Skip to content

HD prövar mångmiljonskadestånd - Maria Wern-film spreds på piratsajter

Högsta domstolen ska pröva skadeståndsfrågan för en Maria Wern-film som spritts via piratsajter. Foto: DJ och Leif R Jansson/TT

Högsta domstolen kommer att pröva mångmiljon-skadeståndet i det mål där flera män har dömts för att ha spridit bland annat en Maria Wern-film på så kallade piratsajter. Svensk Filmindustri hade begärt nio miljoner kronor i skadestånd men fick 1,2 miljoner i tingsrätten och 4,2 miljoner i hovrätten.

 

De fyra männen – idag 23, 24, 26 respektive 36 år gamla – dömdes år 2015 av Linköpings tingsrätt för brott mot upphovsrättslagen efter att ha gjort flera filmer, däribland Svensk Filmindustri AB:s ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse”, tillgängliga på så kallade piratsajter.

Utöver Svensk Filmindustri innehade även Nordisk Film A/S och Walt Disney Company Nordic AB rättigheterna till de spridda filmerna och var därför målsägande.

Ryska servrar
Filmerna hade funnits gratis tillgängliga på internet via ryska servrar i syfte att generera pengar genom reklamintäkter. Männen hade alla kopplingar till piratsajterna genom att ha övervakat driften av dem, ägt domänerna, programmerat funktionerna och hyrt ut servrar.

I tingsrätten dömdes männen till fängelse i mellan sex och tio månader och till att tillsammans betala skadestånd på 1,3 miljoner kronor plus ränta till Svensk Filmindustri – som dock hade begärt skadestånd på över nio miljoner kronor.

Göta hovrätt ändrade senare tingsrättens dom. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att männen gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott men gjorde en annan bedömning när det gällde både påföljd och skadestånd.

Tidigare ostraffade
De tilltalade är unga och i stort sett tidigare ostraffade och lever under ordnade förhållanden, konstaterade hovrätten. Någon återfallsrisk ansågs inte föreligga.

Hovrätten ansåg att det saknades grund för att döma ut fängelsestraff.

Däremot höjde hovrätten det skadestånd som männen solidariskt skulle betala till Svensk Filmindustri till 4 250 000 kronor plus ränta. Ändringen motiverades med att den hypotetiska avgiften för en så kallad totallicens för filmen skulle ha uppgått till fyra miljoner kronor och inte en miljon kronor, som tingsrätten ansett.

Ersättning enligt upphovsrättslagen
Två av männen överklagade domen till Högsta domstolen som nu beslutar att meddela prövningstillstånd ”i fråga om beräkning av skälig ersättning enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen”.

Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras samtidigt vilande.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt