Skip to content

Förtur hos Migrationsöverdomstolen för "gymnasielagen" - arbetet redan påbörjat

Migrationsöverdomstolen är en del av Kammarrätten i Stockholm. Foto: Bertil Ericson/TT

Migrationsöverdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Handläggningen sker med förtur och påbörjades redan igår.

 

Det handlar om två mål från migrationsdomstolarna i Malmö respektive Stockholm som har överklagats till Migrationsöverdomstolen och som nu har beviljats prövningstillstånd.

De båda migrationsdomstolarna har - efter var sin så kallad lagprövning - kommit fram till att den nystftade gymnasielagen är olaglig till följd av att lagstiftaren har sänkt beviskraven för de sökandes identiteter.

Målen kommer att prövas av Migrationsöverdomstolen och handläggas med förtur. Arbetet påbörjades redan igår.

Strider mot grundlagen?
Dagens Juridik har de senaste dagarna rapporterat att Migrationsdomstolen i Göteborg, i ett annat mål, har begärt ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller frågan om gymnasielagen strider mot EU-rätten.

Migrationsdomstolen i Göteborg skrev:

"Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå. Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna."

Lagen underkändes även tidigare Lagrådet som kritiserade den hårt, alltså innan lagen ens hade stiftats.

Det oklara rättsläget har också lett till att Migrationsverket har beslutat att "frysa" arbetet med de tusnetals ansökningar som har kommit in enligt gymnasielagen.

Inga beslut fattas
Inga beslut om bifall kommer att fattas förrän rättsläget är klarlagt och inga utvisningar kommer heller att verkställas av de personer som tidigare har fått avslag på sina asylansökningar men nu ligger med "frysta" ansökningar hos Migrationsverket enligt gymnasielagen.

- Uppfyller man grundkraven för uppehållstillstånd för gymnasiestudier så har vi fattat beslut om inhibition, alltså att stoppa utvisningen av personer som har ansökt om uppehållstillstånd på den nya gymnasielagen, skrev Nike Larsson vid Migrationsverkets pressavdelning i ett mail till Dagens Juridik i förrgår.

- Vi inväntar sedan rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen innan vi går vidare och beviljar uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt