Skip to content

Svensk som rökte cannabis i Danmark ska fällas - hovrätten river upp friande dom

Foto: Kirsty Wigglesworth/TT

Tingsrätten friade den svenske mannen från åtalet om ringa narkotikabrott med hänvisning till att innehav för eget bruk inte är straffbart i Danmark där gärningen hade begåtts. Hovrätten har nu gjort en annan bedömning av det danska rättsläget och fäller mannen.

 

Det var i oktober 2016 som den 40-årige mannen tillsammans med två kompisar hade varit i Danmark och "festat runt lite". På fredagskvällen hade de tagit sig till Christiania och mannen hade köpt en så kallad joint som han delade på med sina vänner.

Han åtalades vid Ystads tingsrätt för ringa narkotikabrott men friades där. 

Tidigare HD-dom
Med hänvisning till ett avgörande från Högsta domstolen konstaterade tingsrätten att den som har brukat narkotika som utgjort en del av ett eget innehav endast ska dömas för innehavet.

Tingsrätten konstaterade också att en svensk medborgare endast får dömas för brott som har begåtts utom riket om gärningen även är straffbar även enligt lagen på gärningsorten - så kallad dubbel straffbarhet.

Frågan var därmed om mannens innehav av narkotikan var straffbart även enligt dansk lag.

"Besiddelse"
Tingsrätten konstaterade att det i Danmark råder ett förbud mot "besiddelse" - det vill säga "innehav" - av cannabis men att hantering av narkotika som varit nödvändig för att själv bruka den, däremot inte är ett straffbart innehav.

Med hänsyn till att mannen, sedan han hade köpt narkotikan, endast hade förfogat över den en kort tid innan han brukade den, ansåg tingsrätten att det var fråga om ett sådant innehav som inte är straffbart enligt dansk rätt. Mannen frikändes därför.

Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu bedömer det danska rättsläget annorlunda och därför fäller mannen.

Yttrande från år 2010
Av ett yttrande från Justitieministeriet i Danmark - som har inhämtats av Svea hovrätt i ett annat mål från år 2010 - framgår nämligen att det enligt dansk lag är straffbart att inneha narkotika i syfte att bruka den.

Hovrätten anser att mannen - om än under kort tid - har haft "faktisk rådighet" över narkotikan och att han efter köpet har vidtagit vissa åtgärder dels för att själv bruka den, dels för att bjuda sina vänner.

30 dagsböter
Sammantaget gör hovrätten bedömningen att mannens innehav av narkotikan utgör en sådan "besiddelse" som är straffbar även i Danmark och att kravet på dubbel straffbarhet därmed är uppfyllt.

Han döms därför för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter.

 

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Praxis och rättsläget förefaller något osäkert.

Hur fick åklagaren vetskap om händelsen? Var han en av de rökande vännerna?

Gissningsvis så togs mannen, vid ett senare tillfälle och annat sammanhang, in av svensk polis för ett drogtest.

Märklig dom. Döma efter dansk lag i Sverige för en legal förseelse i Christiania. Christiania är inte ens med i EU.

Vägen till det narkotikafria lyckoriket tycks både slingrig och juridiskt snårig! Under tiden håvar cannabisförsäljarna in storkovan. Skattefritt! Vinsterna har länge varit så stora att gängkrigen nu är legio. De kriminella blir rika (men kan åka i fängelse och/eller dödas).De "knark "bekämpande poliserna blir en slags folkhjältar (åtminstone i vissa kretsar) och gör karriär på tingens ordning.
Inblandade kanske ser det som en win-win situation. Själv är jag mer tveksam som skattebetalare och medborgare och tror inte alls på den valda vägen. Som nu prövats sedan mitten av sjuttiotalet. Med alltmer restriktiva lagar till följd. Kan inte se att det gjort någon nytta. Undrar dessutom hur den långsiktiga "planen" för framtiden ser ut. Om det finns någon? För det finns ju länder som gör på annat sätt. Med gott resultat. :)

Det var en polisaspirant uti Lund som inte ville ambulera
han satt helst parkerad en stund för att fabulera.
-Jag begripa inte dessa svenska svåra ord
varför är det verbala så viktigt i denna kalla nord?
-Chefen prata om påökt men jag brukar väl aldrig inhalera...?

(obs ett vänligt menat skämt :)

Det är lite olika syn på saker och ting i olika länder:
"When God created Amterdam he was only joking"

Nu blev det fel. Så här ska det vara:
"When God created Amterdam he was only smoking"

Avkriminalisera droger för personligt bruk. Förbjud bruk på allmän plats. Gör det olagligt att köpa om säljaren saknar licens. Tillåt odling av cannabis i icke vinstdrivande syfte. Taxera droger precis som allt annat. Erbjud rehabilitering för drogbruk och missbruk. Det finns uppenbarligen en efterfrågan av droger, så det är endast dumt att inte utnyttja detta. Folk söker inte hjälp redan idag p.g.a. faktumet av nuvarande droglagstiftning.

Det är inte statens jobb att kontrollera vad folk gör med deras egen kropp. Droger såsom alkohol och tobak är mycket farligare än cannabis och dessa två är lagliga. Ingen har dött från cannabis, dock dör tusentals svenskar från tobak och alkohol varje år.

Kontrolleras renheten i droger så blir det också färre dödsfall och dåliga reaktioner. Om folk dör så dör de. Det är deras val om de tar drogerna efter att ha blivit väl informerade om riskerna.

Folk dör oavsett, men man kan minska hur många som dör genom att kontrollera produktion, distribution och renhet. I gengäld så får kriminella inte pengar som kan användas för att finansiera grova brott.

Efter ett par år när tillräckligt med folk har förlorat sitt liv p.g.a. diverse droger så kommer samhället i helhet ha en annorlunda syn på droger. De kommer att undvika droger för att de inser att de kan leda till problem.

Slutligen, bruk-förbudet av droger på allmän plats skall även gälla tobak. Det beräknas att en sjundedel av dödsfall varje år sker p.g.a. passiv rökning.

Tror det blir svårt att ändra något inom detta område i Sverige. Se bara på det stora motståndet mot sk "sprutbyte". Det stora antalet döda de senaste åren har inte heller imponerat på de som förespråkar rådande ordning. Att "ändra sig" som t ex Norge gjort vore ju en lika stor kovändning som den socialdemokratiska inom invandringen. Det vore helt enkelt en för stor prestigeförlust. Dessutom skulle nog svenska polisen protestera högljutt. :)

Det är alltså om man ska dra den storyn att man varit i Danmark viktigt att man aldrig hade kontroll över narkotikan. Kanske får man inte ens ha hållit i jointen, eller var går gränsen? Skulle man exempelvis bli friad ifall någon annan höll jointen vid ens mun när man inhalerar? Man har ju ändå innehaft narkotikan, om än i form av rök...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.