratin när vedertagen kunskap och fakta ifrågasätts" - ministern tillsätter utredning

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Adam Ihse/TT

Det finns en växande grupp människor som hamnar i "filterbubblor" på sociala medier. Det konstaterar demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) som anser att "detta blir särskilt proble-matiskt i sammanhang där vedertagna uppfat-tningar som bygger på kunskap och fakta ifrågasätts". Regeringen har därför utsett en särskild utredare som ska gå till botten med frågan.

 

- Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga kunskaper för att kritiskt granska information och nyheter vi tar del av, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

- Desinformation, propaganda och näthat sprider sig snabbt i vårt samhälle. Det hotar vår demokrati och vi behöver alla stå emot det och stå upp mot det.

Öka motståndskraften
Det är utredaren Carl Heath som har fått regeringens uppdrag att gå till botten med de demokratifrågor som handlar om framförallt internets påverkan på personer och samhälle – ”en nationell satsning på medie- och informationskunnighet”.

Syftet med insatsen är enligt regeringen att ”öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat”.

Regeringen skriver i sina direktiv:

”I dag kan alla ta en mer aktiv roll i digitala miljöer genom att t.ex. uttrycka, producera, sprida, ta del av och kommentera olika åsikter, idéer, bilder och information.”

Undviker etablerade medier
Regeringen pekar på att det å ena sidan har blivit enklare för dem som är intresserade av politik och samhälle att ta del av nyheter och debatt via nätet men att det å andra sidan finns en ”växande grupp som helt undviker nyheter” och istället bara följer de sociala medierna.

Regeringen skriver:

”Flöden i sociala medier är individuellt anpassade, styrda av algoritmer som baseras på bl.a. tidigare sökningar och uttryckta preferenser hos den enskilda användaren. Detta blir särskilt problematiskt i sammanhang där vedertagna uppfattningar som bygger på kunskap och fakta ifrågasätts, s.k. faktaresistens.”

”Det finns en risk att anpassade flöden, skräddarsydda nyheter och medhåll från likasinnade tenderar att ensidigt bekräfta de egna åsikterna och att dessa s.k. filterbubblor har negativ inverkan på demokratin.”

Tre punkter
Utredningen ska enligt regeringens direktiv samarbeta med andra aktörer inom branschen och:

  • sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnor och mäns, flickor och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt identifiera kunskapsluckor på området, 
  • sammanställa och sprida goda exempel på metoder som förebygger och motverkar förekomsten och effekterna av desinformation, propaganda och näthat, 
  • analysera behovet av fortsatta insatser och vid behov lämna förslag på hur utredarens insatser och analyser kan tas vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2020.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt