Skip to content

Svensk som rökte cannabis i Danmark ska fällas - hovrätten river upp friande dom

Foto: Kirsty Wigglesworth/TT

Tingsrätten friade den svenske mannen från åtalet om ringa narkotikabrott med hänvisning till att innehav för eget bruk inte är straffbart i Danmark där gärningen hade begåtts. Hovrätten har nu gjort en annan bedömning av det danska rättsläget och fäller mannen.

 

Det var i oktober 2016 som den 40-årige mannen tillsammans med två kompisar hade varit i Danmark och "festat runt lite". På fredagskvällen hade de tagit sig till Christiania och mannen hade köpt en så kallad joint som han delade på med sina vänner.

Han åtalades vid Ystads tingsrätt för ringa narkotikabrott men friades där. 

Tidigare HD-dom
Med hänvisning till ett avgörande från Högsta domstolen konstaterade tingsrätten att den som har brukat narkotika som utgjort en del av ett eget innehav endast ska dömas för innehavet.

Tingsrätten konstaterade också att en svensk medborgare endast får dömas för brott som har begåtts utom riket om gärningen även är straffbar även enligt lagen på gärningsorten - så kallad dubbel straffbarhet.

Frågan var därmed om mannens innehav av narkotikan var straffbart även enligt dansk lag.

"Besiddelse"
Tingsrätten konstaterade att det i Danmark råder ett förbud mot "besiddelse" - det vill säga "innehav" - av cannabis men att hantering av narkotika som varit nödvändig för att själv bruka den, däremot inte är ett straffbart innehav.

Med hänsyn till att mannen, sedan han hade köpt narkotikan, endast hade förfogat över den en kort tid innan han brukade den, ansåg tingsrätten att det var fråga om ett sådant innehav som inte är straffbart enligt dansk rätt. Mannen frikändes därför.

Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu bedömer det danska rättsläget annorlunda och därför fäller mannen.

Yttrande från år 2010
Av ett yttrande från Justitieministeriet i Danmark - som har inhämtats av Svea hovrätt i ett annat mål från år 2010 - framgår nämligen att det enligt dansk lag är straffbart att inneha narkotika i syfte att bruka den.

Hovrätten anser att mannen - om än under kort tid - har haft "faktisk rådighet" över narkotikan och att han efter köpet har vidtagit vissa åtgärder dels för att själv bruka den, dels för att bjuda sina vänner.

30 dagsböter
Sammantaget gör hovrätten bedömningen att mannens innehav av narkotikan utgör en sådan "besiddelse" som är straffbar även i Danmark och att kravet på dubbel straffbarhet därmed är uppfyllt.

Han döms därför för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter.

 

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt