Skip to content

HD prövar mångmiljonskadestånd - Maria Wern-film spreds på piratsajter

Högsta domstolen ska pröva skadeståndsfrågan för en Maria Wern-film som spritts via piratsajter. Foto: DJ och Leif R Jansson/TT

Högsta domstolen kommer att pröva mångmiljon-skadeståndet i det mål där flera män har dömts för att ha spridit bland annat en Maria Wern-film på så kallade piratsajter. Svensk Filmindustri hade begärt nio miljoner kronor i skadestånd men fick 1,2 miljoner i tingsrätten och 4,2 miljoner i hovrätten.

 

De fyra männen – idag 23, 24, 26 respektive 36 år gamla – dömdes år 2015 av Linköpings tingsrätt för brott mot upphovsrättslagen efter att ha gjort flera filmer, däribland Svensk Filmindustri AB:s ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse”, tillgängliga på så kallade piratsajter.

Utöver Svensk Filmindustri innehade även Nordisk Film A/S och Walt Disney Company Nordic AB rättigheterna till de spridda filmerna och var därför målsägande.

Ryska servrar
Filmerna hade funnits gratis tillgängliga på internet via ryska servrar i syfte att generera pengar genom reklamintäkter. Männen hade alla kopplingar till piratsajterna genom att ha övervakat driften av dem, ägt domänerna, programmerat funktionerna och hyrt ut servrar.

I tingsrätten dömdes männen till fängelse i mellan sex och tio månader och till att tillsammans betala skadestånd på 1,3 miljoner kronor plus ränta till Svensk Filmindustri – som dock hade begärt skadestånd på över nio miljoner kronor.

Göta hovrätt ändrade senare tingsrättens dom. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att männen gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott men gjorde en annan bedömning när det gällde både påföljd och skadestånd.

Tidigare ostraffade
De tilltalade är unga och i stort sett tidigare ostraffade och lever under ordnade förhållanden, konstaterade hovrätten. Någon återfallsrisk ansågs inte föreligga.

Hovrätten ansåg att det saknades grund för att döma ut fängelsestraff.

Däremot höjde hovrätten det skadestånd som männen solidariskt skulle betala till Svensk Filmindustri till 4 250 000 kronor plus ränta. Ändringen motiverades med att den hypotetiska avgiften för en så kallad totallicens för filmen skulle ha uppgått till fyra miljoner kronor och inte en miljon kronor, som tingsrätten ansett.

Ersättning enligt upphovsrättslagen
Två av männen överklagade domen till Högsta domstolen som nu beslutar att meddela prövningstillstånd ”i fråga om beräkning av skälig ersättning enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen”.

Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras samtidigt vilande.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Vilket klipp för SF! Inte en chans att den här skitfilmen skulle ha dragit in 4,2 mille.

Vad vet du om det? Finns skitfilmer som dragit in betydligt högre belopp än så.

Det handlar inte om vad filmen hade dragit in utan vad ägaren med rimlighet hade kunnat kräva på förhand för det utnyttjandet som nu har skett utan lov.

Jämför det med att någon lånar din gräsklippare som står på din tomt utan ditt tillstånd och sen lämnar tillbaka den utan att det märks. Bara för att du inte har förlorat något (förutom några enstaka kronor i värdeminskning) så bör du ändå ha rätt till ersättning motsvarande själva utnyttjandet och det är detta som ska värdesättas.

Men du kanske skiter i att folk tar dina saker utan att fråga så länge det inte märks, eftersom du då inte har förlorat något?

Den jämförelsen håller inte. DIn gräsklippare kan du inte nyttja när den är borta. I det aktuella fallet tar man inte några saker. Om så vore så vore det stöld och det är det inte. Såvida man inte knycker originalet och alla kopior. Vad nu ett original är.

Nej, det handlar ju om fantasi-belopp som giriga upphovsrättsmaffian försöker tillskansa sig. De belastar dessutom rättsväsendet som dessvärre underblåser missbruket genom att agera lydiga springflickor och springpojkar åt dem genom att bifalla deras talan. Låt dem istället bekosta allt själva, låt dem driva det civilrättsligt.

Det vore skönt om någon, någon gång, ville reflektera över att det är FEL att utnyttja andras upphovsrättsliga verk utan lov och att det är RÄTT att beivra upphovsrättsintrång.

Det skulle vara ett härligt avbrott i de gnälliga litanior som ständigt sjungs över rättsinnehavare till upphovsrättsligt skyddade verk, den sk "upphovsrättsmaffian". Den består nämligen i grunden av såväl fotografer, kompositörer, författare m.fl. som upplåtit rätten till sina verk till förlag, filmbolag, skivbolag m.fl. organisationer som försöker ekonomisera på verken. Så att upphovsmännen kan ställa filmjölk på frukostbordet och ge kidsen veckopeng. Att producera exvis en film kostar (inte helt överraskande) pengar, ofta mycket pengar. Och genererar - i bästa fall - mycket pengar. Detta är en riskverksamhet som måste få betala sig.

Men detta ger INTE alla och envar en rätt att själva ta sig rätten att tjäna pengar på dessa bolags rättigheter. Då är det nämligen stöld. Och sådant ska påtalas, åtalas och åtgärdas.

Så sluta gnälla och gör rätt för er, dvs. ni som har en affärsidé som involverar att utnyttja andras upphovsrätter utan att betala för det, men även ni som stödjer dessa illojala "affärsidkare". Alltså: Betala för er användning!

Det är inte stöld. Det är upphovsrättsintrång. Jag trodde lågvattenmärket här vad gäller juridikkunskaper var när diverse juridiskt obildade hävdade att ålder utgör ett asylskäl, men tydligen inte...

Upphovsrätt handlar inte om någon moralisk rätt - detta är en efterhandskonstruktion. Det handlar istället om att man av rent utilitaristiska skäl gjort bedömningen att samhället som helhet tjänar på att ge upphovsmän ett incitament till skapande genom att ge dem ett tidsbegränsat monopol.
Idag är det många som anser att denna avvägning behöver ses över, bland annat på grund av att teknikutvecklingen i grunden förändrat förutsättningarna för den, samt för att upphovsrätten gradvis stärkts under många års tid.

Upphovsrätten handlar hur som helst precis som jag just skrev om en avvägning mellan rättigheterna bland upphovsmän och resten av befolkningen. Att enbart lyssna på det fåtal i ena lägret som kräver fortsatt hårda (eller hårdare) tag är alltså rent vansinne.
Det råder inte ens något i närheten av konsensus bland dagens skapare av musik, film, datorspel/program, etc. att dagens ordning är något önskvärt eller att man i deras namn ska förstöra privatpersoners liv.
(Fråga några musiker som haft med stora skivbolag att göra så får du snarare svaret att det är skivbolagens ansvariga som borde spärras in...)

@Patrick: Härligt att se att det finns kompetens på upphovsrättsområdet!

Och javisst! Du har helt rätt. Jag borde förstås skrivit att det handlande jag beskrev ovan är att BETRAKTA som stöld, inte stöld i sig. Men jag tyckte det inte blev tillräckligt slagordsmässigt för de som jag riktar mig till. Mea culpa! Men jag tror ändå att symboliken gick fram, eller...?

Och visst råder det diskrepans mellan olika konstnärsgrupper såväl som mellan individuella upphovsmän om huruvida man ska beivra upphovsrättsintrång - överhuvudtaget. En del hävdar faktiskt att det är en konstform, exvis appropriering inom fotografi. Men så länge vi har den lagstiftning vi har så ska vi väl följa den. Tycker inte du det, Patrick? Eller anar jag en smyganarkist...? (OBS! Bara på skoj!)

Som norrmännen säger: Dele, ikke stjele (https://forfatterforeningen.no/fra-lederen/dnf-vil-stotte-dele-ikke-stje...) ;)

Vem är Maria Wern?

Huvudkaraktären i filmerna.

Det lät på namnet som om det var en miljöpartist. Men den här figueren är alltså inte på riktigt?

Det riktigt farliga på sikt är när allmänheten helt tappar förtroendet för rättsväsendet och det kommer hända om straff inte står i proportion mot brottet. Det är djupt stötande att våldsbrott mot kvinnor och barn sällan blir särskilt höga men när en stark ägare drabbas av ekonomisk skada då döms det ut kännbara böter. Här är några exempel från Brottsoffermyndighetens hemsida:
https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning/m...
Nedan följer exempel på några olika brott och ungefärliga nivåer för kränkningsersättning.
Misshandel av mindre allvarligt slag och verbalt olaga hot, 5 000 kr
Rån med vapen, 10 000 – 15 000 kr
Våldtäkt, oftast 100 000 kr
Mordförsök, 125 000 kr
Våldtäkt mot barn, 100 000 kr – 125 000 kr
Grövre eller upprepade sexuella övergrepp mot barn, minst 150 000 kr

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.